Home > νέα > Η κατακόρυφη αύξηση συμπολιτών μας στην υπηρεσία της κατ’ οίκον νοσηλείας του Νοσοκομείου Δράμας-► Μιλάει στον «Π.Τ.» ο υπεύθυνος της υπηρεσίας κ. Παν. Παναγιωτίδης

Η κατακόρυφη αύξηση συμπολιτών μας στην υπηρεσία της κατ’ οίκον νοσηλείας του Νοσοκομείου Δράμας-► Μιλάει στον «Π.Τ.» ο υπεύθυνος της υπηρεσίας κ. Παν. Παναγιωτίδης

Μια υπηρεσία που αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να εφευρεθεί!

Η κατακόρυφη αύξηση συμπολιτών μας

στην υπηρεσία της κατ’ οίκον

νοσηλείας του Νοσοκομείου Δράμας

► Μιλάει στον «Π.Τ.» ο υπεύθυνος της υπηρεσίας κ. Παν. Παναγιωτίδης

► Από τις 63 επισκέψεις και 18 ασθενείς το 2011, στις 1.143 επισκέψεις και 249 ασθενείς το 2021

► Χωρίς διακοπή της υπηρεσίας την περίοδο της πανδημίας και πάντα με τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ της Κατ’ Οίκον Νοσηλείας του Νοσοκομείου Δράμας, είναι μια υπηρεσία που αν δεν υπήρχε… θα έπρεπε να εφευρεθεί. Για κάποιους ανθρώπους, για κάποιους συμπολίτες μας, είναι αναγκαία και σίγουρα δεν θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, ιδιαίτερα μάλιστα κατά την περίοδο του Covid, καθώς η παροχή υπηρεσιών προς τους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη, δεν σταμάτησε.

Στο πρόσφατο συνέδριο «Η Δράμα Ενάντια στον Καρκίνο» που διεξήχθη στη Δράμα, ανάμεσα στις διάφορες εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν το τριήμερο, περιλαμβάνονταν και η εισήγηση του κ. Παναγιωτίδη για την Υπηρεσία της Κατ’ Οίκον Νοσηλείας του Νοσοκομείου Δράμας.

Για την υπηρεσία αυτή, ο «Πρωινός Τύπος» έχει δημοσιεύσει και παλαιότερα σχετικά άρθρα, ενώ αναφερόμαστε σήμερα σ’ αυτή για άλλη μια φορά, με αφορμή το αντικαρκινικό συνέδριο.

Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Νοσηλείας του Νοσοκομείου Δράμας, είναι ο κ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Επισκέπτης Υγείας με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και στη Δημόσια υγεία, υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και φοιτητής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΔΙΠΑΕ.

Το δεύτερο άτομο που ασχολείται άμεσα με την Υπηρεσία είναι ο Νοσηλευτής του Νοσοκομείου Δράμας κ. Τριαντάφυλλος Παγκαλίδης, ενώ Υπεύθυνη Ιατρός είναι η Αναισθησιολόγος του Νοσοκομείου Δράμας κ. Χάρις Γρηγοριάδου, η οποία όμως δεν συμμετέχει στις κατ’ οίκον επισκέψεις, έχει όμως ρόλο συμβουλευτικό.

Εν ώρα καθήκοντος! Από αρ. ο κ. Παναγιωτίδης και ο κ. Παγκαλίδης.

Τι είναι η κατ’ οίκον νοσηλεία

Ο «Πρωινός Τύπος» μίλησε με τον κ. Παναγιωτίδη, ο οποίος έκανε μια ιδιαίτερα εκτενή αναφορά στον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Νοσηλείας. Κατ’ αρχάς, ως κατ’ οίκον νοσηλεία ορίζεται η παροχή υγείας στο σπίτι, από φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και μη, με σκοπό την προαγωγή, αποκατάσταση και διατήρηση της υγείας, λειτουργικότητας και ευεξίας του ατόμου.

Στις υπηρεσίες αυτές, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων θεραπεία και αποκατάσταση χρονίως πασχόντων, ανακουφιστική και παρηγορητική, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις και φροντίδα για έναν αξιοπρεπή θάνατο.

Οι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της κατ’ οίκον νοσηλεία, είναι η γήρανση του πληθυσμού, οι αύξηση των χρονίως πασχόντων, η αύξηση του κόστους της νοσοκομειακής περίθαλψης, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας, η έμφαση στις υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη, η ανάγκη για επιπλέον φροντίδα μετά από νοσηλεία, αλλά και η κοινωνικοοικονομική κρίση.

Στα πλεονεκτήματα, περιλαμβάνεται η μείωση του συνολικού κόστους νοσηλευτικής φροντίδας (στην οικογένεια, στα ασφαλιστικά ταμεία και στον κρατικό προϋπολογισμό), η παραμονή του ασθενή στο οικογενειακό του περιβάλλον, η μείωση επικείμενων προβλημάτων που σχετίζονται με την παραμονή στο νοσοκομείο (ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, επιβάρυνση της ψυχολογικής κατάστασης του ασθενή), η μείωση του συνολικού χρόνου νοσηλείας των ασθενών με αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.α.

Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνεται το αφιλόξενο περιβάλλον όπως χαμηλές κλίνες, σκοτεινά δωμάτια με υποαερισμό, στενοί χώροι, μη τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής και υγιεινής των χώρων. Επίσης, πολλές φορές, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά καταστάσεις όπως αιμορραγίες, αλλεργικές αντιδράσεις και χρειάζεται να διακομιστεί ο ασθενής.

Ο κ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης.

Από το 1995

Αναφερόμενος στην αρχή του προγράμματος στο Νοσοκομείο Δράμας, ο κ. Παναγιωτίδης σημειώνει ότι ξεκίνησε αρχικά το 1995, στα πλαίσια του Ιατρείου Πόνου ως πρόγραμμα «Παρηγορητικής Ιατρικής και κατ’ οίκον Νοσηλείας».

Έκτοτε, το 2009, άρχισε να λειτουργεί άτυπα το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον φροντίδα – νοσηλεία», ενώ από το 2011 θεσμοθετείται με απόφαση της Διοίκησης και από το 2014 εντάχθηκε στο πιλοτικό δίκτυο τμημάτων ή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας μαζί με άλλα Νοσοκομεία της χώρας.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε πολίτες που έχουν νοσηλευθεί και εξέρχονται από κλινικές Νοσοκομείου και χρήζουν μετανοσοκομειακής φροντίδας υγείας, πολίτες που χρήζουν σχετικής αρωγής ανεξαρτήτως εάν έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και δύναται να παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς διαφόρων Μονάδων Υγείας, καθώς και άτομα με χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα, βλάβες και αναπηρίες που χρήζουν βραχείας ή μακροχρόνιας φροντίδας υγείας όπως και σε ασθενείς που αδυνατούν να προσέλθουν στο νοσοκομείο ή χρήζουν ασθενοφόρο για τη μεταφορά τους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιατρονοσηλευτικές παρεμβάσεις, συμβουλευτική – διασύνδεση με υπηρεσίες, ενημέρωση – επιμόρφωση ασθενών και οικογένειας.

Στις ιατρονοσηλευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται: Περιποίηση τραυμάτων σε μετεγχειρητικούς ασθενείς (αλλαγές τραυμάτων, καθαρισμός τραυμάτων – φλεγμονών, αφαίρεση ραμμάτων, υλικού, κ.λ.π., ), περιποίηση κατακλίσεων, αλλαγή – περιποίηση κολοστομιών, λήψη βιολογικών υγρών (αίμα, ούρα κ.λ.π), ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, χορήγηση φαρμάκων.

Στατιστικά στοιχεία

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα στατιστικά στοιχεία που μας δίνει ο κ. Παναγιωτίδης σχετικά με την κατακόρυφη αύξηση της Κατ’ Οίκον Νοσηλείας στη Δράμα από το 2011 μέχρι και το 2021.

2011 – 63 επισκέψεις – 18 ασθενείς.

2012 – 231 επισκέψεις – 24 ασθενείς.

2013 – 187 επισκέψεις – 30 ασθενείς.

2014 – 237 επισκέψεις – 38 ασθενείς.

2015 – 314 επισκέψεις – 45 ασθενείς.

2016 – 586 επισκέψεις – 109 ασθενείς.

2017 – 963 επισκέψεις – 131 ασθενείς.

2018 – 1.145 επισκέψεις – 153 ασθενείς.

2019 – 1.083 επισκέψεις – 171 ασθενείς.

2020 – 1.197 επισκέψεις – 262 ασθενείς.

2021 – 1.143 επισκέψεις – 249 ασθενείς.

Η περίοδος της πανδημίας

Μιλώντας στον «Π.Τ.», ο κ. Παναγιωτίδης, απαντά στην ερώτηση για το πώς κινήθηκε η υπηρεσία στα δύο δύσκολα χρόνια της πανδημίας Covid, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Όπως μας λέει, «στους σκοπούς της υπηρεσίας μας, δεν είναι η φροντίδα ασθενών από τα μεταδοτικά νοσήματα. Παρ’ όλα αυτά, εμείς συνεχίσαμε να λειτουργούμε απρόσκοπτα όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας και μάλιστα φροντίζοντας άτομα που είχαν ενταχθεί στην υπηρεσία μας για άλλους λόγους, αλλά τη δεδομένη στιγμή είχαν και Covid».

Επισημαίνει ακόμα, ότι, «χάσαμε αρκετούς ασθενείς με επιπλοκές από τον Covid, αλλά γενικά δεν αφήσαμε κανέναν χωρίς φροντίδα, δεν διστάσαμε να μπούμε σε κανένα σπίτι και αυτή ειδικά την περίοδο, ο κόσμος μάς είχε ακόμα περισσότερη ανάγκη. Βεβαίως, όλα αυτά γινόντουσαν λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, τόσο για εμάς, όσο και για το οικογενειακό περιβάλλον».

Ερωτώμενος για το ποια ήταν τα γενικότερα προβλήματα που απασχόλησαν την υπηρεσία όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, ο ίδιος επισημαίνει: «Ειδικά την πρώτη περίοδο του Covid, το 2020 επηρεαστήκαμε γενικά πάρα πολύ. Ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός, φοβόταν, δεν γνώριζε πολλά πράγματα για τον Covid και γενικά ήταν σφιγμένος. Για λίγο καιρό μάλιστα είχαν μειωθεί τα περιστατικά που είχαμε, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Οφείλουμε να πούμε ότι ο κόσμος μάς περίμενε στο σπίτι, γιατί ήταν ένα διέξοδο γι’ αυτούς η υπηρεσία μας».

Όπως διευκρινίζει μάλιστα, «ο κόσμος φοβόταν τους επαγγελματίες υγείας γενικότερα, φοβόταν τα Νοσοκομεία και πραγματικά το εισπράξαμε αυτό από τους ανθρώπους που πηγαίναμε στα σπίτια τους. Μάλιστα ανυπομονούσαν για το πότε θα πάμε. Βέβαια, πριν πάμε δίναμε οδηγίες να αερίζουν τον χώρο στο σπίτι και γενικά κάποιες άλλες καταστάσεις».

Που βρισκόμαστε σήμερα

Ερωτώμενος για το πού βρισκόμαστε σήμερα και πώς λειτουργεί η υπηρεσία, ο κ. Παναγιωτίδης εξηγεί: «Εμείς συνεχίζουμε να λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο, εξακολουθούμε να λαμβάνουμε μέτρα προφύλαξης για να διασφαλίσουμε την υγεία των ασθενών. Το θέμα είναι ότι πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι και δεν είναι το ενδεδειγμένο, γιατί μπορεί να μεταδώσουμε νοσήματα από ασθενή σε ασθενή. Και έτσι, τους αντιμετωπίζουμε πλέον όλους, σαν να υπάρχει μεταδοτικό νόσημα και τηρούμε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ώστε να διασφαλίζουμε τη μη μετάδοση νοσημάτων στο σπίτι».

Ερωτώμενος σχετικά με τα υπάρχοντα προβλήματα σε γενικότερο επίπεδο, ο ίδιος επισημαίνει ότι «ορισμένα από αυτά έχουν δρομολογηθεί. Ένα ζήτημα είναι ότι δεν είμαστε Τμήμα, είμαστε μια υπηρεσία που λειτουργεί ως Τμήμα, δεν είχαμε ουσιαστικά ανεξαρτησία λειτουργίας, δεν έχουμε δικό μας μέσο μεταφοράς για αποκλειστική χρήση και το όχημα που έχουμε το χρειάζονται και άλλες υπηρεσίες.

Στην τελευταία τροποποίηση του Οργανισμού του Νοσοκομείου, εντάχθηκε και η Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλεία, να γίνει Τμήμα. Αυτό θα μας δώσει επιπλέον δυνατότητες, ενδεχόμενα και με την προσθήκη προσωπικού, θα μπορούμε να λειτουργούμε σε καθημερινή βάση και μάλιστα έχει γίνει και πρόβλεψη να λειτουργούμε – αν χρειαστεί – και δυο φορές την εβδομάδα το απόγευμα. Και ακόμα, θα μπορέσουμε να ενταχθούμε σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Βέβαια, αυτά θέλουν λίγη υπομονή, ανθρώπους να τα τρέξουν και ανθρώπους να πιστεύουν σ’ αυτά».

Ο κ. Παναγιωτίδης σημειώνει τέλος, ότι, «έχουμε την αμέριστη στήριξη τόσο της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, όσο και της Διοίκησης του Νοσοκομείου, οι οποίοι πιστεύουν στην Υπηρεσία. Κακά τα ψέματα, είμαστε μια υπηρεσία εξωστρεφής, ουσιαστικά μεταφέρουμε το Νοσοκομείο στο σπίτι».