Home > Αρθρογράφοι > Με 22 δισ. € ανοίγουμε το δρόμο για μια νέα εποχή στην αγροτική οικονομία – Γράφει ο Σπήλιος Λιβανός (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Με 22 δισ. € ανοίγουμε το δρόμο για μια νέα εποχή στην αγροτική οικονομία – Γράφει ο Σπήλιος Λιβανός (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Με 22 δισ. € ανοίγουμε το δρόμο

για μια νέα εποχή στην αγροτική οικονομία

Γράφει ο Σπήλιος Λιβανός 

(Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

 

Συνεχίζουμε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εδώ που είναι η αρχή της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης,  τον ουσιαστικό διάλογο, την πραγματική διαβούλευση με όλους του Έλληνες παραγωγούς και  τους εκπροσώπους τους, για να διαμορφώσουμε όλοι μαζί, το νέο Στρατηγικό μας Σχέδιο για την ΚΑΠ και την Εθνική μας Στρατηγική για την αγροτική πολιτική.

Στοχεύουμε, μέσω της αξιοποίησης  των 19,3 δις της ΚΑΠ, των  2 δις του Ταμείου Ανάκαμψης και του 1ος δις του ΕΠΑλΘ, στην ουσιαστική και έμπρακτη αναβάθμιση της αγροτικής οικονομίας και την  ανάδειξή της σε βασικό πυλώνα της οικονομίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανάπτυξη θα έλθει από την ελληνική περιφέρεια με πρωταγωνιστές τους νέους.

Για να πετύχουμε, όμως, το στόχο μας προχωράμε σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις:

 1. Αναδιαρθρώνουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία καταναλωτών και παραγωγών από νοθείες και παράνομες ελληνοποιήσεις, αλλά και την τιμωρία όσων παρανομούν. Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν για τίποτα. Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκκαλο.
 2. Καταργούμε αδικίες και διορθώνουμε στρεβλώσεις που αφορούν σε κακοδιαχείριση επιδοτήσεων, ανισοκατανομή δικαιωμάτων, αυθαιρεσίες και ανομίες του παρελθόντος.
 3. Υλοποιούμε ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης φράγματα και έργα άρδευσης ύψους 1 δισ. €. Επιπλέον, μεταρρυθμίζουμε το πλαίσιο λειτουργίας των ΤΟΕΒ για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση του κόστους παραγωγής.
 4. Μετασχηματίζουμε ψηφιακά τον ελληνικό αγροτικό τομέα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, εντάσσοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα για την έξυπνη γεωργία, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων.
 5. Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα, τους συνεταιρισμούς και τα  συλλογικά σχήματα με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την επένδυση στην καινοτομία, την καθετοποίηση, και τον δραστικό περιορισμό της μαύρης οικονομίας.
 6. Επενδύουμε στην εξωστρέφεια για την αύξηση των εξαγωγών, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό εθνικό brand name για τις παγκόσμιες αγορές.

Με ραχοκοκαλιά τη νέα ΚΑΠ, προχωράμε, σε συγκεκριμένες  αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις, με στόχο να αποκαταστήσουμε την  αναπτυξιακή δικαιοσύνη. Να άρουμε χρόνιες στρεβλώσεις και ανισότητες. Να ενισχύσουμε τους νέους γεωργούς. Να θέσουμε δίκαιους κανόνες για όλους.

 1. Καταργούμε τις ανισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων, με στρατηγικό σχεδιασμό, σταδιακά από το 2022 με συγκεκριμένα βήματα έως το 2026. Προχωράμε σε αλλαγή στην καταβολή της βασικής ενίσχυσης, με την επιλογή μέσω της σύγκλισης στο 100% της μοναδιαίας τιμής δικαιώματος ανά αγρονομική Περιφέρεια. Τα ιστορικά δικαιώματα αποτελούσαν μία στρέβλωση καθώς είχαν οδηγήσει σε μία χρόνια ανισότητα απέναντι σε συγκεκριμένες Περιφέρειες της χώρας και ιδίως απέναντι στους νέους αγρότες και κτηνοτρόφους! Από την εφαρμογή αυτής της απόφασης η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βγαίνει κερδισμένη.
 2. Eνισχύουμε τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Από το 2023 εφαρμόζουμε την αναδιανεμητική ενίσχυση, δηλαδή την δίκαιη ενίσχυση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων με πόρους που προέρχονται από τον περιορισμό των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ανατρέπουμε άλλη μια αδικία της υφιστάμενης κατάστασης, τη διαχρονική ανισοκατανομή της καταβολής των ενισχύσεων όπου το 30% των δικαιούχων της βασικής ενίσχυσης εισπράττει το 80% των πόρων.
 3. Στηρίζουμε στοχευμένα σημαντικούς τομείς παραγωγής που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Για να μην υπάρξουν αιφνιδιασμοί, για το 2022 το καθεστώς τους θα παραμείνει σταθερό. Από το 2023 προχωράμε στον ανασχεδιασμό τους, με γνώμονα την ενίσχυση παραγωγικών κατευθύνσεων, όπως είναι η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.
 4. Ενσωματώνουμε στον Στρατηγικό μας Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς  για το κλίμα και το περιβάλλον.
 5. Προωθούμε την ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού μας πληθυσμού. Θέλουμε να φέρουμε τους νέους μας στο χωράφι! Στην παραγωγή! Στο νέο μέτρο για τους νέους αγρότες υπερδιπλασιάσαμε ήδη το ποσό της δημόσιας δαπάνης σε σχέση με την προηγούμενη πρόσκληση. Αυξάνουμε στο στρατηγικό μας σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, πάνω από 3% το ποσοστό του προϋπολογισμού για τους νέους αγρότες. Έτσι μειώνουμε την ανεργία, αυξάνουμε τις θέσεις δημιουργικής απασχόλησης και παραγωγικής εργασίας.
 6. Στηρίζουμε τις βιολογικές καλλιέργειες με βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο». Δίνουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, αυξάνουμε τις εξαγωγές μας και πετυχαίνουμε πιο προσιτές τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.
 7. Ενδυναμώνουμε την αγροτική  εκπαίδευση και κατάρτιση. Ενεργοποιούμε το Πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων. Δημιουργούμε το ΑΚΙΣ (Agriculture Knowledge Innovation System),ένα σύγχρονο σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες των παραγωγών μας και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση – κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα.

Τα οφέλη για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Εξειδικεύοντας τώρα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, δεδομένης της παραγωγικής διάρθρωσης και δομής του πρωτογενούς της τομέα  τα οφέλη από τη εφαρμογή της νέας ΚΑΠ θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Ειδικότερα :

 • Eνισχύονται οι μικρομεσαίες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να καταστούν πιο βιώσιμες
 • Εφαρμόζονται νέες πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις, που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών.
 • Δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια και επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους της περιοχής
 • Στηρίζεται ουσιαστικά η κτηνοτροφία και η παραγωγή ζωοτροφών, που αποτελούν βασικό παραγωγικό κλάδο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης.
 • Στηρίζονται έμπρακτα οι παραγωγοί με την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Με τη νέα Εθνική Στρατηγική δίνουμε νέες προοπτικές στην αγροτική παραγωγή, αναβαθμίζουμε το ρόλο των Ελλήνων αγροτών στην κοινωνική και οικονομική αλυσίδα και ενδυναμώνουμε την ελληνική περιφέρεια. Δουλεύουμε μαζί, κερδίζουμε όλοι!

200 χρόνια από την εθνεγερσία, με κύριο όπλο μας την ΚΑΠ, μαζί οικοδομούμε την Ελλάδα του αύριο σε μια σύγχρονη και προοδευτική Ευρώπη, έχοντας ως πρωταγωνιστή την αγροτική οικονομία.