Home > Πρώτο Θέμα > Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας στον «Πρωινό Τύπο» « Εξοντωτικά τα όρια φορολόγησης…»

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας στον «Πρωινό Τύπο» « Εξοντωτικά τα όρια φορολόγησης…»

Καταγγελία του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τ. Πούλιος: «Παραβίαση του Χάρτη

Φορολογικών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

– Εξοντωτικά τα όρια φορολόγησης…»

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας στον «Πρωινό Τύπο»

 

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Επιτροπή έχει καταφύγει πλέον η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, η οποία καταγγέλλει ως παραβίαση του Χάρτη Φορολογικών Δικαιωμάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και ποιο συγκεκριμένα, τα μέτρα που λαμβάνονται για τους δικηγόρους.

Όπως επισημαίνεται από την Ολομέλεια, το ασφαλιστικό έχει πλέον καταστεί κοινή πεποίθηση ότι η ασφαλιστική αντι-μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα φορολογικά βάρη, έχει  απροσχημάτιστο δημευτικό αποτέλεσμα για το εισόδημα των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών.

Tasos_Poulios

Σχετικά με την ενέργεια της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, μίλησε στον «Πρωινό Τύπο» ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κ. Τάσος Πούλιος, ο οποίος επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι με το ασφαλιστικό, «παραβιάζονται οι αρχές και της ελληνικής έννομης τάξης αλλά και της ευρωπαϊκής, όπου βάζει στους δικηγόρους εισφορές επί εισφορών».

Να σημειώσουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ειδική επιτροπή της ολομέλειας τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν κρίνει από τις ακροάσεις που κάνει, στέλνει τα θέματα για συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως εξηγεί στον «Πρωινό Τύπο» ο κ. Πούλιος, «η Ολομέλεια προέδρων Δικηγορικών Ελλάδας, προσφεύγει επειδή θεωρεί ότι μ’ αυτό τον τρόπο (μέσω του ασφαλιστικού) παραβιάζεται και η ελληνική έννομη τάξη, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι δήμευση. Η φορολόγηση μαζί με τις εισφορές φτάνει στο 80% του εισοδήματος.

Ταυτόχρονα παραβιάζονται και οι ευρωπαϊκές οδηγίες, γιατί υπάρχει παραβίαση του Χάρτη Φορολογικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι παρουσιάζεται μια σειρά από δικαιώματα: η επαγγελματική ελευθερία, το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα δικαστήρια γίνεται ιδιαίτερα ακριβό,  που είναι ήδη, και με δεδομένο ότι υποτίθεται πως έχουμε ενιαία αγορά και ότι ένας δικηγόρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ενδιαφερθεί και να ασχοληθεί στην Ελλάδα με το επάγγελμα, με τέτοια εξοντωτικά όρια κανένας δεν μπορεί να έρθει εδώ. Οπότε λειτουργεί εξοντωτικά και για τους δικηγόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

DIKASTHRIA DRAMAS

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου

Χαρακτηριστικό στην υπόθεση αυτή, είναι ότι ήδη έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνος του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου, και έχει ήδη γίνει η πρώτη ακρόαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή έκρινε ότι οι εξηγήσεις που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι επαρκείς, παρέπεμψε το ζήτημα να συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Θεωρούμε ότι το ίδιο θα γίνει και με την προσφυγή της Ολομέλειας των προέδρων Δικηγορικών Ελλάδας. Η υπόθεση αυτή αναμένεται να φτάσει σε ακρόαση περίπου τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Θα κληθεί η Ολομέλεια σε ακρόαση, θα κληθεί και η ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει στις αιτιάσεις και βάσει αυτών, θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το παραπέμψει να συζητηθεί στον Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

 

Ευρωενωσιακή δικαιοταξία

Σε ανακοίνωση της Ολομέλειας των προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, «πέραν της εθνικής δικαιοταξίας, προσβάλλεται -κατά τρόπο διακριτό- η ευρω-ενωσιακή δικαιοταξία, και ως εκ τούτου η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας έκρινε δικαιολογημένη –πέραν της ανάδειξης των λόγων αυτών ενώπιον του ΣτΕ- την προσφυγή ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για το ασφαλιστικό.

Η σύνδεση με το ενωσιακό δίκαιο προκύπτει αφ’ ενός από το γεγονός ότι στην ελληνική επικράτεια έχουν ασκήσει κοινοτικό δικαίωμα εγκατάστασης δικηγόροι άλλων κρατών-μελών της Ένωσης, και αφ’ ετέρου από το γεγονός ότι τα σχετικά μέτρα επιβάλλονται κατ’ επιταγή των δανειστών της χώρας, μεταξύ των οποίων και η ΕΕ & η ΕΚΤ. Η φορολογική και ασφαλιστική πολιτική παραμένει μεν, καταρχήν, στην κυριαρχία των κρατών μελών, αλλά όταν η άσκησή της πλήττει θεμελιώδεις αρχές των ιδρυτικών Συνθηκών, εμπίπτει στο δικαιοδοτικό έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).»

Σε άλλα σημεία τονίζεται επίσης από την Ολομέλεια:

[Κατ’ αρχάς, όπως έχουμε πολλές φορές επισημάνει, πλήττονται δικαιώματα που ανάγονται στο πεδίο των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΕΣΔΑ. Συγκεκριμένως, θίγονται το δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17 σε συνδ. και με το άρθρο 1 του 1ου ΠΠ ΕΣΔΑ) και η επαγγελματική ελευθερία (άρθρα 15, 16 ΧΘΔΕΕ), ενώ δυσανάλογα επιβαρύνεται και το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών σε δικαστήριο (άρθρο 6 ΕΣΔΑ).

Περαιτέρω, ανερχόμενη η σωρευτική φορολογική και εισφοροδοτική επιβάρυνση σε ποσοστό τουλάχιστον 75-80 % επί του εισοδήματος, αποθαρρύνει την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης Δικηγόρων άλλων κρατών μελών και ωθεί τους εν Ελλάδι εγκατεστημένους δικηγόρους σε διακοπή της δραστηριότητας τους (άρθρα 49 επ. ΣΛΕΕ).

Τέλος, το τυχόν και ελάχιστο περιθώριο κέρδους που καταλείπεται στους Δικηγόρους αναιρεί κατ’ ουσίαν και κατ’ αποτέλεσμα την έννοια της αγοράς, που οργανώνεται επί των νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το υποχρεωτικά επιβαλλόμενο οικονομικό πρότυπο των ιδρυτικών Συνθηκών (3 παρ. 3 ΣΕΕ καθώς και 26 παρ. 2 και 120 παρ. 2 ΣΛΕΕ). Η υποχρέωση διατήρησης αγοράς συγκεκριμένων χαρακτηριστικών από τα κράτη μέλη πλήττεται καίρια χωρίς να υφίσταται δικαιολογητικός λόγος αναγνωσμένος κατά το Δίκαιο της Ένωσης, πάντως δε, κατά προφανώς δυσανάλογο τρόπο (άρθρο 52 Χάρτη).]