Home > νέα >  Θα δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου Δράμας να ρυθμίσουν τα χρέη τους-Δήλωση του αντιδημάρχου Οικονομικών Δράμας στον «Π.Τ.»

 Θα δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου Δράμας να ρυθμίσουν τα χρέη τους-Δήλωση του αντιδημάρχου Οικονομικών Δράμας στον «Π.Τ.»

Δήλωση του αντιδημάρχου Οικονομικών Δράμας στον «Π.Τ.»

 Θα δοθεί εκ νέου η δυνατότητα

στους οφειλέτες του Δήμου Δράμας

να ρυθμίσουν τα χρέη τους

 Διαγραφή παλαιών χρεών πολιτών προς τους Δήμους και μικρότερος χρόνος παραγραφής

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ με το οποίο θα προβλέπεται η διαγραφή παλαιών χρεών από πολίτες προς τους Δήμους ετοιμάζει η κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα θα ορίζει και μικρότερο χρόνο παραγραφής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει τη διαγραφή χρεών πριν από το 2013 προς του ΟΤΑ, ενώ για δύο ακόμα χρόνια, οι οφειλές πολιτών προς τους Δήμους για τα έτη 2013-2017 θα παραμείνουν ανοικτές.

Παράλληλα, μειώνεται επίσης και ο χρόνος παραγραφής τους στα 5 χρόνια από 20 που είναι δυνητικά σήμερα.

Τα χρέη αυτά, αφορούν απλήρωτες οφειλές, πρόστιμα, τέλη και άλλα, που με το σημερινό καθεστώς παραμένουν μέχρι και πάνω από 10 χρόνια, όταν σε όλο το δημόσιο οι οφειλές παραγράφονται στην πενταετία. Σε ότι αφορά τα ακίνητα (που αποτελούν την βασική πηγή οφειλών), η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει οφειλές από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, Δημοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, διάφορα Δυνητικά Δημοτικά Τέλη και τις σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Στο Δήμο Δράμας

Το νομοσχέδιο θα ισχύει φυσικά και για τους οφειλέτες του Δήμου Δράμας. Σε επικοινωνία που είχε ο «Π.Τ.» με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ανδρέα Χαραλαμπίδη, επεσήμανε ότι «αυτό για το Δήμο μας σημαίνει ότι θα δώσει το δικαίωμα στους οφειλέτες του Δήμου, να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους ώστε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Πρόκειται για μια ευνοϊκή διάταξη ώστε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και θα δώσει το δικαίωμα να μπουν στην σχετική διαδικασία».

Στην ερώτηση για το αν ο Δήμος Δράμας χάσει απ’ αυτή τη διάταξη, ο κ. Χαραλαμπίδης τόνισε ότι ο Δήμος Δράμας δεν βγαίνει χαμένος: «Είναι οφειλές που ανέρχονται στα 9,5 εκατ. ευρώ. Αυτές τις χρωστάνε κάποιοι με τις προηγούμενες ρυθμίσεις που είχαν μπει στη διαδικασία και κάποιες είναι κενές οφειλές που δεν είχαν μπει σε προηγούμενες διαδικασία. Δίνει την δυνατότητα να ξαναμπούν σ’ αυτή τη διαδικασία των ρυθμίσεων. Θα πρέπει πρώτα να δούμε την εγκύκλιο για να δούμε αναλυτικά τι προβλέπει. Θα δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν ξανά τις οφειλές τους. Ο Δήμος δεν χάνει με την έννοια ότι θα χαριστεί κάτι».

Τι θα ορίζει το νέο νομοσχέδιο

Σήμερα, στην πράξη οι ΟΤΑ διεκδικούν και εισπράττουν αναδρομικές οφειλές των ετών 2009 έως και 2022, δηλαδή οφειλές 14ετίας. Το χρονικό αυτό διάστημα παραγραφής θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά ένα έτος, έως ότου να φτάσει την 20ετία.
Όμως το καθεστώς αυτό αλλάζει με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Με τη ρύθμιση αυτή ο χρόνος παραγραφής μειώνεται σταδιακά στα 10 έτη για τις παλαιότερες οφειλές προ του 2013, στα 8 έτη για τις οφειλές προ του 2018 και στη συνέχεια στα 5 έτη για τις οφειλές από 1.1.2018 και μετά. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τα εξής:
– Οφειλές ετών 2009 – 2012: Διαγράφονται οριστικά και δεν αναζητούνται. Στις οφειλές που διαγράφονται κατά την περ. α’ περιλαμβάνονται και εκείνες που τέθηκαν μεταγενέστερα σε ρύθμιση και δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη. Ποσά όμως που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

– Οφειλές ετών 2013-2017: Μπορεί να αναζητηθούν, να βεβαιωθούν και εισπραχθούν για δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου. Στη συνέχεια παραγράφονται.

– Οφειλές ετών 2018 και μετά και μελλοντικές οφειλές: Οι δήμοι μπορούν να βεβαιώνουν ταμειακά τα κάθε είδους οφειλόμενα ποσά, από οποιαδήποτε πηγή, που καθίστανται εισπρακτέα έσοδα, εντός αποσβεστικής προθεσμίας 5 ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής, Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής παραγράφονται.
Με την ρύθμιση αυτή που αποτελεί και πάγιο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ (η ευθύγραμμη του χρόνου παραγραφής των ΟΤΑ με το υπόλοιπο δημόσιο) δίνεται σε τέλος σε μια χρόνια στρέβλωση. Μειώνεται ο χρόνος παραγραφής των κάθε είδους νέων αξιώσεων των ΟΤΑ στην πενταετία, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή τους. Το συνολικό ποσό των κόκκινων χρεών στους δήμους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ και ως γνωστό η οικονομική κατάσταση των ΟΤΑ επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης.