Home > νέα > Προσλήψεις 188 ατόμωνγια το Κατάστημα ΚράτησηςΝικηφόρου Δράμας► Με εντοπιότητα όλες οι προσλήψεις στη Δράμα

Προσλήψεις 188 ατόμωνγια το Κατάστημα ΚράτησηςΝικηφόρου Δράμας► Με εντοπιότητα όλες οι προσλήψεις στη Δράμα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Προσλήψεις 188 ατόμων

για το Κατάστημα Κράτησης

Νικηφόρου Δράμας

► Με εντοπιότητα όλες οι προσλήψεις στη Δράμα

► 88 άνδρες και 3 γυναίκες για ΔΕ Προσωπικό Εξωτερικής Φύλαξης και 93 άνδρες και 4 γυναίκες για ΔΕ Φύλαξης

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ επιτέλους σε ΦΕΚ από τον ΑΣΕΠ, η πολυπόθητη προκήρυξη για προσλήψεις προσωπικού φύλαξης στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας. Μέσα σ’ αυτά, είναι και το προσωπικό για το Κατάστημα Κράτησης Νικηφόρου Δράμας.

Πρόκειται για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 9Κ/2021, η οποία αφορά στο σύνολο 416 μόνιμων υπαλλήλων και οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους ξεκινούν από 22 Νοεμβρίου 2021.

Γενικότερα, οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των καταστημάτων κράτησης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Μέσω του διαγωνισμού επιλέγεται προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φύλαξης.

Σημειώνεται ότι στην προκήρυξη μπορούν να λάβουν μέρος (επικουρικά) υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Με εντοπιότητα οι προσλήψεις στη Δράμα

Όσον αφορά τις προσλήψεις για το Κατάστημα Κράτησης Νικηφόρου Δράμας, πρόκειται να προσληφθούν συνολικά 188 άτομα. Χαρακτηριστικό είναι ότι, όλες οι θέσεις που αφορούν τη Δράμα περιλαμβάνουν την εντοπιότητα, κάτι που είχε ζητηθεί παλαιότερα από τους Δραμινούς αιρετούς.

Συγκεκριμένα, κατά την επίσκεψη του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Οικονόμου στη Δράμα, στα μέσα Ιουνίου του 2020, είχε ζητηθεί αρχικά από τον αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Παπαδόπουλο, αλλά και από όλους τους αιρετούς που είχαν παραβρεθεί στη συνάντηση εκείνη. Γενικά, εξ αρχής το αίτημα της Δράμας, ήταν να υπάρχει εντοπιότητα στις προσλήψεις για τις Φυλακές Νικηφόρου, ώστε να υπάρξει και μια σχετική μείωση της ανεργίας στην περιοχή.

Την απόφαση της εντοπιότητας, είχε εξαγγείλει την επόμενη ημέρα στην τελετή παράδοσης – παραλαβής του κτιρίου των Φυλακών, ο κ. Οικονόμου και τελικά με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ γίνεται πραγματικότητα.

Τελικά, αυτή την ώρα στη Δράμα, πρόκειται να προσληφθούν συνολικά 188 άτομα. Από αυτά, στην πρώτη ειδικότητα: ΔΕ Προσωπικό Εξωτερικής Φύλαξης, προσλαμβάνονται 88 άνδρες και 3 γυναίκες.  Για τους άνδρες, περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες πολυτέκνων ή τέκνων πολύτεκνων οικογενειών, τρίτεκνων ή τέκνων τρίτεκνων οικογενειών, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω κτλ. Μεταξύ των θέσεων, περιλαμβάνονται και θέσεις στις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και θεωρείται ως  κριτήριο κατάταξης. Για τις γυναίκες, δεν ισχύει καμία κατηγορία από τις παραπάνω (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτομα με αναπηρίες, Πόντιοι ομογενείς κτλ.)

Στη δεύτερη ειδικότητα: ΔΕ Φύλαξης, αναμένεται να προσληφθούν 93 άνδρες και 4 γυναίκες. Και σ’ αυτή την ειδικότητα, ισχύουν τα παραπάνω, αναφορικά δηλαδή με τις κατηγορίες για πολύτεκνους, τρίτεκνους, Πόντιους ομογενείς, αναπηρίες κτλ.

 Οι ειδικότητες

Τι ακριβώς σημαίνουν όμως οι δύο ειδικότητες; Αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, όπως αναφέρονται στην  συγκεκριμένη προκήρυξη του ΑΣΕΠ:

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με την εξωτερική φρούρηση των καταστημάτων κράτησης, με τη φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και με τη συνοδεία αυτών για ανάκριση ή παράσταση στα δικαστήρια, για ιατρική εξέταση κατά τη μετακίνηση λόγω λήψης έκτακτης άδειας ή άλλου έργου [π.δ. 215/2006, (Α΄ 217), όπως ισχύει].

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα μεριμνούν για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας του καταστήματος κράτησης, θα συμβάλουν στην ομαλή διαβίωση των κρατουμένων και θα συντείνουν με την εν γένει συμπεριφορά τους στη διασφάλιση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στην αποφυγή της άνισης μεταχείρισης και κάθε μορφής αρνητικής διάκρισης, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των κρατουμένων, με κατεύθυνση την απόλυση και την ένταξή τους στην κοινωνία.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, οι υποψήφιοι των δύο παραπάνω κλάδων, θα υποβληθούν διαδοχικά σε υγειονομικές εξετάσεις και σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Μεταξύ άλλων από αυτά που ζητούνται, είναι ότι οι άντρες θα πρέπει να έχουν ύψος 1,70 μ. και οι γυναίκες 1,60 μ. τουλάχιστον χωρίς υποδήματα και αυτό να πιστοποιείται από ιατρό ειδικότητας Ορθοπεδικού.