Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια > Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962

 

Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΗΝ Β. ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ – Η Κοινότης Χρυσοκεφάλου δι’ εγγράφου της, ευχαριστεί θερμότατα τον Διευθυντήν της Βασιλικής Προνοίας τομέως Δράμας κ. Κριτ. Ελευθεριάδην, δια τον ζήλον του και το ενδιαφέρον του εις ζητήματα αρμοδιότητος του αφορώντα την Κοινότητα.

Επίσης, η εν λόγω Κοινότης, ευχαριστεί θερμότατα και τον Διοικητήν του 518 Τ.Π. αντισυνταγματάρχην κ. Νικ. Τζίβελον, δια την ηθικήν συμπαράστασιν του, προς τους κατοίκους της ακριτικής περιοχής Χρυσοκεφάλου.

Τα ανωτέρω ευχαριστήρια έγγραφα αποστέλλει η Κοινότης το μεν εις την κεντρικήν υπηρεσιαν της Νασιλικής Προνοίας, το δε εις το κ. Διοικ. Της ΧΙ Μεραρχίας Καβάλας.

20 IOYLIOY

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ 0,30 ΔΡΧ. – Η προσωρινή Διοίκησις του Εργατοϋπαλλικού κέντρου της πόλεως μας, προέβη ήδη εις την συλλογήν στοιχείων, εκ του ενταύθα υποκαταστήματος του ΙΚΑ, περί του αριθμού των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων καπνεργατών κατά τα τελευταία έτη, προκειμένου εν συνεχεία να ελέγξη την καταβαλομένην η μη υπο των κ.κ. καπνεμπόρων των 0,30 λεπ. Επί του καπνεργατικού ημερομισθίου και υποβάλη μήνυσιν κατά των μη καταβαλόντων τα χρήματα εις την Εθνικήν Τράπεζαν.

Η διοίκησις του Κέντρου στρέφεται κατά των κ.κ. Διευθυντών όλων των ενταύθα καπνεμπορικών επιχειρήσεων.

Σημειωτέον ότι εντός των ημερών, η Διοίκησις του Σωματείου καπνεργατών Δράμας, θα υποβάλη και άλλην μήνυσιν κατά καπνεμπορικών επιχειρήσεων μη καταβαλουσών το 0,30.

 

Η ΤΥΔΚ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΙΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΕΡΓΩΝ – Το υπουργείον Γεωργίας δι’ εγγράφου του προς τας αρμοδίας υπηρεσίας γνωρίζει ότι ενέκρινε την ανάθεσιν εις ιδιώτας μηχανικούς, κατά τα κεκανονισμένα και εις περίπτωσιν φόρτου εργασίας των μηχανικών της ΤΥΔΚ την εκπόνησιν των κατωτέρω μελετών έργων ανασυγκροτήσεως του ιδρύματος του κτηνοτροφικού Σταθμού αναπαραγωγής Δράμας.

  • Εσωτερικού οδικού δικτύου του κυρίως κτήματος δαπάνης 100 χιλ. δραχμών.
  • Επισκευής παλαιού χοιροστασίου, δαπάνης 80 χιλ. δραχμ.
  • Επισκευής κτιρίου κτήματος Φιλίππων, δαπάνης 70 χιλ. δραχμ.
  • Επεκτάσεως και βελτιώσεως αρδευτικού δικτύου, δαπάνης 270 χιλ. δραχ. και
  • Κατασκευής, δυο σταυλοϋποστέγων μόσχων και προβάτων, δαπάνης 200 χιλ. δραχμών.