Home > Νέα > Από του Ιατρικούς Συλλόγους Αν. Μακεδονίας – Θράκης Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Από του Ιατρικούς Συλλόγους Αν. Μακεδονίας – Θράκης Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Από του Ιατρικούς Συλλόγους Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου

για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

 

 

ΤΙΣ παρατηρήσεις και τις θέσεις τους επί του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, δίνουν στη δημοσιότητα οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Όπως σημειώνουν αρχικά σε μια κοινή ανακοίνωση, «από την αρχή της πανδημίας σε αγαστή συνεργασία, διατηρώντας υψηλό το αίσθημα ευθύνης και με αυτονόητους στόχους τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του ιατρικού λειτουργήματος και την προάσπιση της δημόσιας υγείας, κατέθεσαν κοινές  προτάσεις  στο σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

Παρακάτω θέτουν τις θέσεις τους επί του ν/σ.

[-Άμεση κατάργηση clawback και rebate στη βάση  των προτάσεων του Π.Ι.Σ.

-Άμεση διαγραφή των χρεών από το clawback ιατρείων-εργαστηρίων.

-Ναι στην εξασφάλιση ποιότητας διαγνωστικών εξετάσεων με ΜΟΝΑ προαπαιτούμενα τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του εξειδικευμένου Ιατρικού προσωπικού και τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εργαστηρίων.

-Ναι στην υποχρεωτική συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλων των Ιατρών, την ευθύνη και την στήριξη της οποίας θα αναλάβει η πολιτεία σε συνεργασία με τον Π.Ι.Σ.

-Ναι στην αμοιβή των προσωπικών Ιατρών κατά πράξη και περίπτωση   μετά από συμφωνία με τον Π.Ι.Σ, μέσω συλλογικών συμβάσεων με τους Ιατρικούς Συλλόγους.

-Όχι στο σύστημα των υποχρεωτικών παραπομπών μόνο από τον προσωπικό Ιατρό, τόσο σε επίπεδο επίσκεψης στον ειδικό Ιατρό, όσο και στο επίπεδο πρόσβασης στα Νοσοκομεία.

-Όχι στην ανεπίτρεπτη και απαξιωτική νομοθέτηση της επιστράτευσης Ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και πιστοποιημένων για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

-Ναι στην υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, καθώς και χορήγηση χειρόγραφης συνταγής αυτών σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.

-Ναι στο δικαίωμα συνταγογράφησης στους ανασφάλιστους πολίτες ισότιμα από όλους τους Ιατρούς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, διαφορετικά καταστρατηγείται η συνταγματική νομοθέτηση της ισοτιμίας της υπογραφής των ιατρών.

-Ναι στην αναγκαιότητα συμμετοχής εκπροσώπου του Π.Ι.Σ. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, για διασφάλιση της Επιστημονικής επάρκειας και κοινωνικού ελέγχου.

-Ναι στη θέσπιση ανακατεύθυνσης του ποσού που προκύπτει από ποινές ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων, στην προσαύξηση των ορίων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ της αντίστοιχης κατηγορίας συμβεβλημένων Ιατρών.

-Ναι στην αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για την καθολική υγειονομική περίθαλψη των πολιτών.

-Ολοκλήρωση και εφαρμογή διαγνωστικών -θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε όλες τις ειδικότητες.

-Ναι στην αναμόρφωση της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.ΦΚΑ, καθώς και ίδρυση διαφορετικής δημόσιας επιτροπής για ενστάσεις Ιατρών.]

Ε.Σ.Υ.-Νοσοκομεία

Αναφορικά με το θέμα του ΕΣΥ, σημειώνουν:

[-Άμεση προκήρυξη μόνιμων θέσεων Ιατρικού προσωπικού  (πλήρη και αποκλειστική απασχόληση) με αποδοχές που θα αγγίζουν το 3 προς 1 σε σχέση με το μισθό των Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως επί ιδρύσεως του Ε.Σ.Υ. και αξιοπρεπή αποζημίωση των εφημεριών. Μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες το Ε.Σ.Υ. θα  «συγκρατήσει» τους ήδη υπηρετούντες συναδέλφους, θα ελκύσει τους νέους και  θα αναχαιτίσει τη μετανάστευση.

-Προγραμματισμός προσλήψεων στο ΕΣΥ με ορίζοντα 2ετίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες συνταξιοδοτήσεις.

-Αυξημένη μοριοδότηση των υπηρετούντων Επικουρικών Ιατρών, με στόχο την μονιμοποίησή τους.

-Γενναία αύξηση των δημοσίων δαπανών για την Υγεία.

-Ιδιαίτερα κίνητρα σε άγονες και προβληματικές περιοχές.

-Εκφράζουμε την αντίθεσή μας με τη νομοθέτηση  εκτέλεσης απογευματινών χειρουργείων από Ιατρούς του Ε.Σ.Υ, (τα οποία θα δώσουν δυνατότητα επιπλέον εισοδήματος, μόνο στις χειρουργικές ειδικότητες), η οποία άλλωστε είναι ανεφάρμοστη, λόγω της τραγικής υποστελέχωσης σε αναισθησιολόγους αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό.]