Home > Νέα > Την επιστολή υπογράφει και το Σωματείο Καθαριστριών Ν. Δράμας-Πρόσθετη αποζημίωση για παροχή εργασίας όσο υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού ζητούν οι σχολικές καθαρίστριες

Την επιστολή υπογράφει και το Σωματείο Καθαριστριών Ν. Δράμας-Πρόσθετη αποζημίωση για παροχή εργασίας όσο υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού ζητούν οι σχολικές καθαρίστριες

Με επιστολή τους σε όλους του δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια της χώρας

Πρόσθετη αποζημίωση για παροχή εργασίας

όσο υφίσταται κίνδυνος διάδοσης

του κορωνοϊού ζητούν οι σχολικές καθαρίστριες

Την επιστολή υπογράφει και το Σωματείο Καθαριστριών Ν. Δράμας

 

ΤΗΝ πρόσθετη αποζημίωση για πρόσθετη παροχή εργασίας απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον καθαρισμό για όσο διάστημα υφίστανται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, ζητούν με επιστολή τους οι σχολικές καθαρίστριες.

Με επιστολή τους που έχει σταλεί πανελλαδικά σε όλους τους δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας, όπως και στους επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων, τα Σωματεία των σχολικών καθαριστριών επισημαίνουν την ανάγκη για πρόσθετες παροχές, όσο διαρκεί το ζήτημα της διάδοσης του κορωνοϊού.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή αυτή, την οποία υπογράφει και το Σωματείο Σχολικών Καθαριστριών Ν. Δράμας: [Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27408/5-5-2020 με αριθμ. 114 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέφθηκε ότι οι καθαρίστριες των Γυμνασίων και Λυκείων όφειλαν να παρουσιαστούν για εργασία στις οικείες σχολικές μονάδες πριν την έναρξη λειτουργίας τους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των αιθουσών και των κοινόχρηστων χώρων, αρχικά για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου (11 Μαΐου) και εν συνεχεία για τους μαθητές των υπολοίπων τάξεων του Λυκείου καθώς και για τους μαθητές του Γυμνασίου (18 Μαΐου), ώστε να υποδεχθούν τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ για τον καθαρισμό των κτιρίων απασχολούνται μέχρι σήμερα και οι καθαρίστριες των Δημοτικών σχολείων, τα οποία αναμένεται να μην λειτουργήσουν μέχρι και την 1η Ιουνίου.

Σε εκτέλεση της εγκυκλίου αυτής, παρατηρήθηκε το φαινόμενο σχολικές καθαρίστριες που εκ της σύμβασής τους παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένα σχολεία με συγκεκριμένες σε αριθμό αίθουσες και αποδοχές καθορισθείσες βάσει των αιθουσών αυτών, να καλύπτουν την καθαριότητα πολλών περισσότερων τετραγωνικών με τις ίδιες ακριβώς αποδοχές. Επίσης κλήθηκαν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους πρωί και απόγευμα ή και παρέμεναν στο χώρο του σχολείου για πολλές ώρες συνεχόμενα και προέβαιναν σε παροχή υπηρεσιών καθαρισμού που υπερέβαινε κατά πολύ τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στις συναφθείσες συμβάσεις έργου. Με απλά λόγια εξαναγκάστηκαν σε εργασία πλήρους απασχόλησης με μέσο όρο αποδοχών 300€ το μήνα, ενώ παράλληλα εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και οποιαδήποτε άλλη εργασία, την οποία υποχρεώνονταν να κάνουν προς εξασφάλιση του βιοπορισμού τους.]

Όπως επίσης τονίζεται από τα Σωματεία Σχολικών Καθαριστριών, «Πάραυτα οι συμβασιούχες και συμβασιούχοι στη σχολική καθαριότητα, υπάκουσαν στις εντολές σας και έδωσαν για άλλη μια φορά τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε η μαθητική και η εκπαιδευτική κοινότητα να συνεχίσει να απολαμβάνει ένα ασφαλές και υγειές σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει σε βάρος και με καταπάτηση των ήδη ανύπαρκτων εργασιακών δικαιωμάτων τους.

Για το λόγο αυτό και προς ελάχιστη διασφάλιση αυτών των εργαζομένων, αιτηθήκαμε σε όλους τους δήμους της χώρας να κοινοποιήσουν εγγράφως στον καθένα και κάθε μία από αυτούς σε ποια σχολική μονάδα θα απασχολούνταν και σε πόσα τετραγωνικά (τα οποία σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να είναι αντίστοιχα της σύμβασης που έκαστος έχει συνάψει, ώστε να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον εργασία για την οποία εν τέλει δεν έλαβε αποδοχές), ενώ σας επισημάναμε ότι η εργασία τους δεν δύναται να εκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αλλά προσφέρεται, όπως προβλέπεται στην σύμβασή τους, μετά το πέρας λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ώστε να μην διαταράσσεται επιπλέον ο οικογενειακός και επαγγελματικός προγραμματισμός αυτών».

«Όλο το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη της λήψεως μέτρων εναντίον της μετάδοσης του κορωνοϊού, οι σχολικές καθαρίστριες με μισθώσεις έργου αντιμετωπίζονται κατά τρόπο όμοιο με τις σχολικές καθαρίστριες που απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Όμως, οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου δεν έχουν ωράριο εργασίας και αμείβονται με το κομμάτι (ανά σχολική αίθουσα) και μάλιστα με αποδοχές κατά πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές των απασχολούμενων με συμβάσεις ΙΔΑΧ, καθώς οι τελευταίοι απασχολούνται 6,5 ώρες ημερησίως και παίρνουν 850€ καθαρά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ οι συμβασιούχοι με μίσθωση έργου απασχολούνται πολλές φορές και πάνω από 8 ώρες ημερησίως, παίρνουν από 100€ έως 500€ (ανάλογα τις σχολικές αίθουσες που έχει συμφωνηθεί να καθαρίζουν) και δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα».