Home > Νέα > Από το ΤΕΕ ΑΜ Καταγγελίες και παραπλάνηση των πολιτών σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον ΙΙ»

Από το ΤΕΕ ΑΜ Καταγγελίες και παραπλάνηση των πολιτών σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον ΙΙ»

Από το ΤΕΕ ΑΜ

Καταγγελίες και παραπλάνηση των

πολιτών σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον ΙΙ»

 

 

Δέκτης καταγγελιών που παραπέμπουν σε ενέργειες παραπλάνησης των πολιτών και της κοινωνίας, αναφορικά με τον νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον ΙΙ», έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα το ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του το Τμήμα.

 

Η ανακοίνωσή του ΤΕΕ ΑΜ

 

«Το Τεχνικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου, ενημερώνει την κοινωνία και τους πολίτες για την πραγματική κατάσταση, όσον αφορά την ωρίμανση του προγράμματος.

1.Σχετικά με τις διαδικασίες του «ΕΤΕΑΝ»

Α. Ψηφιακή Πλατφόρμα
Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) έχει προκηρύξει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης και Συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος για την υλοποίηση της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ, (την ψηφιακή πλατφόρμα δηλαδή, μέσω της οποίας θα γίνονται οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 7/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία, ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και τυχόν ενστάσεων, έως ότου το ΕΤΕΑΝ καταλήξει στον ανάδοχο του έργου και τον καλέσει για υπογραφή της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος έχει δύο μήνες περιθώριο για την προσωρινή παράδοση του έργου και ένα μήνα για την οριστική παράδοση αυτού, κατόπιν δοκιμαστικής λειτουργίας στο εν λόγω χρονικό διάστημα.

 

Β. Συμμετοχή Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Αναμένεται η αξιολόγηση των δέκα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα συμμετέχουν στον πρόγραμμα από την αρμόδια επιτροπή του ΕΤΕΑΝ και σε συνέχεια η έγκρισή τους από την Επενδυτική Επιτροπή του ΕΤΕΑΝ.

  1. Σχετικά με τις «Τεχνικές Οδηγίες»
    Μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, εκκρεμούν η έκδοση των αναθεωρημένων τεχνικών οδηγιών, η ενσωμάτωσή τους στα αντίστοιχα λογισμικά και η πιστοποίησή τους από το αντίστοιχο υπουργείο.

 

  1. Σχετικά με την χρηματοδότηση
    Άγνωστα παραμένουν οι πηγές χρηματοδότησης και ο τρόπος κατανομής ευρωπαϊκών ή και εθνικών πόρων μέσω ενδεχομένως και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.).
  2. 4. Σχετικά με την έκδοση των απαιτουμένων Υπουργικών Αποφάσεων
    Επιπροσθέτως εκκρεμούν οι σχετικές ΚΥΑ και τα ΦΕΚ που πρέπει να εκδοθούν όπως: προκήρυξη οδηγού προγράμματος, συμφωνία Δημοσίου με φορέα χρηματοδότησης και πολλών ακόμη εγκυκλίων και αποφάσεων.

Συμπληρωματικά, θα πρέπει να αναφερθεί πως βρίσκονται υπό εξέλιξη έργα δικαιούχων του προηγούμενου προγράμματος, τα οποία ως γνωστόν για να ολοκληρωθούν, θα πρέπει να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης με τις υπάρχουσες Τεχνικές Οδηγίες του ΚΕΝΑΚ. Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης αυτών των έργων με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς θα γίνει το πολύ έως 13/11/2017 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εννέα μήνες μετά. Επομένως η αναθεώρηση των Τεχνικών Οδηγιών για το επόμενο πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο μετά το πέρας των υπό εξέλιξη έργων.
Είναι προφανές, ότι οι καθυστερήσεις αυτές δεν συμβάλουν στην έγκαιρη αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν σχέση  με την ενεργειακή φτώχεια, την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων και τον ορθό προγραμματισμό του ΕΣΠΑ.

Κατά συνέπεια, τυχόν δημοσιεύματα στον τύπο, που υποστηρίζουν το αντίθετο, προκαλούν μόνο παραπληροφόρηση στην κοινωνία και δίνουν την δυνατότητα σε επιτήδειους να αξιοποιούν την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί και την αγωνία των ενδιαφερομένων, οι οποίοι γίνονται  με αυξανόμενο ρυθμό αποδέκτες προσκλήσεων ποικίλης προέλευσης, να καταθέσουν τα στοιχεία της ιδιοκτησίας τους στους καλούντες, ώστε να ξεκινήσουν από τώρα την διαδικασία ένταξής τους στο Πρόγραμμα εν όψει «τήρησης σειράς προτεραιότητας».

Για τους λόγους αυτούς καλούμε τους ενδιαφερόμενους πολίτες να απευθύνονται σε Διπλωματούχους Μηχανικούς για την έγκυρη ενημέρωσή τους».