Home > Νέα > Ποιες λύσεις δίνονται για την αποστράγγιση των Τεναγών Φιλίππων και τα κόστη Απάντηση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών σε ερώτηση του βουλευτή Δ. Κυριαζίδη

Ποιες λύσεις δίνονται για την αποστράγγιση των Τεναγών Φιλίππων και τα κόστη Απάντηση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών σε ερώτηση του βουλευτή Δ. Κυριαζίδη

Απάντηση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών σε ερώτηση του βουλευτή Δ. Κυριαζίδη

Ποιες λύσεις δίνονται για την αποστράγγιση

 των Τεναγών Φιλίππων και τα κόστη

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας – Καβάλας και Σερρών, αναφορικά με το ζήτημα των πλημμυρών στα Τενάγη Φιλίππων, απέστειλε ο βουλευτής Δράμας της Ν.Δ. κ. Δημήτρης Κυριαζίδης.

Στις 3 Ιανουαρίου, ο κ. Κυριαζίδης είχε καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή, προς τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη, Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αραχωβίτη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη.

Στην ερώτησή του στις αρχές Ιανουαρίου, ο κ. Κυριαζίδης έκανε λόγο για το «χρονίζον και μείζον για την περιοχή ζήτημα», αυτό των πλημμυρών. Όπως επεσήμαινε στην ερώτηση, «Ένεκα της συνίζησης των εδαφών, των συχνών βροχοπτώσεων και των συνεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων, τα υφιστάμενα πεπαλαιωμένα τόσο από πλευράς σχεδιασμού όσο και από πλευράς δυναμικότητας στραγγιστικά έργα, τα οποία και υλοποιήθηκαν την δεκαετία του 1930, έχουν φθάσει στα όριά τους με αποτέλεσμα να επαπειλείται η όλη περιοχή. Είναι δε σχεδόν βέβαιο ότι εάν δεν πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, τα Τενάγη αναμένεται να πλημμυρίζουν χειμώνα-καλοκαίρι, ενώ σε βάθος χρόνου η συνολικώς καλλιεργήσιμη γη αναμένεται να μειωθεί σε ποσοστό άνω του 50%, επιφέροντας κατά τούτο τεράστιες οικονομικές απώλειες στην αγροτική παραγωγή και οικονομία».

KYRIAZIDHS

Όπως επισημαίνει ο κ. Κυριαζίδης, [αν και παρήλθε αρκετός χρόνος και παραδόθηκαν τα πορίσματα της μελέτης, ουδεμία ενέργεια αναλήφθηκε από πλευράς της Κυβέρνησης για την αξιολόγηση των πορισμάτων της μελέτης και κυρίως για την δρομολόγηση της οριστικής επίλυσης του προβλήματος. Ταυτόχρονα δε γεννώνται πλείστα όσα ερωτήματα σε ό,τι ειδικότερα αφορά την προτεινόμενη από τον μελετητή λύση, η οποία εν πολλοίς συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην αντιστροφή της κατεύθυνσης ροής στην κεντρική τάφρο από το φράγμα Νικήσιανης και προς Ανατολικά σε μήκος 15,9 km, στην στράγγιση του κεντρικού τομέα των Τεναγών μέσω σήραγγας 5,5 km και διαμέτρου 5,00 m κάτω από το όρος Σύμβολο προς τον κόλπο της Καβάλας κ.ό.κ., καθ’ όσον το «φαραωνικό» αυτό έργο προϋπολογίζεται, ως λέγεται, στα 60.000.000 €, όταν με το χρηματικό αυτό ποσόν, όπως αναφέρουν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, θα μπορούσε να κατασκευασθεί ένα σύγχρονο αντιπλημμυρικό και ταυτοχρόνως αρδευτικό έργο που να καλύπτει και τους τρεις Νομούς.]

Η απάντηση του υπ. Υποδομών

Στην ερώτηση του κ. Κυριαζίδη, το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών, απέστειλε απάντηση από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του, όπου αναφέρεται σε εκπόνηση μελέτης με τον τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Τεναγών – Φιλίππων Ν. Καβάλας – Δράμας – Σερρών».

Όπως αναφέρεται, [η ΔΑΕΕ (Δ19) στις 17-09.2018, προέβη στην υπογραφή σύμβασης, για την εκπόνηση της μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Τεναγών Φιλίπων Ν. Καβάλας – Δράμας Σερρών» κατόπιν διεξαγωγής διεθνούς διεξαγωγής με ανοικτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της παραπάνω μελέτης. Αντικείμενο της μελέτης, είναι η εκπόνηση προμελέτης και οριστικής μελέτης για την αποτελεσματική άρδευση και στράγγιση της περιοχής των Τεναγών Φιλίππων υπό τα γεωμορφολογικά δεδομένα που δημιούργησε και θα συνεχίσει να διαμορφώνει η συνίζηση των εδαφών.]

Όπως αναφέρεται στην ίδια απάντηση, [στην προαναφερόμενη προκαταρκτική μελέτη εξετάζονται δύο εναλλακτικές λύσεις: Λύση Α: Στράγγιση μέσω της σήραγγας στο όρος Σύμβολο. Λύση Β: Στράγγιση προς τον ποταμό Αγγίτη.]

Σε άλλο σημείο αναφέρονται τα κόστη ανάλογα με τη λύση. Για τη Λύση Α, [το κόστος αυτής εκτιμάται σε 28,2 εκατ. ευρώ + 6,5 εκατ. ευρώ ΦΠΑ, ήτοι σύνολο 34,7 εκατ. ευρώ.] Όπως αναφέρεται για την ίδια λύση, «το συνολικό κόστος της λύσης αυτής συγκρινόμενο με τις αναμενόμενες απώλειες εισοδήματος στα Τενάγη, λόγω της συνίζησης αντιστοιχεί σε λιγότερο από 10 έτη. Δηλαδή, σε λιγότερο από 10 έτη, θα έχει χαθεί περισσότερο γεωργικό εισόδημα από το συνολικό κόστος της επένδυσης ή αλλιώς τα προτεινόμενα νέα έργα υποδομή θα αποσβεστούν σε λιγότερο από 10 χρόνια.]

Όσον αφορά το κόστος της Λύσης Β, εκτιμάται ότι αυτή θα κοστίσει 177.20 εκατ. ευρώ + 40,7 εκατ. ευρώ ΦΠΑ, ήτοι σύνολο 217,06 εκατ. ευρώ. Εδώ, το συνολικό κόστος εκτιμάται ότι [μέσα σε λιγότερο από 50 χρόνια, θα χαθεί περισσότερο γεωργικό εισόδημα από το συνολικό κόστος της επένδυσης, ή αλλιώς θα προτεινόμενα έργα υποδομής θα αποσβεστούν σε περίπου 50 χρόνια.]