Home > νέα > ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-1964- Η Προσωτσάνη, τα προβλήματα και οι ανάγκες της όπως τα εκθέτει ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Σάκαρης-Μια έρευνα στον “Π.Τ.” γραμμένη υπό του κ. Στ. Καρατεπελή

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ-1964- Η Προσωτσάνη, τα προβλήματα και οι ανάγκες της όπως τα εκθέτει ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Σάκαρης-Μια έρευνα στον “Π.Τ.” γραμμένη υπό του κ. Στ. Καρατεπελή

 Η Προσωτσάνη, τα προβλήματα και οι ανάγκες της

όπως τα εκθέτει ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Σάκαρης

Μια έρευνα στον “Π.Τ.” γραμμένη υπό του κ. Στ. Καρατεπελή

 

 

 

 

Έρευνα –επιμέλεια Ιωάννης Στ. Σταυρίδης

 1. Στην Ελλάδα γίνονται εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών Δημάρχων και Προέδρων. Τα αποτελέσματα φέρνουν στην εξουσία και νέα πρόσωπα, που στόχος τους είναι να προσφέρουν κάτι περισσότερο από τους προηγούμενους. Εξάλλου αυτή είναι και η εντολή του κόσμου.

Ο «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στη προσπάθειά του να γνωρίσει τα νέα πρόσωπα στην ευρύτερη κοινωνία, αλλά και να μεταφέρει στην κεντρική εξουσία τα προβλήματα που απασχολούν τους Δήμους και τις Κοινότητές μας, πραγματοποιεί μεγάλη έρευνα, στην οποία οι εκλεγέντες καταθέτουν τις απόψεις τους.

Πρώτη επαφή με τον δήμαρχο Προσωτσάνης Χρ. Σάκαρη.

PROSOTSANH3

Γράφει ο «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ».

«Στους Δήμους και τις περισσότερες κοινότητες του Νομού μας, νέοι άρχοντες έχουν εκλεγεί για πρώτη ίσως φορά και ανέλαβαν  τις ευθύνες για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου των. Τόσον οι νέοι όσο και οι επανεκλεγέντες, αρχίζουν να διαγράφουν μια νέα περίοδο για την τοπική μας αυτοδιοίκησι με την οποία φιλοδοξούν να συνδέσουν το όνομά των. Για να επιτύχουν αυτό θα προσπαθήσουν να επιλύσουν ή να ικανοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερο τουλάχιστον τα βασικώτερα  προβλήματα και τις ανάγκες, από τα πολλά που έχει ο κάθε τόπος.

Θα το κατορθώσουν; Αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς με μια συνεργασία μαζύ τους θα προβάλουμε τα ζητήματα αυτά, θα τονίσουμε τις ανάγκες του κάθε Δήμου και κοινότητος με σκοπό να φέρουμε στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος των αρμοδίων ό,τι πρέπει να γίνη για την πρόοδο και την προκοπή του τόπου μας.

Τα προβλήματα θα μας τα εκθέσουν οι τοπικοί άρχοντες, τους οποίους θα πλησιάσουμε για να συνδέσουμε από τις στήλες του «Π.Τ.»  την σχέσι της Κοινότητος φορέως και αυτοδιοικήσεως ουσίας. Αρχίζουμε από την άλλοτε πλούσια και ευημερούσα και παραμελημένη σήμερα.

 

ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗ

Ένας από τους τρείς Δήμους του νομού μας με 5.500 κατοίκους από τους οποίους οι χίλιοι περίπου – το δυναμικώτερο στοιχείο – βρίσκονται σήμερα ξενιτεμένοι στη Γερμανία.

Καλά ή άσχημα αυτό είναι άλλο ζήτημα. Το γεγονός είναι ότι η τοπική οικονομία ενισχύθηκε στα τελευταία χρόνια, σημαντικά από τα εμβάσματα του εξωτερικού. Πολλές οικογένειες ξεχρεώθηκαν από την ΑΤΕ ή από άλλα εμπορικά τους χρέη.

Το αν υστερεί σήμερα η κοινωνική ζωή από την απουσία των δυναμικών στοχείων, της νέας γενιάς και το τι θα γίνη αργότερα με τους ανθρώπους αυτούς δεν αφορά την έρευνά μας που θα περιλαμβάνη τοπικά κοινά προβλήματα, τα οποία φιλοδοξούν να επιλύσουν οι τοπικοί άρχοντες.

Δήμαρχος στη Προσωτσάνη  εξελέγη στις τελευταίες εκλογές ο κ. Χρήστος Σακάρης άλλοτε και επί 27 ολόκληρα χρόνια, Γεν. Γραμματεύς του Δήμου. Σ΄ όλα αυτά τα χρόνια και από την υπεύθυνη   θέση που κατείχε γνώρισε από κοντά και μελέτησε όλα τα προβλήματα του τόπου του που τώρα σαν δήμαρχος πλέον επωμίσθηκε τις ευθύνες της επιλύσεώς των. Βοηθούς έχει ένα εκλεκτό επιτελείο από δημοτικούς συμβούλους ώστε με την ενίσχυσί τους να φέρη σε πέρας το βαρύ έργο για το καλό και την προκοπή του τόπου.

 PROSOTSANH

ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΣΑΚΑΡΗΣ (1915 – 1998) Διετέλεσε Δήμαρχος Προσοτσάνης Από 6-7-1964 έως 10-8-1967. Από Ιούνιο του 1975 έως 31-12-1982

   

Τον βρήκαμε στο γραφείο αν και η ώρα ήταν περασμένη το απόγευμα. Ένα σωρό φάκελοι και έγγραφα στο γραφείο περίμεναν σειρά για εξέτασι και μελέτη.

-Πνιγμένος στη δουλειά κ. Δήμαρχε!

-Είναι τόσα πολλά που πρέπει να γίνουν που δεν ξέρει κανείς από πού ν΄ αρχίση και που να τελειώση.

– Ποια είναι τα προβλεπόμενα έργα που θα πάρουν την πρώτη σειρά για την εκτέλεσί τους κ. Δήμαρχε;

– Δεν υπάρχουν πρώτα και τελευταία. Η προσπάθειά μας είναι να προσελκύσουμε την προσοχή της κυβερνήσεως και την ενίσχυσι της τοπικής αρχής, της Νομαρχίας για ν΄ αρχίσουμε σιγά – σιγά να βάζουμε μπρός. Γι  αυτό κάνουμε έναν καταμερισμό ώστε ξεχωρίζοντάς τα σε διάφορα πλάνα να γίνη ευκολότερη η μελέτη τους και να προβληθή η ανάγκη.

 PROSOTSANH1

ΕΡΓΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Στο πρώτο πλάνο, συνέχισε ο κ. Δήμαρχος, τοποθετούμε τα έργα γεωργικής χρησιμότητος τα οποία καταμερίζονται ως εξής:

1). Επένδυσις της Κεντρικής αύλακος και εν συνεχεία των δευτερευουσών για την πλήρη αξιοποίησι με πλούσια και επαρκή άρδευσι 17.000 στρεμμάτων.

2). Άρδευσις κτηματικής περιοχής 12.000 στρεμμάτων ή δια τεχνητής βροχής ή δι΄ αρδευτικών δεξαμενών.

3). Εκχέρσωσις δι΄  αξιποίησιν των 30.000 στρεμ του αγροκτήματος.

4). Διευθέτησις του χειμάρρου δια την προστασίαν 2.500 στρεμ.

5). Άρδευσις μικράς εκτάσεως 500 στρεμ. εκ των πηγών  του 25ου  χιλιμ. διότι  η περιοχή αυτή ευρισκόμενη εις μεγαλύτερον υψόμετρον, βορείως της πόλεως, δεν είναι δυνατόν να αρδευθή διαφορετικά.

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

 Το δεύτερο πλάνο στον γεωργικό τομέα είναι η αγροτική οδοποιία. Τα έργα που προβλέπουμε γι  αυτήν είναι:

1). Σύνδεσι οδικώς του Μικροκάμπου με την Προσωτσάνην. Η σύνδεσις αυτή θα εξυπηρετήση την Κοινότητα στις σχέσεις της με τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι εγκαταστημένες στην Προσωτσάνη, αλλά ταυτόχρονα θα δώση και στην αγορά μας κάποια κίνησι αφού θα εξυπηρετή εμπορικά τους κατοίκους του Μικροκάμπου.

2). Βελτίωσις όσο το δυνατόν περισσότερο των άλλων αγροτικών μας δρόμων προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι δημόται μας, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με γεωργικές εργασίες. Αυτό, βέβαια θα το επιτύχουμε με τη συνεργασία της Νομαρχίας και των τεχνικών υπηρεσιών.

 

ΥΔΡΕΥΣΙΣ

 Στον τομέα της υδρεύσεως επίσης υστερεί η πόλις μας.

Η ύδρευσις είναι πλημμελής και σκοπός μας είναι να επεκτείνουμε το εσωτερικόν δίκτυον για να καταστή δυνατή η υδροδότησις και των ακραίων περιοχών και των συνοικισμών μας με πλούσια παροχή.

Προβλέπουμε την τοποθέτησι υδρομέτρων με σκοπό να μειώσουμε την ετήσια εισφορά και να παρατείνουμε την διάρκεια παροχής νερού στους δημότας μας.

 

Β΄  ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Με το δεύτερον μέρος ολοκληρώνομεν σήμερον την έρευνά μας δια τα προβλήματα της γειτονικής μας κωμοπόλεως Προσωτσάνης.

Εν συνεχεία θα μας απασχολήση το Δοξάτον και οι κοινότητες του Νομου μας, δια να δοθή η ευκαιρία εις τους νέους  τοπικούς των άρχοντας να εκθέσουν τα προβλήματα του τόπου των από τις στήλες του «Π.Τ.» και τεθούν αυτά υπ΄ όψιν των αρμοδίων προς μελέτην και επίλυσίν των.

Εκείνο που βασικά απουσιάζει από τις πόλεις τις κωμοπόλεις μας και εμποδίζει την εφαρμοφήν αποτελεσματικών μέτρων καθαριότητος, είναι το δίκτυο υπονόμων. Δεν αναφέραμε τα χωριά γιατί στα περισσότερα είναι ανύπαρκτη η υπόνομος.

 

Καταρτίζοντας τα πλάνα των έργων του ο δήμαρχος της Προσωτσάνης κ. Σακάρης αυτό έθεσε ως πρωταρχικό, στον τομέα των εξωραϊστικών έργων και της καθαριότητος γενικώς.

Αρχικώς θα κατασκευάσουμε την κεντρικήν αρτηρία, μας είπε ο κ. δήμαρχος, μιλώντας για τα βασικά προβλήματα του Δήμου του. Το μήκος της φτάνει τα 500 μ. περίπου και ελπίζουμε να αντιμετωπισθή επαρκώς το πρόβλημα.

 • Ασφαλώς δεν λύεται το πρόβλημα της καθαριότητος κ. δήμαρχε με την κατασκευή της κεντρικής υπονόμου.
 • Οπωσδήποτε όχι. Απαραίτητη είναι η ανέγερσις δημοτικών λουτρών των οποίων τόσο ανάγκη έχει η πόλις μας αφού μόνον μερικά σπίτια διαθέτουν λουτρό. Η μελέτη για την ανέγερσί τους υπάρχει. Χρειάζεται μόνον προσπάθεια και ενέρτγειες από μέρους μας με την συμπαράστασι του κ. Νομάρχου και των βουλευτών μας να πετύχουμε μια πίστωσι από το αρμόδιο υπουργείο.

  

ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ

Το δημοτικόν κατάστημα στο οποίο στεγάζεται σήμερα ο Δήμος Προσωτσάνης είναι μισθωμένο. Το Δημαρχείο είχε καεί πριν από χρόνια.

 

 • Που σκοπεύετε ν΄ ανεγείρετε το Δημαρχείον κ. Δήμαρχε;
 • Ασφαλώς στο οικόπεδο του Δήμου, στην παλαιά του θέσι, στην πλατεία για να στολίση κάπως και το κέντρο της πόλεώς μας.
 • Πως θα αντιμετωπίσητε την δαπάνην;
 • Με σύμαψι ενός δανείου προς την κατεύθυνσιν του οποίου αρχίσαμε να κινούμεθα.

  

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Αλλά και εις τον τομέα της οδοποιίας της δεν έχει να παρουσιάση η Προσωτσάνη τίποτα. Μοιάζει σε σύγκρισι με το Δοξάτο σαν τόπος που έχει εγκαταλειφθή στο έλεος της καταστροφής.

Ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα της οδοποιίας, απαντά ο κ. Σάκαρης σε σχετική μας ερώτησι. Κατ΄ αρχήν θα γίνη η παρακαμπτήριος. Ήδη έχουν διατεθή 400.000 δραχμές για την ασφαλτόστρωσί  της από την κυβέρνησι και καταβάλουμε προσπάθειες να επισπευθούν οι εργασίες ώστε  να περατωθή εφέτος. Η ασφαλτόστρωσις ωρισμένων άλλων οδών κεντρικών θα πραγματοποιηθή από τα οικονομικά του Δήμου.

PROSOTSANH2

 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

  Μόνο του ήρθε στο προσκήνιο το θέμα των οικονομικών του Δήμου.

 • Ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού σα κ. Δήμαρχε;
 • Άστε τα. Δεν είναι μόνον ότι φτάνει μόλις τα δύο εκατομμύρια το χρόνο μα έχουμε και πολλά ανείσπρακτα έσοδα. Π.χ. τον περασμένο χρόνο πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις 1.200.000 δραχμών και σήμερα υπάρχου ανείσπρακτα 1.200.000 δραχμές. Αντιλαμβάνεσθε ότι άμα τα εισπράξουμε τι μπορούμε να φτιάξουμε.
 • Πως θα το αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό;
 • Το θέμα είναι γενικώτερον. Παραλάβαμε έναν Δήμο σε οικτρά οικονομικά χάλια. Στην προσπάθεια αναστηλώσεώς του θα επικαλεσθούμε την συμπαράστασι και την κατανόησι των συνδημοτών μας. Αλλά και πέραν τούτου με την αξιοποίησι της γεωργικής παραγωγής και βελτιώσεως του αγροκτήματος εις τον τομέα της γεωργικής αποδόσεως, την οποία προβλέπουμε ως αποτέλεσμα των εγγειοβελτιωτικών έργων, είμεθα βέβαιοι ότι καλύτερες ημέρες θα ανατείλουν για τους συνδημότες μας και για τον Δήμο, σαν από αλληλοεξάρτησι. Κατ΄ αυτόν τον τρόπον προβλέπουμε και τον περιορισμό της μεταναστεύσεως προς την Γερμανία.
 • Το ευχόμεθα κ. Δήμαρχε. Ποια είναι άλλα γενικώτερα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο σας;
 • Ένα βασικό πρόβλημα για την πολεοδομική ανάπτυξι της πόλεώς μας είναι η διάθεσις οικοπέδων. Ο Δήμος μας με τους άνω των 4.000 κατοίκους του, δεν υπάγεται βάσει του αγρ. Κώδικος εις την Γεωργικήν υπηρεσίαν, αλλά απ΄ ευθείας εις την Διεύθυνσιν Οικισμού του αρμοδίου υπουργείου. Επομένως η διαδικασία διανομής οικοπέδων είναι πολύπλευρη και πολυδαίδαλη. Τίποτε δεν έγινε μέχρι σήμερα προς τον τομέα αυτόν ενώ δεκάδες συμπολίται μας των οποίων τα οικονομικά εβελτιώθησαν από τα εμβάσματα των εργαζομένων εις την Γερμανίαν μελών των οικογενειών των θέλουν να κτίσουν και στερούνται οικοπέδου.

Ο αριθμός των δημοτών μας που στερούνται οικοπεδικού χώρου φθάνει στας 500 περίπου. Σκεφθήτε τι θα γινόταν αν οι άνθρωποι αυτοί είχαν οικόπεδο να κτίσουν. Σήμερα οι περισσότεροι αναγκάζονται να καταφεύγουν σ΄ άλλες πόλεις εξ αιτίας αυτού του προβλήματος. Βασική μας, λοιπόν, επιδίωξις είναι να τροποποιήσουμε το ρυμοτομικόν σχέδιον το οποίον σήμερα δεν εξυπηρετεί και να πετύχουμε την πολεοδομική επέκτασι βάσεις της οποίας θα χορηγηθούν οικόπεδα. Ήδη κινηθήκαμε και προς αυτήν την κατεύθυνσι και ελπίζουμε με τη συμπαράστασι και του υφυπουργού κ. Αγγελούση να πετύχουμε το σκοπό μας.

Ευχηθήκαμε ολόψυχα την ευόδωση των προσπαθειών για το καλό και την προκοπή της Προσωτσάνης προτού εγκαταλείψουμε τον κ. Σακάρη στη συνέχιση του έργου του».

Σ. ΚΑΡΑΤΕΠΕΛΗΣ