Home > Πρώτο Θέμα > Απαράδεκτη η οικονομική κατάσταση της ΔΕΚΠΟΤΑ από το 2012 μέχρι 2014 Πολύωρη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας για τους ισολογισμούς

Απαράδεκτη η οικονομική κατάσταση της ΔΕΚΠΟΤΑ από το 2012 μέχρι 2014 Πολύωρη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας για τους ισολογισμούς

Πολύωρη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας για τους ισολογισμούς

Απαράδεκτη η οικονομική κατάσταση

της ΔΕΚΠΟΤΑ από το 2012 μέχρι 2014

► Μόνο οι χρήσεις 2015 – 2016 αντιστοιχίζονται σε ποσοστό 99% και 99,99%

► Ορκωτός: Πληθώρα συναλλαγών για τα έτη 2012, 2013, 2014 δεν αντιστοιχίζονται με τραπεζικές συναλλαγές!

► Αναζητείται ποσό 146.000 εις χείρας που ποτέ κανείς δεν είδε και δεν είναι γνωστό αν υπήρξε ποτέ!

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΗΡΘΕ τελικά και συζητήθηκε ως τακτικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 17 Απριλίου, το πολυαναμενόμενο ζήτημα των ισολογισμών της ΔΕΚΠΟΤΑ, των ετών 2013 – 2014 – 2015 – 2016.

Το τελικό και αβίαστο συμπέρασμα που εξάγεται από την παρουσίαση των ισολογισμών που έκανε εταιρεία ορκωτών λογιστών, είναι ότι τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΚΠΟΤΑ όλα τα παραπάνω χρόνια, βρίσκονται σε μια απαράδεκτη κατάσταση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, υπάρχει ένα ποσό 146.000 ευρώ περίπου, το οποίο υποθετικά υπήρχε εις χείρας (μετρητό δηλαδή) για το οποίο δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο, δεν υπάρχει κανένα παραστατικό, ούτε διαφαίνεται πουθενά το αν πληρώθηκε κάπου, αν χρησιμοποιήθηκε κατά οποιοδήποτε τρόπο, ή αν ακόμα είναι πραγματικό ποσό.

Dimotiko DEKPOTA1

Από την πολύωρη συζήτηση για τους ισολογισμούς της ΔΕΚΠΟΤΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας.

Το ακόμα πιο χαρακτηριστικό είναι ότι, τα ποσά αυτά μεταφέρονταν ως Ταμείο (πραγματικό χρήμα εις χείρας) από τη μια χρήση στην άλλη, από τον ένα χρόνο στον άλλο, λες και τα χρήματα αυτά υπήρχαν κάπου, σε κάποιο συρτάρι ή σε κάποιο χρηματοκιβώτιο.

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ότι, το θέμα είναι τόσο μεγάλο και η πολύωρη αυτή συζήτηση είναι αδύνατον να μεταφερθεί σε έναν τόσο μικρό χώρο, όπως και τα αναλυτικότατα στοιχεία που δόθηκαν από τον ορκωτό λογιστή.

Το άλλο σημείο στο οποίο μπορεί κανείς να σταθεί με έκπληξη, είναι ότι ακόμα και σήμερα, παρ’ όλο που έγιναν αυτοί οι ισολογισμοί, αυτοί δεν μπορούν να κλείσουν οριστικά, καθώς δεν μπορούν να ολοκληρωθούν σε μεγάλο ποσοστό. Όπως ειπώθηκε μάλιστα από το συνοπτικό σημείο του ορκωτού, οι χρήσεις των ετών 2013 – 2014 – 2015 είναι από τις χειρότερες, καθώς δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να ταυτοποιήσουν παραστατικά με πραγματικά ποσά, καθώς δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ώστε να τακτοποιηθούν.


Επίσης, αυτό που διαφάνηκε ξεκάθαρα, είναι ότι από τις οικονομικές χρήσεις του 2014 – 2015 – 2016 τα πράγματα βελτιώνονται σημαντικά και οι ισολογισμοί ειδικά των τελευταίων ετών, μπορούν να κλείσουν ακόμα και μέχρι το 99%

Όπως ειπώθηκε σε κάποια στιγμή, στα παλαιότερα έτη, η ΔΕΚΠΟΤΑ χρησιμοποιούσε και Ταμείο και τραπεζικές συναλλαγές, πράγμα που σημαίνει ότι είχε μετρητό χρήμα στα χέρια της, χωριστά από ποσά που υπήρχαν στην Τράπεζα. Έτσι, διάφορα παραστατικά – τιμολόγια εξοφλούνταν ταυτόχρονα με μετρητά αλλά και μέσω τραπέζης… και εκεί ακριβώς χανόταν η διαδρομή! Είναι απορίας άξιο ότι, το ποσό αυτό των 146.000 ευρώ, πού χάθηκε, πού πληρώθηκε, ή αν υπήρξε ποτέ πραγματικά!

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, από την ανάληψη καθηκόντων του σημερινού προέδρου της ΔΕΚΠΟΤΑ κ. Ψαρρά, έκλεισε οριστικά το – μάλλον ανύπαρκτο – Ταμείο και όλες οι πληρωμές γίνονται μέσω τραπέζης.

Από την εισήγηση κ. Ψαρρά

Όπως σημείωσε στην εισήγησή του μεταξύ άλλων ο κ. Ψαρράς, [Από μια πρώτη ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2012-2016, έτσι όπως είχαν απεικονιστεί από την εξωτερική λογίστρια, εμφανίζονταν στον τομέα των διαθεσίμων εις χείρας (ταμείο) ανά χρήση υπόλοιπα της τάξεως των 50.000 – 120.000 ευρώ περίπου, για τα οποία όπως δηλώθηκε αρμοδίως δεν υπήρχαν ποτέ διαθέσιμα εις χείρας, όπως επίσης δεν είχαν συνταχθεί πρωτόκολλα καταμέτρησης ταμείου.

Λόγω του ότι η υπηρεσία της ΔΕΚΠΟΤΑ είχε την ευθύνη των συναλλαγών, αποφασίστηκε να προβεί στην καταχώριση όλων των παραστατικών εσόδων – εξόδων (εισπράξεων – πληρωμών) κατά τις χρήσεις 2012 – 2013 – 2014, τα οποία δεν ήταν καταχωρισμένα στο πρόγραμμα, ώστε να απεικονιστούν όλες οι συναλλαγές για τις χρήσεις αυτές στο πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης της Mega Plan. Αυτό ήταν αναγκαίο προκειμένου να εξακριβωθεί ο λόγος της ασυμφωνίας ταμιακών διαθεσίμων εις χείρας, αλλά και για λόγους τάξεως αναφορικά με τη σύνταξη ταμειακού απολογισμού.

Ωστόσο και μετά την καταχώριση των παραστατικών κατά τα ανωτέρω για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014, πληθώρα συναλλαγών δεν κατέστη δυνατό να αντιστοιχιστεί και να ταυτοποιηθεί κατά τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2013-2014 με βάση τα στοιχεία του προγράμματος της Mega Plan, κατά τρόπο που να απεικονίζουν την πραγματική οικονομική θέση της επιχείρησης. Επιπλέον, το ταμειακό έλλειμμα ούτε μειώθηκε αισθητά, ούτε εξακριβώθηκε επαρκώς από πού προέρχεται. Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε ασφαλέστερο για τις χρήσεις 2013 – 2014 να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ισοζύγια που είχαν συνταχθεί αρχικά με τα στοιχεία που είχαν προσκομισθεί στην εξωτερική λογίστρια κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2013-2014.

Τέλος, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι μαζί με τους απολογισμούς που εξήχθησαν από το πρόγραμμα της Mega Plan, μας παραδόθηκε από τον τότε υπόλογο ταμία και επιστολή στην οποία βεβαιώνει ότι ο ίδιος δεν αναμίχθηκε σε πράξεις διαχείρισης χρηματικών διαθεσίμων εις χείρας.]

Από την εισήγηση του ορκωτού λογιστή

Αξίζει να μεταφέρουμε εδώ μέρος από την συνοπτική εισήγηση του ορκωτού λογιστή κ. Δρόσου Δημητρίου, έτσι όπως το ανάφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να διαφανεί συνοπτικά μια εικόνα της οικονομικής κατάστασης. Και αυτό, γιατί, τα όσα λέει ο ορκωτός λογιστής, είναι πλήρως αδιαμφισβήτητα!

Όπως σημείωσε αρχικά, ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης δεν έχει ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές και άρα δεν μπορεί να εκφραστεί σαφή γνώμη για την ορθότητα και την ακρίβεια της νέας επιχείρησης της ΔΕΚΠΟΤΑ. Σε άλλα σημεία επίσης αναφέρει:

[- Όσον αφορά τις φορολογικές αρχές, η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2011 έως 2016 και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές γα το διάστημα αυτό.

– Σημειώνουμε επίσης ότι, κατά τον έλεγχό μας δεν υπήρξαν επαρκεί στοιχεία, προκειμένου να συμφωνήσουμε σε όλες τις χρήσεις και δηλώσεις του παρακρατούμενου φόρου με τα βιβλία της επιχείρησης.

– Όσον αφορά το μητρώο παγίων, μας παραδόθηκε το χειρόγραφο τηρουμένων στοιχείων της πρώην ΔΕΝΑΔ στο οποίο καταχωρίζονται στη συνέχεια οι προσθήκες παγίων της νέας επιχείρησης ΔΕΚΠΟΤΑ. Δεν μας παραδόθηκε μητρώο παγίων του ΚΑΕ και της πρώην ΔΕΚΠΟΤΑ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διενέργεια συμφωνίας μεταξύ των μητρώων παγίων και της πρώην επιχείρησης.

– Δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει έλεγχος των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των λοιπών Νομικών Προσώπων, της πρώην ΔΕΚΠΟΤΑ και του ΚΑΕ. Παρατηρήθηκε επίσης, πως, στο χειρόγραφο αυτό μητρώο παγίων, καταχωρίζονται μόνο κάποιες από τις προσθήκες παγίων και όχι όλες όπως εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης.

– Όσον αφορά το Ταμείο. Δεν μας παραδόθηκε πρωτόκολλο καταμέτρησης Ταμείου για καμία χρήση. Για τα θέματα που προέκυψαν σχετικά με τα θέματα των χρηματικών διαθεσίμων σημειώνουμε τα εξής: όπως προκύπτει από συναλλαγές που καταχωρίστηκαν στα βιβλία της επιχείρησης, για τις χρήσεις 2012 έως 2014 με την υποσημείωση ότι οι καταχωρήσεις των χρήσεων αυτών, καταχωρίστηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου μεταγενέστερα , κατά τα έτη 2017 έως 2019.

Πληθώρα συναλλαγών, χρήση του 2012 ποσοστό 37% των πληρωμών, χρήση 2013 ποσοστό 24% των πληρωμών και χρήση 2014 ποσοστό 5% των πληρωμών, δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί με τραπεζικές κινήσεις, όπως επίσης δεν υπάρχει πλήρης και επαρκής πληροφόρηση για τις ανάλογες ταμειακές κινήσεις. Γιατί δεν υπήρχε κατά τα έτη αυτά, παρακολούθηση και καταγραφή των ταμειακών διαθεσίμων.

Αποτέλεσμα της ανωτέρω διαχείρισης και απεικόνισης, είναι να έχει προκύψει υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων εις χείρας (ταμείο) στη χρήση του 2012 ποσού 52.000 ευρώ περίπου, στη χρήση 2013 ποσό 137.000 ευρώ περίπου, στη χρήση 2014 ποσού 179.000 ευρώ περίπου που αν αφαιρεθούν 33.000 ευρώ που γνωρίζουμε που βρίσκονται είναι 146.000 ευρώ περίπου. Το οποίο όπως και μας δηλώθηκε, δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.

Αναφορικά με τις χρήσεις 2015 και 2016, με την εγγραφή όλων των συναλλαγών στο πρόγραμμα  της Mega Plan, προέκυψε από τον έλεγχό μας, ότι οι συναλλαγές της επιχείρησης αντιστοιχίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ποσοστό 99% το 2015 και 99,99% για τη χρήση του 2016 για πληρωμές με τραπεζικές κινήσεις.]

Τέλος, να σημειώσουμε ότι, αν και κανονικά θα έπρεπε, εντούτοις το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πήρε καμιά απόφαση έγκρισης των ισολογισμών, ενώ η συζήτηση χαρακτηρίστηκε ως ενημερωτική και μόνο!