Home > Νέα > Χωρίς αξιοπιστία και με προχειρότητα η σύνταξη των Δασικών χαρτών Επιστολή Κυριαζίδη προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση και φορείς του Ν. Δράμας

Χωρίς αξιοπιστία και με προχειρότητα η σύνταξη των Δασικών χαρτών Επιστολή Κυριαζίδη προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση και φορείς του Ν. Δράμας

Επιστολή Κυριαζίδη προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση και φορείς του Ν. Δράμας

Χωρίς αξιοπιστία και με προχειρότητα

η σύνταξη των Δασικών χαρτών

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ σχετικά με το ζήτημα της κατάρτισης των δασικών χαρτών του Νομού Δράμας, απέστειλε ο βουλευτής Δράμας της Ν.Δ. κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, όπου παρουσιάζει τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Η επιστολή του κ. Κυριαζίδη, έχει σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στο Δασαρχείο Δράμας, ενώ έχει κοινοποιηθεί στον αντιπεριφερειάρχη και τους δημάρχους της Π.Ε. Δράμας.

Στην επιστολή του αυτή, ο κ. Κυριαζίδης αναφέρει ότι η κατάρτιση των δασικών χαρτών αποτελεί σημαντικό έργο, όπως η αποτύπωσή τους «δεν χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και ορθότητα», και αυτό θα σημάνει αρκετά προβλήματα σε χιλιάδες συμπολίτες μας.

Εξαιτίας αυτών, όπως επισημαίνεται, «πιθανό αποτέλεσμα είναι χιλιάδες συμπολίτες μας να οδηγηθούν αναιτίως και αδίκως στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων με δυσβάσταχτο κόστος σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία. Επί της ουσίας, προχειρότητες σχεδιασμού και κενά που μοιραία δημιούργησε η νομοθέτηση, ουδόλως υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και το δίκαιο του πολίτη.»

 

Τα τραγικά λάθη

Ακόμα, ο κ. Κυριαζίδης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα «τραγικά λάθη στην αποτύπωση των δασικών εκτάσεων» και επισημαίνοντας χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

[Περιοχές με «Άλλης μορφής έκταση» στην ιστορική περίοδο εμφανίζονται ως «Αναδασωτέες» στην πρόσφατη περίοδο. Στην περίπτωση αυτή  πρόκειται για εγκλωβισμό ανέκαθεν αγροτικών εκτάσεων εντός κηρυγμένων αναδασωτέων, από λάθος της διοίκησης.

Περιοχές με «Άλλης μορφής έκταση Α» στην ιστορική περίοδο εμφανίζονται ως «Δάση» στην πρόσφατη περίοδο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για δασωμένους αγρούς (δηλ.  αγρούς που δεν τυγχάνουν αγροτικής εκμετάλλευσης τις τελευταίες δεκαετίες), λόγω της αποτύπωσης στις πιο πρόσφατες αεροφωτογραφίες και ελλείψει στοιχείων αυτοψίας.

Περιοχές «Δασικές» στην ιστορική περίοδο – με τίτλους ιδιοκτησίας –  που θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται ως «Άλλης μορφής εκτάσεις» επειδή είναι νομίμως εκχερσωμένες με διοικητικές πράξεις αλλαγής χρήσεων γης, αποτυπώνονται ως  «Δάση» στους αναρτημένους χάρτες. Πρόκειται δηλαδή για εκτάσεις όπου για λόγους δημοσίου συμφέροντος έχουν αποδοθεί σε γεωργική εκμετάλλευση πριν και μετά το 1975 και έως το 2007, όπως περιγράφεται και στους νόμους 4280/2012 και 4315/2014.

Επιπλέον, με τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών, και επειδή αναδεικνύονται χιλιάδες προβλήματα αναφορικά με τις αλλαγές χρήσεων γης, έχει ξεκινήσει ένας βομβαρδισμός άδικης επιβολής προστίμων στην πλειονότητα των περιπτώσεων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σε πάρα πολλούς Nομούς της Xώρας.

Οι τραγικές αυτές περιπτώσεις, που απορρέουν από τη διαδικασία ενός καθολικά σημαντικού έργου, όπως αυτό της κατάρτισης των δασικών χαρτών,  χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης με νομοθετικές πρωτοβουλίες και ερμηνευτικές διατάξεις, που θα δίνουν τη δυνατότητα  σε εσάς, ως  δημόσιους λειτουργούς να διευκολύνετε τους πολίτες και να αποδώσετε στο δημόσιο έγκυρους χάρτες.  Κατά την άποψη μου είναι αναγκαίο να υπάρξουν:

Προσθήκες στο άρθρο 15 του 3889/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 153 του Ν4389/2016, που θα προβλέπουν:

α. Για τις εκτάσεις που εμφανίζονται ως άλλης μορφής στον παλαιότερο χρόνο αεροφωτογράφησης και άλλης μορφής σήμερα και βρίσκονται εντός του περιγράμματος ευρύτερης έκτασης, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με αντίστοιχη πράξη της διοίκησης, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων ατελώς, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τις εκτάσεις αυτές. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τις Επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων του άρθρου 18 του παρόντος, ώστε να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν οι πράξεις αυτές κατά το μέρος που συμπεριέλαβαν τις εκτάσεις αυτές.

β. Για τις εκτάσεις της παρ. 5 του άρθρου 47α, καθώς και για τις εκτάσεις της παρ.1 του άρθρου 47β του Ν998/1979, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων ατελώς. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τις Επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων του άρθρου 18 του παρόντος προκειμένου να αποδοθεί η νόμιμη αλλαγή χρήσης και η μη υπαγωγή των εκτάσεων αυτών στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.

Μεταβατική διάταξη: Στο άρθρο 155 του Ν4389/2016, που θα προβλέπει : Μέχρι το τέλος του έτους 2019 για το οποίο υπάρχει η υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών αναστέλλεται η επιβολή και είσπραξη προστίμων που πηγάζουν από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Τέλος, θεωρώ άμεσα αναγκαίο την από πλευρά σας ευρεία ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (κατ’ εξοχή την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού), προκειμένου ν’ αποφευχθούν καταστάσεις και γεγονότα αρνητικά, ως δυστυχώς, πληροφορούμαι διαδραματίζονται σε άλλους Nομούς της Xώρας.]