Home > νέα > ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ- Το εργοστάσιον παστεριώσεως γάλακτος “Νεογάλ” ετέθη χθες εις λειτουργίαν

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ- Το εργοστάσιον παστεριώσεως γάλακτος “Νεογάλ” ετέθη χθες εις λειτουργίαν

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ

Το εργοστάσιον παστεριώσεως γάλακτος

“Νεογάλ” ετέθη χθες εις λειτουργίαν 

Τα εγκαίνιά του εγένοντο παρουσία

του Υπουργού Γεωργίας κ. Μπαλτατζή

Ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσεν ότι θα ιδρυθούν

και άλλαι βιομηχανίαι εις τον Νομόν Δράμας

 

 

 Έρευνα –επιμέλεια Ιωάννης Στ. Σταυρίδης

Η Βιομηχανία Γάλακτος Δράμας ΑΕ, με διακριτικό τίτλο ΝΕΟΓΑΛ, ιδρύθηκε το 1964 και αποτελεί μία από τις πρώτες γαλακτοβιομηχανίες της Βορείου Ελλάδος, παράγοντας μια πληθώρα γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η εταιρεία διαθέτει μια σημαντική παρουσία στην τοπική αγορά, και όχι μόνο, και κατέχει το 3% περίπου του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος πανελλαδικά, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Η εταιρεία παραλαμβάνει, καθημερινά, αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα από τη ζώνη γάλακτος που βρίσκεται στους νομούς Δράμας, κυρίως από το λεκανοπέδιο Νευροκοπίου, Καβάλας και Σερρών.

ERGOSTASIO NEOGAL (PALIA DRAMA)

Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις που πληρούν όλους τους ευρωπαϊκούς και ελληνικούς κανονισμούς, με μηχανολογικό εξοπλισμό πλήρως εκσυγχρονισμένο, εφαρμόζοντας πιστοποιημένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας.

Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της σε όλη την Ελλάδα. Από τον Βορρά μέχρι και την Κρήτη και τα νησιά μας.

Πως έφθασε σ΄ αυτό το σημείο, που η βιομηχανία να θεωρείται από τις πλέον αξιόπιστες στην αγορά;

Το αίτημα για την ίδρυση γαλακτοβιομηχανίας στη Δράμα ξεκίνησε αμέσως μετά τη λήξη του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου και το οποίο έγινε ….. αποδεκτό από τους κρατούντες μετά από μια εικοσαετία, με τεράστιες προσπάθειες όχι μόνο των κτηνοτρόφων μας αλλά και όλων όσων μετείχαν στα κοινά του τόπου.

Δύο ήταν οι βασικοί στόχοι εκείνο τον καιρό. Ένα εργοστάσιο γάλακτος και ένα ξυλείας, όπως έλεγαν. Και οι δύο υλοποιήθηκαν. Με τη διαφορά ότι η γαλακτοβιομηχανία «ΝΕΟΓΑΛ» ζει και βασιλεύει, ενώ της ξυλείας η γνωστή «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ»  έκλεισε γιατί αυτό επεδίωξαν κάποιοι ψευτο-εργατοπατέρες.

Αλλά ας έλθουμε στη ΝΕΟΓΑΛ και ας δούμε την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της, όταν παρουσία υπουργών και το τοπικών μας αρχών έγιναν τα εγκαίνια της βιομηχανίας.

Ο «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» μας πληροφορεί γράφοντας στις 1 Δεκεμβρίου του 1964:

«Παρουσία του υπουργού κ. Αλ. Μπαλτατζή ετελέσθησαν χθες την μεσημβρίαν τα εγκαίνια της λειτουργίας του εργοστασίου παστεριώσεως γάλακτος της           Ενώσεως  Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών «ΝΕΟΓΑΛ» των Νομών Δράμας και Καβάλας.

Εις την τελετήν του αγιασμού εχοροστάτησεν ο Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας Μητροπολίτης Ξάνθης κ. κ. Αντώνιος.

Εις τα εγκαίνια παρέστησαν πλην του κ. υπουργού Γεωργίας οι Νομάρχαι Δράμας και Ξάνθης κ.κ. Μάτσος και Δώδος, οι βουλευταί Δράμας κ.κ. Αν. Παπδόπουλος και Κλ. Δαμιανός, οι Δήμαρχοι Δράμας, Προσωτσάνης και Δοξάτου κ.κ.κ Νικηφορίδης, Σακά;ρης και Κοτρώτσης οι κ.κ. Χ. Κανελλακόπουλος και Διον. Κανελλόπουλος της Διευθύνσεως Γεωργικών Βιομηχανιών της ΑΤΕ, ο Επιθεωρητής των Συν/σμών κ. Παρασχίδης, οι κ.κ. Διευθυνταί Υποδιευθυνταί και Τμηματάρχαι των υποκαταστημάτων  ΑΤΕ Δράμας και Καβάλας, ο εκπρόσωπος του Διοικητού Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Αν. Μακεδονίας αντ/ρχης κ. Λυκάρτσης, ο Διοικητής Χωρ/κής Δράμας κ. Αλεξανδρής, ο πρόεδρος του θεραπευτηρίου «Ελπίς» Καβάλας κ. Αστεριάδης, οι προϊστάμενοι όλων σχεδόν των υπηρεσιών Δράμας, διευθυνταί ιδρυμάτων και επιθεωρηταί, πολιτευταί, πρόεδροι οργανισμών και συν/σμών του Νομού, μαθηταί και μαθήτριαι των τελευταίων τάξεων των Γυμνασίων Δράμας μετά των κ.κ. Γυμνασιαρχών και καθηγητών των και πλήθος άλλου κόσμου, ώστε να πληρωθή ασφυκτικώς μεγάλη έκτασις του χώρου προ του συγκροτήματος του εργοστασίου.

ΟΙ ΟΜΙΛΗΤΑΙ

Μετά την τελετήν του αγιασμού ωμίλησεν ο Τοποτηρητής Μητροπολίτης κ.κ. Αντώνιος, όστις δι΄ ολίγων υπεγράμμισε την κοινωνικήν σπουδαιότητα του έργου, τα εξ αυτού προκύπτοντα οφέλη δια την ανάπτυξιν της οικονομικής εν γένει δραστηριότητος και ηυχήθη όπως ο Πανάγαθος Θεός χαρίζει πάντοτε υγείαν εις τους κυβερνώντας και τους πρωτεργάτας παρομοίων μεγάλων έργων δια το καλόν του λαού και της οικονομίας του τόπου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

 Ο κ. Καραμιχαηλίδης, πρόεδρος της Ενώσεως Γαλακτοκομικών Συν/σμών Δράμας – Καβάλας, όστις ωμίλησεν εν συνεχεία, ανεφέρθη εις το ιστορικόν της ιδρύσεως του εργοστασίου και υπεγράμμισε τας θυσίας των συνεταιρισμένων αγελαδοτρόφων, την συμπαράστασιν του Κράτους και της ΑΤΕ, την βοήθειαν του Διεθνούς Οργανισμού Προστασίας του Παιδιού «Γιούνισεφ» και τέλος το ιδιαίτερον προσωπικόν ενδιαφέρον του υπουργού Γεωργίας κ. Μπαλτατζή.

«Λυπούμε πολύ, ετόνισε, διότι δεν έχω την πίστωσιν του χρόνου να αναφέρω τα ονόματα όλων όσων συνετέλεσαν εις την ίδρυσιν του εργοστασίου τούτου. Μία ολόκληρος δεκαετία διέρρευσε δια να γίνη η ιδέα πραγματικότης».

Καταλήγων ηυχαρίστησε θερμώς τον υπουργόν τον υπουργόν Γεωργίας κ. Αλ. Μπαλτατζήν και υπεγράμμισε τα εξής:

«Η Ένωσις Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών εντάσσεται εις το γενικόν πρόγραμμα του Κράτους. Δεν πρόκειται να αποδοθή εις τον αγώνα επιπολαίου συναγωνισμού δια να βλάψη τα άλλα εργοστάσια γάλακτος, διότι ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι κοινός: Αύξησις του εισοδήματος των παραγωγών. Η συνεργασία με την ΑΤΕ είναι απαραίτητος και επιβεβλημένη δια την επιτυχίαν της βιομηχανίας, αλλά και η σύμπραξις δεν αποκλείεται εν ευθέτω χρόνω.

Θέτομεν υπό την υψηλήν προστασίαν του κ. υπουργού Γεωργίας την επιτυχίαν της βιομηχανίας μας και υποσχόμεθα με την βοήθειαν του Θεού να φανώμεν αντάξιοι των περοσδοκιών όλων».

NOMARXHS - NEOGAL (PALIA DRAMA)

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

Ο Νομάρχης Δράμας κ. Μάτσος ομιλών εν συνεχεία, εχαρακτήρισε το εργοστάσιον ως πολύτιμον και σημαντικόν απόκτημα το οποίον θα τονώση την οικονομίαν και τον πολιτισμόν του τόπου και θα ενισχύση την ψυχολογίαν των κατοίκων δια την θαρραλέαν  εξόρμησιν προς πραγματοποίησιν και άλλων παρομοίων έργων.

Επίσης ο κ. Νομάρχης εξέφρασε την ευγνωμοσύνην των κατοίκων της περιοχής δια το πατρικόν, ως εχαρακτήρισεν, ενδιαφέρον του Υπουργού Γεωργίας κ. Μπαλτατζή ευχόμενος όπως λίαν συντόμως ο παριστάμενος υπουργός ευρεθή εις την ευχάριστον θέσιν να εγκαινιάση και την θεμελίωσιν της νέας βιομηχανικής μονάδος εις τον Νομόν Δράμας, του εργοστασίου ξύλου, την οποίαν η κυβέρνησις επρογραμμάτισε ήδη.

Περαίνων ετόνισε  τας θυσίας των παραγωγών και την συμβολήν της ΑΤΕ ως και το ενδιαφέρον της κυβερνήσεως και παρεκάλεσε τον κ. υπουργόν όπως εγκαινιάση την λειτουργίαν του εργοστασίου.

 Ο κ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ

Ο υπουργός κ. Μπαλτατζής λαβών εν συνεχεία τον λόγον, εξέφρασε κατ΄ αρχήν την μεγάλην χαράν του δια την πραγματοποίησιν ενός τόσον λαμπρού έργου εις τόπον με τον οποίον τον συνδέουν μακροί αγώνες και άρρηκτοι δεσμοί.

«Πολύ περισσότερον χαίρομαι, είπεν, διότι η παρουσία μου συμπίπτει με την εγκαινίασιν ενός πολυτίμου αποκτήματος του τόπου».

Ο κ. Μπαλτατζής ανεγνώσισεν ότι ο Νομός Δράμας υποφέρει και ότι η οικονομική κρίσις την οποίαν διέρχεται οδηγεί τους κατοίκους του εις την ανεύρεσιν εργασίας εις την ξένην.

Υπεσχέθη ότι θα πράξη παν το δυνατόν δια να ενισχύση την παραγωγήν με την ίδρυσιν και άλλων βιομηχανικών μονάδων, διότι ο ακριτικός λαός προσέφερε και προσφέρει πολλάς υπηρεσίας εις τον βωμόν των εθνικών ιδανικών.

  ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

Μεταξύ των άλλων υπεσχέθη την ενίσχυσιν της προσπαθείας δια την αξιοποίησιν του μεταλλευτικού πλούτου της περιοχής, την ανάπτυξιν της κτηνοτροφίας και γενικώς της αγροτικής οικονομίας βάσει του κυβερνητικού προγράμματος.

Ειδικώς δια την ίδρυσιν του εργοστασίου επεξεργασίας ξύλου είπεν ότι τούτο επρογραμματίσθη και θα πραγματοποιηθή συντόμως δια να δοθή εργασία εις τους ορεινούς πληθυσμούς και το εργατικόν δυναμικόν της πόλεως Δράμας.

Περαίνων ο κ. υπουργός μετέφερε τους χαιρετισμούς του κ. Παπανδρέου προς τους πληθυσμούς του ακριτικού Νομού.

 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μετά ταύτα ο κ. υπουργός συνοδευόμενος υπό των παρισταμένων επισήμων, κατευθύνθη προς την είσοδον του εργοστασίου όπου έκοψε την ταινίαν και εισελθών έθεσε εις λειτουργίαν τα μηχανήματα του εργοστασίου.

Το εργοστάσιον «ΝΕΟΓΑΛ», δέον να σημειωθή, ότι δύναται να επεξεργάζεται μέχρις 20 τόννους γάλακτος ημερησίως.

Εις όλους τους παρισταμένους προσεφέρθη από μία μικρή φιάλη γάλκτος δια να δοκιμάσουν το παστερωμένον γάλα.

 ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

Εις τον κ. υπουργόν Γεωργίας παρουσιάσθησαν και παρεκάλεσαν ιδιαιτέρως αυτόν όπως ενδιαφερθή δια την σύντομον θεμελίωσιν του εργοστασίου ξύλου, οι κ.κ. Π. Πάτσης και Γ. Καρακατσάνης αντιπρόεδρος και Γεν. γραμματεύς του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας.

Ο κ.  υπουργός υπεσχέθη ότι το πρώτον μέλημά του δια τον Νομόν Δράμας θα είναι η θεμελίωσις του εργοστασίου τούτου.

 ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ

Εν συνεχεία ο κ. υπουργός ήλθεν εις το Δημαρχείον όπου εδέχθη πολλά μεμονωμένα άτομα και επιτροπάς ακούσας τα προβλήματά των, υποσχεθείς την μελέτην και επίλυσίν των.

Τον κ. Μπαλτατζήν προσεφώνησεν ο Δήμαρχος κ. Νικηφορίδης όστις ανεκοίνωσεν εις τον κ. υπουργόν ότι η πόλις τον ανεκήρυξεν επίτιμον Δημότην της.

Περί την 2.30 μ.μ. ο κ. υπουργός μετά της ακολουθίας του και πολλών άλλων παρεκάθησεν εις γεύμα  το οποίον παρέθεσεν εις το κέντρο «Νησάκι» η Ένωσις Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών προς τιμήν του.

Τέλος περί την 4 μ.μ. ο κ. Μπαλτατζής ανεχώρησε δια Θεσσαλονίκην».