Home > νέα > Απαντήσεις στη Βουλή για τα πλημμυρισμένα χωράφια στο Κ. Νευροκόπι και παρεμβάσεις-Οι ενέργειες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και οι χρηματοδοτήσεις από το Υπ. Εσωτερικών

Απαντήσεις στη Βουλή για τα πλημμυρισμένα χωράφια στο Κ. Νευροκόπι και παρεμβάσεις-Οι ενέργειες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και οι χρηματοδοτήσεις από το Υπ. Εσωτερικών

Απαντήσεις στη Βουλή για

τα πλημμυρισμένα χωράφια

 στο Κ. Νευροκόπι και παρεμβάσεις

Οι ενέργειες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου

και οι χρηματοδοτήσεις από το Υπ. Εσωτερικών

 

 

ΣΤΙΣ 4 Νοεμβρίου 2021, βουλευτές της «Ελληνικής Λύσης», είχαν καταθέσει ερώτηση σχετικά με το ζήτημα των πλημμυρών από βροχοπτώσεις στην περιοχή Κ. Νευροκοπίου.

Οι πλημμύρες εκείνες μάλιστα, είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες πατάτας στην περιοχή, με «συνέπεια του γεγονότος τη διακοπή της συγκομιδής πατάτας σε πολλές περιοχές του εν λόγω οροπεδίου, με προσμονή των παραγωγών να υποχωρήσουν τα νερά, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος της ενδεχόμενης απώλειας της παραγωγής τους.

Όπως δηλώνεται από τους ντόπιους παραγωγούς, δεν κατέστη εφικτό να συγκομιστεί το 40% των εκτάσεων καλλιέργειας πατάτας, κάτι που συμβαίνει σε μια χρονιά, που η ζήτηση είναι μεγάλη και οι τιμές ικανοποιητικές για τους πατατοπαραγωγούς».

Όπως αναφερόταν στην ερώτηση της «Ελληνικής Λύσης», «βασικός λόγος που προκλήθηκαν οι επικείμενες ανακοινωθείσες ζημιές, εξαιτίας των πλημμυρών στα χωράφια του Κάτω Νευροκοπίου, κρίνεται ότι είναι η παντελής έλλειψη μέριμνας καθαρισμού των καναλιών πέριξ αυτών, με αποτέλεσμα να μην απορρέει επαρκώς από τις γεωργικές εκτάσεις το σύνολο του όγκου των όμβριων υδάτων που συγκεντρώνονται επ’ αυτών μετά από έντονες βροχοπτώσεις, ιδίως, όταν αυτές συνεχίζονται επί σειρά ημερών».

Απαντήσεις

Απαντήσεις στην ερώτηση έδωσε τόσο το ίδιο το Υπ. Εσωτερικών, όσο και ο δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου κ. Κυριακίδης, ο οποίος με έγγραφό του στις 18 Νοεμβρίου αναφέρεται στις ενέργειες που έχει προβεί ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου:

«Χωματουργικές εργασίες με αναθέσεις μίσθωσης μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του Μαρτίου το 2020 και συγκεκριμένα εργασίες καθαρισμών αρδευτικών καναλιών, τεχνικών έργων αγροτικής οδοποιίας και τάφρων απορροής όμβριων υδάτων από φερτές ύλες . Οι εργασίες εκτελέστηκαν την περίοδο Μάρτιο έως Μάϊο του 2020 επαναφέροντας τα αρδευτικά κανάλια και τις τάφρους σε λειτουργική κατάσταση. Οι αναθέσεις για την εκτέλεση των εργασιών έγιναν αφού προηγήθηκε η κήρυξη περιοχών του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

-Καθαρισμούς χειμάρρων Κοινοτήτων Κ. Νευροκοπίου, Εξοχής , Λευκογείων, Οχυρού, Γρανίτη στα τμήματα εντός των ορίων των οικισμών, με ανάθεση έπειτα από διαγωνισμό του έργου. Το έργο εκτελέστηκε την περίοδο Μάιο έως Αύγουστο 2021.

– Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΕΛΚΕ-ΔΙΠΑΕ για το αναπτυξιακό έργο «Διενέργεια υδρολογικής έρευνας για τη διαχείριση υδάτινων πόρων στην υδρολογική λεκάνη Οχυρού Δήμου Κάτω Νευροκοπίου» με το ακρωνύμιο «ΟΧΥΡΟ ΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ» . Η σύμβαση υπογράφηκε στις 12- 11-2020 και η έρευνα βρίσκετε σε εξέλιξη».

Στις 10 Ιανουαρίου απάντηση έδωσε και το Υπ. Εσωτερικών, όπου γίνεται γνωστό ότι, «από τους ΚΑΠ έτους 2021 έχει προγραμματιστεί να κατανεμηθεί στο Δήμο Κάτω      Νευροκοπίου ν. Δράμας ποσό ύψους 265.740 ευρώ για την κάλυψη επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επίσης, στη   βάση   του   Ειδικού   Προγράμματος   Ενίσχυσης   Δήμων   με   την   ονομασία

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 απόφασης επιχορήγησης των Δήμων της Χώρας, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου επιχορηγήθηκε με ποσό ύψους 389.900 ευρώ».

Την απάντηση του Υπ. Εσωτερικών, υπογράφει ο αναπληρωτής  υπουργός κ. Πέτσας