Home > νέα > Δ. Δοξάτου-Υποβολή χρηματοδότησης για δημιουργία Πράσινων Σημείων και Γωνιών Ανακύκλωσης Δύο υποέργα προϋπολογισμού 730.000 ευρώ και 2.070.545,80 ευρώ

Δ. Δοξάτου-Υποβολή χρηματοδότησης για δημιουργία Πράσινων Σημείων και Γωνιών Ανακύκλωσης Δύο υποέργα προϋπολογισμού 730.000 ευρώ και 2.070.545,80 ευρώ

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Δοξάτου

Υποβολή χρηματοδότησης για δημιουργία

Πράσινων Σημείων και Γωνιών Ανακύκλωσης

Δύο υποέργα προϋπολογισμού 730.000 ευρώ και 2.070.545,80 ευρώ

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ κατά πλειοψηφία και πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου, η έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δοξάτου στο πρόγραμμα της δημιουργίας Πράσινων Σημείων και στην πράξη: «Δημιουργία πράσινου σημείου και εγκατάσταση γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Δοξάτου Ν. Δράμας».

Στην πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου Δοξάτου, υπάρχουν δυο υποέργα: 1. Κατασκευή υποδομής Πράσινου Σημείου Δήμου Δοξάτου με προϋπολογισμό 730.000 ευρώ, μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνονται τα έργα για τη διαμόρφωση του Πράσινου Σημείου στο αγρόκτημα του Αγίου Αθανασίου.

  1. Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου και Γωνιών ανακύκλωσης Δήμου Δοξάτου, προϋπολογισμού 2.070.545,80 ευρώ, σύμφωνα με μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, στο οποίο περιλαμβάνεται η προμήθεια: α) φορτηγού hook lift, β) φορτηγού με καρότσα, γερανό και αρπάγη, γ) κινητού Πράσινου Σημείου, δ) περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήμαστος, ε) 2 Container, 10m3, στ), 2 Container, 20m3, ζ) 5 Container 30m3, η) οικίσκου γραφείων θ) οικίσκου αποθήκης, ι) Γεφυροπλάστιγγας ια) κλαδοτεμαχιστή, ιβ) Συμπιεστή-δεματοποιητή, ιγ) Κλαρκ πεζού χειριστή, ιδ) Φορητού μηχανήματος πλύσης, ιε) 16 Γωνιών Ανακύκλωσης (από 2 σε Δοξάτο, Άγιο Αθανάσιο, Κύργια, Καλαμπάκι και από 1 σε Αγορά, Πηγάδια, Κεφαλάρι, Εργατικές Κατοικίες Αγ. Αθανασίου, Φτελιά, Νεροφράκτη, Αγ. Παρασκευή, Καλαμώνα), ιστ) 25 πλαστικών παλετοκιβωτίων όγκου 1,25m3, ιζ) 1 κάδου τύπου καμπάνας ιη) 1 παλετοδεξαμενής, ιθ) 1 πλαστικού κάδου για μπαταρίες όγκου 550lt, κ) 1 πλαστικού κάδου για μπαταρίες όγκου 80lt και κβ) ράφια dexion, κγ) Η/Υ και εκτυπωτή.

Η πρόταση πέρασε με 4 ψήφους υπέρ από κ.κ. Ζεκερίδη, Καραμπακάλη, Μπερμπερίδη, Παπαζώτου και 2 κατά από τους κ.κ. Δαλακάκη και Καγγελίδη.

papazotou_1

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κα. Παπαζώτου, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Θεωρώ όλα αυτά τα μέσα και τις υποδομές πολύ χρήσιμα για την ορθολογική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων ένα πρόβλημα που μας ταλανίζει καθημερινά όλους. Αυτό δε σημαίνει ότι αγνοώ τις απόψεις κατοίκων του Αγίου Αθανασίου οι οποίοι εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους ως προς τη λειτουργία του χώρου του Πρασίνου Σημείου.

Ωστόσο, η πρόταση όπως προκύπτει και από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνει όλες εκείνες τις προδιαγραφές για την ορθή λειτουργία του, η οποία δεσμεύεται και από τους ειδικούς όρους που θα επιβάλλει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Δε θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να αφήσει κάποια διοίκηση να καταλήξει ο χώρος αυτός σκουπιδότοπος αλλά και σίγουρα δε θα της επιτραπεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Θα ήταν σημαντικό να υπήρχε πράγματι έτοιμη μελέτη οπουδήποτε από την προηγούμενη διοίκηση ώστε να μη χρειαζόταν να δουλεύουν οι υπάλληλοι κάτω από πίεση για να μην αφήσουν καμία ευκαιρία να πάει χαμένη δεδομένου ότι είναι μια υποδομή που οι δημότες τη ζητούν καθημερινά.

Δεδομένου ότι η πρόταση της υπηρεσίας έγινε αποδεκτή από το Τοπικό συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησαν οι διαδικασίες σύνταξης της πρότασης χρηματοδότησης και πρέπει να υποβληθεί άμεσα, υπερψηφίζω την πρόταση».

Ο κος Δαλακάκης ψήφισε κατά, με την εξής αιτιολόγηση: «Ο Δήμος Δοξάτου δεν είναι ιδιοκτήτης η ενοικιαστής του αγροτεμαχίου που αναφέρεται στην μελέτη. Εφόσον δεν είναι ιδιοκτήτης δεν μπορούμε σήμερα να υποβάλλουμε ώριμο φάκελο. Δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Ομοίως δεν μπορούμε σήμερα να υποβάλλουμε. Επιπλέον, η επιλογή της περιοχής είναι τραγική. Τάσσομαι υπέρ δημιουργίας πράσινου σημείου, αλλά κατά της δημιουργίας του σε περιοχή κοντά σε οικισμούς, παιδικούς σταθμούς και σε επιχειρήσεις αγροδιατροφικού τομέα, πολλών δε μάλλον όταν σε αυτό θα αποθηκεύονται επικίνδυνα όπως αναφέρει η μελέτη υλικά. Ζητώ να λάβω εγγράφως απάντηση σε τι ακριβώς έγκειται η επικινδυνότητα των υλικών αυτών, την απάντηση την θέλω άμεσα για να προχωρήσω σε ασφαλιστικά μέτρα. Παρακαλώ για πλήρη προσδιορισμό της επικινδυνότητας με έμφαση και στην υγεία των κατοίκων. Επίσης η αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου η χλωροφθοράνθρακες είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο η για προϊόντα επιχειρήσεων που παράγουν βρώσιμα προϊόντα; Επιθυμώ ομοίως εγγραφή άμεση απάντηση. (…)

Προσέτι, το πράσινο σημείο τοποθετείται σε περιοχή με τα σπίτια να απέχουν κάποια μέτρα και οι κάτοικοι θα είναι αναγκασμένοι να συμβιώνουν με επικίνδυνα υλικά όπως αναφέρεται στην μελέτη αυτή. Ο Δήμος έχει στην ιδιοκτησία του πολλά αγροτεμάχια. Δεν υπάρχει κανένα μακριά από οικισμό και τέτοιες επιχειρήσεις; Εγώ νομίζω ότι 5 υπάρχουν, αλλά παρά ταύτα ζητώ να λάβω εγγράφως την βεβαίωση του δεν υπάρχουν. Έχει ψάξει ο Δήμος αν υπάρχουν αντίστοιχα αγροτεμάχια στην ιδιοκτησία τρίτων, πχ της διεύθυνσης Γεωργίας η της Κτηματικής; Επιθυμώ έγγραφη απάντηση για το αν έχει κάνει τέτοια έρευνα η οποία κατέληξε αρνητικά η θετικά. Η υποβάθμιση του Αγίου Αθανασίου είναι απαράδεκτη. Η έλλειψη σχεδιασμού είναι προφανής. Αρνούμαι να γίνω συμμέτοχος σε αυτό το έγκλημα».