Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια > Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1963

 

ΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΑΑ ΘΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΔΕΝ ΚΑΘΩΡΙΣΘΗ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ – Επί δημοσιευθέντος τηλεγραφήματος εις την εφημερίδα του Εργατικού Κέντρου Δράμας ο υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Γεροκωστόπουλος μας απέστειλε το κατωτέρω έγγραφον:

Εις το φύλλον υμών της 12/1/63 δημοσιεύεται τηλεγράφημα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Δράμας, δι του οποίου υποβάλλεται παράκλησις αμέσου χορηγήσεως του ποσού των δυο εκατομμυρίων δραχμών εκ των κονδυλίων του ΟΑΑΑ εις τον Δήμον Δράμας, δια την απασχόλησιν του αργούντος εργατικού δυναμικού της πόλεως.

Υπό του Υπουργείου Εργασίας, υπ’ όψιν του οποίου ετέθη το δημοσίευμα μας παρεσχέθη η πληροφορία περί του ποσού των δυο εκατομμυρίων δραχμών δεν έχενται αληθείας και τούτο διότι το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΑΑΑ δεν επελήφθη εσέτι της κατανομής του εγκριθέντος ποσού δι’ εκτέλεσιν έργων, βάσει της υπ’ αριθ. 157 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πάντως, προστίθεται, ευθύς ως ήθελεν ληφθή η σχετική απόφασις θα ανακοινωθή εις τους ενδιαφερομένους και θα στηρίζεται αυτή κυρίως επί του αριθμού των ανέργων της περιφερείας.

Ο Υφυπουργός

Αχ. Γεροκοστόπουλος

 

ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ – ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ – Ως πληροφορούμεθα η συσκευασία των καπνών της νέας εσοδείας, εις ολόκληρον την καπνική μας περιφέρειαν, ευρίσκεται ήδη εν τω περατούσθαι και εν αναμονή της ενάρξεως των αγορών των καπνών, η οποία καθωρισθή δια την 20ην τρέχοντος μηνός.

Ήδη με την καλλιτέρευσιν των καιρικών συνθηκών ήρχισαν οι καπνέμποροι να περιέχονται άπαντα τα καπνικά χωρία της περιοχής του Νομού μας, προβαίνοντες εις το βιζιτάρισμα των καπνών.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται εις ττα καπνικά χωρία της περιοχής μας συζητήσεις μεταξύ των καπνοπαραγωγών, όσον αφορά τας τιμάς της νέας εσοδείας καπνών, με την κατάληξιν ότι αύται δέον να διατηρηθούν τουλάχιστον εις το περυσινόν επίπεδον, χωρίς να ελαττωθούν ουδόλως.

Εκ μέρους όμως, των καπνεμπόρων, ουδεμία συζήτησις γίνεται περί των τιμών της νέας εσοδείας καπνών.

Οι τελευταίοι επιφυλάσσονται δια την 20ην τρέχοντος, οπότε θα πραγματοποιηθούν αγοραί.

Εξ άλλου την 10ην τρέχοντος θα πραγματοποιηθή εις την Θεσ/νίκην καπνικόν συνέδριον με συμμετοχήν των καπνικών οργανώσεων και καπνοπαραγωγών, καθ’ ην θα συζητηθούν διάφορα θέματα περί της τιμής διαθέσεως των καπνών.