Home > νέα > Απόρριψη κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων σε αγροτικές περιοχές της Π.Ε. Δράμας ► Σημαντικά αυξημένες οι συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων στα νερά των ποταμών Μάιο και Ιούνιο► Σημαντικά αυξημένες οι συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων στα νερά των ποταμών Μάιο και Ιούνιο

Απόρριψη κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων σε αγροτικές περιοχές της Π.Ε. Δράμας ► Σημαντικά αυξημένες οι συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων στα νερά των ποταμών Μάιο και Ιούνιο► Σημαντικά αυξημένες οι συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων στα νερά των ποταμών Μάιο και Ιούνιο

Μεγάλο το πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη κατάσταση

Απόρριψη κενών συσκευασιών

γεωργικών φαρμάκων σε αγροτικές

περιοχές της Π.Ε. Δράμας

► ΔΑΟΚ Π.Ε. Δράμας: «Έκνομη, ασυνείδητη συμπεριφορά αδιαφορίας από μερίδα χρηστών γεωργικών φαρμάκων»

► Σημαντικά αυξημένες οι συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων στα νερά των ποταμών Μάιο και Ιούνιο

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ αυξημένη φαίνεται ότι είναι η παρουσία κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων στην πεδιάδα της Δράμας, αλλά και γενικότερα στην κοιλάδα του ποταμού Αγγίτη. Αυτό τονίζει με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας  (ΔΑΟΚ Π.Ε. Δράμας).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Δράμας, τα στελέχη της υπηρεσίας, εντοπίζουν την παρουσία απορριφθέντων κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων σε αρδευτικά κανάλια, δίπλα σε αγρούς, ή σε σημεία υδροληψίας για το γέμισμα των ψεκαστικών μηχανημάτων.

Χαρακτηριστική είναι πάντως η ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Π.Ε. Δράμας, η οποία αναφέρει ότι,

«Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνά ακόμη και σε οργανωμένα σημεία υδροληψιών, παρά την εκεί παρουσία κάδων απορριμμάτων. Παρατηρείται δε και το φαινόμενο καύσης των συσκευασιών σε διάφορα σημεία πλησίον τού αρδευτικού δικτύου. Τα παραπάνω συνιστούν έκνομη, ασυνείδητη συμπεριφορά αδιαφορίας από μερίδα χρηστών γεωργικών φαρμάκων».

Στα νερά του Αγγίτη

Επισημάνεται ακόμα από την Υπηρεσία  ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τού Έργου Ελέγχου Χημικής Ποιότητας Αρδευτικών Υδάτων που αφορούσε στην περίοδο 2010-2012 και ειδικότερα στο τμήμα που αφορά στη Λεκάνη Απορροής Αγγίτη – Δράμας, μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι:

Α. Στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της λεκάνης Αγγίτη – Δράμας, ανιχνεύθηκε ένα ευρύ φάσμα γεωργικών φαρμάκων.

Β. Οι συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων στα νερά των ποταμών ήταν σημαντική υψηλότερες την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου. Η περίοδος αυτή ακολουθεί την ανοιξιάτικη εφαρμογή των περισσότερων γεωργικών φαρμάκων.

Γ. Κατά τη διερεύνηση της λεκάνης Αγγίτη-Δράμας διαπιστώθηκαν σημειακές πηγές ρύπανσης από γεωργικά φάρμακα μόνο από θέσεις πλυσίματος/γεμίσματος ψεκαστήρων.

Επιβάρυνση στο περιβάλλον

Η ΔΑΟΚ Π.Ε. Δράμας, επισημαίνει χαρακτηριστικά εδώ και διευκρινίζει, ότι «είναι σαφές πως η πρακτική της ανεξέλεγκτης απόρριψης των συσκευασιών στο περιβάλλον επιβαρύνει τη σημειακή χημική ρύπανση που παρατηρείται στις θέσεις υδροληψίας των ψεκαστικών μηχανημάτων. Απαγορεύεται η απόρριψη των συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον, απαγορεύεται η καύση των συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων, δυνάμει της νομοθεσίας των γεωργικών φαρμάκων (Ν. 4036/2012, όπως ισχύει), της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ισχύουσας πυροσβεστικής διάταξης».

Επισημαίνεται ακόμα ότι, οι πρακτικές αυτές είναι αξιόποινες και ότι επιβάλλεται πρόστιμο από 150 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Αναφέρει μάλιστα τα εξής: Στις ετικέτες όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στο σημείο των Οδηγιών Χρήσης περιέχεται η εξής διάταξη, που προκύπτει από τις αντίστοιχες εγκρίσεις κυκλοφορίας των σκευασμάτων: «Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό µηχανισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας». Συνεπώς, η απόρριψη και η καύση των άδειων συσκευασιών στο περιβάλλον συνιστά μη ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων».

Μέριμνα Δήμων και ΤΟΕΒ

Επίσης, η ΔΑΟΚ Π.Ε. Δράμας, ζητάει από τους Δήμους της Π.Ε. Δράμας να μεριμνήσουν για την απομάκρυνση των πεταμένων κενών συσκευασιών, για την αποκατάσταση των σημείων υδροληψίας σε χώρους δικής τους ευθύνης καθώς και την τοποθέτηση ειδικών πινακίδων στα σημεία αυτά.

Ζητάει επίσης από τους ΤΟΕΒ της Π.Ε. Δράμας, να μεριμνήσουν για την απορρύπανση και αποκατάσταση των αντίστοιχων σημείων που βρίσκονται στο αρδευτικό δίκτυο, να ελέγχουν την ρύπανση τού αρδευτικού δικτύου από πεταμένες συσκευασίες φαρμάκων και να τοποθετήσουν ειδικές πινακίδες στα σημεία αυτά.

Οδηγίες

Τέλος η ΔΟΑΚ Π.Ε. Δράμας γίνει και σχετικές οδηγίες όπως:

– Το πλύσιμο των αποβλήτων συσκευασιών από τον επαγγελματία χρήστη, αμέσως μετά τη χρήση τους και το άδειασμα του περιεχομένου τους (τριπλό ξέπλυμα με το χέρι ή μηχανικός καθαρισμός υπό πίεση και άδειασμα των απόνερων πλυσίματος εντός του ψεκαστικού βυτίου).

– Η οργάνωση διακριτής συλλογής έναντι των λοιπών αποβλήτων συσκευασίας, σε κάδους συλλογής, οι οποίοι να βρίσκονται κατά το μέτρο του δυνατού πλησιέστερα στα σημεία χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και του αδειάσματος του περιεχομένου τους.

– Η περαιτέρω συλλογή και μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την επεξεργασία τους με σκοπό ανάκτηση υλικών ή ενέργειας. Σε περίπτωση ανακύκλωσης πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τις επιτρεπόμενες χρήσεις του ανακυκλωμένου υλικού συσκευασίας του υλικού συσκευασίας, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Φωτο αρχείου