Home > Πρώτο Θέμα > Ιδιαίτερης σημασίας οι κάθετοι άξονες, μόνο που δεν υπάρχουν στην περιοχή της Δράμας ! ! !

Ιδιαίτερης σημασίας οι κάθετοι άξονες, μόνο που δεν υπάρχουν στην περιοχή της Δράμας ! ! !

Υπογράφηκε μετά από τρία χρόνια το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο

Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης

Ιδιαίτερης σημασίας οι κάθετοι

άξονες, μόνο που δεν υπάρχουν

στην περιοχή της Δράμας!!!

Ενεργειακές επενδύσεις προωθεί το νέο χωροταξικό Αν. Μακεδονίας – Θράκης  

 

 

 

ΜΕΤΑ από τρία ολόκληρα χρόνια, υπέγραψαν επιτέλους την Πέμπτη, ο υπουργός και ο αναπληρωτής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.κ. Σταθάκης και Φάμελλος, το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Το εν λόγω ΠΧΠ της Περιφέρειας ΑΜΘ, αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης τη Περιφέρειάς μας, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι είχε κατατεθεί στις τέλη του 2015 με αρχές 2016.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, η διαδικασία αναθεώρησης θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα για ακόμα εννέα Περιφέρειες της χώρας, με δεδομένο ότι το αντίστοιχο της Κρήτης έχει ήδη θεσμοθετηθεί.

«Ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό εργαλείο έκφρασης και υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού, στο δρόμο προς την επανεκκίνηση της οικονομίας και της εργασίας», αναφέρει το Υπουργείο.

Για όσους θυμούνται εκείνη τη χρονιά, τόσο το 2015 αλλά και το 2016, είχαν πραγματοποιηθεί μεγάλες συζητήσεις, για τις απαιτήσεις του Ν. Δράμας, με πρωτεύοντα ρόλο τους οδικούς άξονες και την έξοδό της προς την Εγνατία Οδό. Μεγάλη συζήτηση είχε υπάρξει επίσης, για το λεγόμενο δίπολο Δράμας – Καβάλας όπως ονομάζονταν τότε και πολλές άλλες κουβέντες.

Σε άλλο σημείο γίνεται λόγος για το «πρότυπο χωρικής ανάπτυξης οργανώνεται γύρω από τον παραδοσιακό άξονα ανάπτυξης της Περιφέρειας, Ανατολής – Δύσης (Εγνατία Οδός), και συμπληρώνεται από την ισχυροποίηση των τριών κάθετων αξόνων (άξονας Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, άξονας Καβάλα – Δράμα – Σέρρες, άξονας Κομοτηνή – Νυμφαία), ώστε να εκφραστεί η διασυνοριακή και διαπεριφερειακή δυναμική της Περιφέρειας. Ταυτόχρονα, ισχυροποιούνται οι κάθετοι άξονες (Βορρά – Νότου), ήτοι οι άξονες Δράμα – Εξοχή και Ξάνθη – Εχίνος – ελληνοβουλγαρικά σύνορα».

xarths

Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Στο ενημερωτικού που συνοδεύει την σχετική ανακοίνωση, γίνεται λόγος για το τι περιλαμβάνει το Π.Χ.Π. της Περιφέρειας ΑΜΘ. Όπως μάλιστα επισημαίνεται στην εισαγωγή του ενημερωτικού κειμένου, [Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης παρουσιάζει διαχρονικά χαμηλά ποσοστά σύγκλισης ως προς τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται ως «βραδυπορούσα», με χαμηλούς ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης ως προς τη χώρα.

Όμως, η Περιφέρεια κατέχει κομβική γεωγραφική θέση. Διαθέτει σημαντικές προοπτικές στους τομείς της ενέργειας καθώς και του διαμετακομιστικού εμπορίου, του τουρισμού και της τόνωσης του εξαγωγικού προσανατολισμού της. Επιπλέον, διαθέτει ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ένα σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα και ένα δυναμικό αξιόλογων τοπίων.]

 

Οι τομείς ανάπτυξης

Το νέο Χωροταξικό, περιλαμβάνει όπως είναι φυσικό, όλους τους τομείς οικονομίας και ανάπτυξης, χαρακτηρίζοντας κεντρικούς τομείς ως «κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας».

Οι τομείς αυτοί είναι: Οικιστικό δίκτυο – Παραγωγικές δραστηριότητες (πρωτογενής και δευτερογενής τομέας, εξορυκτικές δραστηριότητες, ενέργεια, εμπόριο, τουρισμός) – Φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά και τοπίο.

Σε κάποιο σημείο αναφέρεται επίσης ότι, «στρατηγική κατεύθυνση είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, με συγκράτηση του πληθυσμού και αναβάθμιση υποδομών, δημόσιων χώρων, οικιστικού αποθέματος και παρεχόμενων υπηρεσιών στα μεγάλα αστικά κέντρα».

Στους διαφόρους τομείς ανάπτυξης, αναφέρονται επιγραμματικά οι στρατηγικές του πλαισίου.

Για παράδειγμα, στον τομέα του εμπορίου, γίνεται λόγος για την «ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου, με ενίσχυση των εμπορευματικών υποδομών (λιμένες Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, άξονας Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, αξιοποίηση Εγνατίας Οδού και κάθετων αξόνων)».

Στον τουριστικό τομέα, αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρξει «στροφή στον ποιοτικό και θεματικά διαφοροποιημένο τουρισμό» καθώς και «προώθηση ειδικών μορφών ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού».

Μεταξύ άλλων, καθορίζονται Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων, ενώ ιδιαίτερο λόγο κάνει για τα λεγόμενα: «Τόξο Υγροβιοτόπων και Αρχαιολογικών Χώρων» και το «Τόξο ποταμού Νέστου – Ορεινός όγκος Ροδόπης», την ορεινή Ροδόπη, τον άξονα Δράμας – Καβάλας, τον Βόρειο Έβρο, τα ανατολικά παράλια της Καβάλας και τα ανατολικά παράλια της Αλεξανδρούπολης.

 

Μεγάλα και μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Με την προγραμματιζόμενη κατασκευή φράγματος και Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΥΗΣ) στη θέση Τέμενος ολοκληρώνονται τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ στον ποταμό Νέστο. Προωθείται η υλοποίηση του τρίτου και τελευταίου έργου του Συγκροτήματος Νέστου, που ρυθμίζει τις εκροές του ΥΗΣ Πλατανόβρυσης, για την τροφοδότηση των αρδευτικών δικτύων της κατάντη περιοχής.

Όσον αφορά στην εγκατάσταση νέων ή η ανανέωση λειτουργίας υφιστάμενων μικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΜΥΗΕ), προϋποθέτει διαδικασίες καθορισμού της φέρουσας ικανότητας των ρεμάτων, σε εναρμόνιση με τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Ιδιαίτερα για το Αρκουδόρρεμα, όπου συγκεντρώνεται ένας μεγάλος αριθμός προγραμματιζόμενων ΜΥΗΕ, όπως αναφέρεται στο Περιφερειακό Χωροταξικό, η στερεοπαροχή του διατηρείται, η οποία δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από τα όποια έργα.