Home > Νέα > Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ΕΚΤ+ και κοινωνική ένταξη: Επενδύοντας σε ανθεκτικές και ευημερούσες κοινωνίες Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της ΔΕΘ

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ΕΚΤ+ και κοινωνική ένταξη: Επενδύοντας σε ανθεκτικές και ευημερούσες κοινωνίες Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της ΔΕΘ

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΚΤ+ και κοινωνική ένταξη: Επενδύοντας

σε ανθεκτικές και ευημερούσες κοινωνίες

Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της ΔΕΘ

 

 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13/09/2021 στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση με θέμα «ΕΚΤ+ και κοινωνική ένταξη: Επενδύοντας σε ανθεκτικές και ευημερούσες κοινωνίες». Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 85η ΔΕΘ, είναι η 2η από μία σειρά εκδηλώσεων που στόχο έχουν να αναδείξουν τις προκλήσεις, τις προοπτικές και τις προτεραιότητες των δράσεων που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021 -2027.

Η εκδήλωση, συντονιστής της οποίας ήταν ο κ. Δημήτρης Τρουλάκης, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, εστίασε στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με σκοπό την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων.

Νίκη Δανδόλου 13.9.2021

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκη Δανδόλου, στην τοποθέτησή της τόνισε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζοντας την κοινωνική συνοχή ανταποκρίθηκε στις έκτακτες συνθήκες από την αρχή της πανδημίας, με δράσεις στους τομείς της εργασίας, της παιδείας και της υγείας. Ξεκινώντας τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 στοχεύουμε στην ανάκαμψη της απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη, που είναι αναγκαία μετά την μακρά περίοδο κρίσης, καθώς και σε νέες καινοτόμες δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης οι κκ Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, Patrick Paquet, Επικεφαλής της Μονάδας για Κύπρο και Ελλάδα, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Νικήτας Κανάκης, Μέλος Δ.Σ., Πρώην Πρόεδρος, Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ Γιώργος Σταμάτης στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι «η καινοτομία του ΕΚΤ+ είναι να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας πίσω. Το ΕΚΤ+ κάνει ορατό τον πιο ευάλωτο συμπολίτη μας, τον φέρνει μπροστά, υπογραμμίζοντας ότι ορατότητα σημαίνει κοινωνική ένταξη και κοινωνική επένδυση και άρα μια κοινωνική και δημοκρατική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΤ+ είναι το πιο στοχευμένο πρόγραμμα με επίκεντρο τον άνθρωπο, ως φυσικό πρόσωπο, είτε στην εργασία, είτε στην κοινωνική ένταξή του, μέσα σε μια Ευρώπη με αξίες». Επίσης, ο κ. Σταμάτης τόνισε ότι «Το ΕΚΤ+ αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τον άνθρωπο, γιατί δίνει δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες να δηλώσουν παρόν και από την πλευρά της,  η Πολιτεία μπορεί να θεσπίζει  νέες εθνικές στρατηγικές κοινωνικής και πολιτικής προστασίας, πάντα με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ένταξη του ανθρώπου στην οργανωμένη κοινωνία.» Κλείνοντας, ο κ Σταμάτης ανέφερε ότι «χωρίς τη λειτουργία του ΕΚΤ+ στην Ελλάδα, οι συνέπειες της κρίσης που βιώσαμε θα ήταν πολύ πιο σκληρές».

Ο κ. Patrick Paquet, Επικεφαλής της Μονάδας για Κύπρο και Ελλάδα της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τοποθέτησή του δήλωσε ότι «Το ΕΚΤ+ αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πολύ εποικοδομητικός διάλογος με όλα τα κράτη μέλη για τη προγραμματική περίοδο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, όπου πλέον, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής εξειδικεύονται από τα ίδια τα κράτη μέλη. Για την Ελλάδα, οι προτεραιότητες τίθενται εδώ από εσάς τους ίδιους, με τον τρόπο που η χώρα επιλέγει να θέτει τα θέματά της, και εδώ είναι η μεγάλη συμβολή του ΕΚΤ+. Ήδη από το 2019, η Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής στο Πόρτο, έθεσε ως προτεραιότητα την Ευρώπη της Αλληλεγγύης, όπου υπήρξε η δέσμευση οι άνθρωποι να τεθούν πρώτοι και σε απόλυτη προτεραιότητα στην ανάκαμψη της Ευρώπης. Πλέον, ο νέος κανονισμός του ΕΚΤ+ στοχεύει στην εξυπηρέτηση του ευρωπαϊκού πυλώνα ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενώ υπάρχει απαίτηση για εναρμόνιση όλων των δράσεων του ΕΚΤ+ με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο μείζον στόχος του ΕΚΤ+ για την Ελλάδα, σε εναρμόνιση με τη Διακήρυξη του Πόρτο, είναι η κοινωνική ένταξη μέσω της αύξησης της απασχόλησης των νέων και των γυναικών, της εκπαίδευσης ενηλίκων για να αποκτήσουν νέες δεξιότητας για να βρουν εργασία, και η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας μέσω της πρόσβασης των παιδιών σε υγεία, διατροφή, εκπαίδευση, περισσότερες ευκαιρίες στον αθλητισμό, πολιτισμό, δημιουργική ενασχόληση. »

Από την πλευρά της η κα Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπογράμμισε ότι «Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι μια γέφυρα ανάμεσα στην επιτελική Πολιτεία από τη μία πλευρά και την Κοινωνία των πολιτών από την άλλη. Ο ρόλος της είναι να συνδράμει το ΕΚΤ στο έργο του για κοινωνική ένταξη μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε ένα ανοικτό ζωντανό εργασιακό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες για όλους, των μεταναστών και των παιδιών μεταναστών με όχημα την εκπαίδευση και τέλος την κοινωνική δικαιοσύνη ως παράμετρο διαμόρφωσης εθνικών πολιτικών για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για πρώτη φορά, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σε συνεργασία με το ΕΚΤ συντάσσει εκθέσεις αναφοράς για την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα στα ανθρώπινα δικαιώματα.»

Ο κ. Νικήτας Κανάκης, Μέλος Δ.Σ., Πρώην Πρόεδρος, Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία υπογράμμισε ότι «Έχουμε κοινή βάση με το ΕΚΤ γιατί έχουμε κοινή βάση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Γιατροί του Κόσμου στη φιλοσοφία μας έχουμε ως επιδίωξη να μπορούμε να συμπεριλάβουμε τους πάντες, τους αδύναμους, τους περιφερόμενους, εκείνους που δε μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Λειτουργούμε ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, και ο ρόλος μας δεν είναι ανταγωνιστικός αλλά συνεργατικός με την επίσημη Πολιτεία για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας. Η Πολιτεία διαθέτει τις επιτελικές δομές και μπορεί να παρέχει οργανωμένη και συστηματική φροντίδα, ο δικός μας ρόλος ως κοινωνίας των πολιτών είναι να δίνουμε ιδέες, να προτείνουμε δράσεις, και κυρίως να λειτουργούμε σύμφωνα με τις αρχές της Ε.Ε., με απόλυτη διαφάνεια, με αποτελεσματικότητα, και με καινοτομία».

Στην εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο για το ρόλο και τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα με παρεμβάσεις και δράσεις που αγκαλιάζουν όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκείας και ηλικιακής ομάδας, με βάση τις ανάγκες τους σε κάθε κύκλο της ζωής τους.

Στο πλαίσιο τήρησης των μέτρων προστασίας από την covid-19, την εκδήλωση παρακολούθησε με φυσική παρουσία περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων, ενώ μεταδόθηκε ζωντανά μέσω των επίσημων διαδικτυακών καναλιών του ΕΣΠΑ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης , στο YouTube και στο  Facebook