Home > νέα > Ομόφωνα αποφασίστηκε η θέση «Καπνοχώραφα» για τα νέα νεκροταφεία του Δήμου Δράμας

Ομόφωνα αποφασίστηκε η θέση «Καπνοχώραφα» για τα νέα νεκροταφεία του Δήμου Δράμας

Ομόφωνα αποφασίστηκε η θέση

«Καπνοχώραφα» για τα νέα

νεκροταφεία του Δήμου Δράμας

Απευθείας εκμίσθωση του πάρκινγκ της Βοραζάνη σε ιδιώτη για δημιουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων!

 

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

 

ΟΜΟΦΩΝΑ πέρασαν τα περισσότερα από τα 48 τακτικά θέματα που συζητήθηκαν την περασμένη Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας, όπου επίσης υπήρξαν και 3 έκτακτα θέματα.

Στα έκτακτα θέματα συγκαταλέγονταν: 1. Έκτακτη ενίσχυση απόρου δημότη. 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 και 3. Έγκριση της αρ. 09/2017 απόφαση της Τ.Κ. Κ. Αγρού σχετικά με την  παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση λούνα παρκ, ενόψει πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν από 18 έως 23 Αυγούστου 2017.

NEKROTAFEIA DRAMAS 1

Τα κατά πλειοψηφία θέματα

Παρακάτω αναφέρουμε τα θέματα τα οποία ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, αλλά και θέματα στα οποία υπήρξαν παρατηρήσεις, έστω και αν ψηφίστηκαν ομόφωνα.

  1. Έγκριση της 131/2017 απόφασης της ΟΕ, σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και της 153/2017 συμπληρωματικής αυτής.

Κατά πλειοψηφία: Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) Σιδερά Χρυσή και 6) Μυστακίδη Ιωάννη διότι, διαφωνούν σε κάποια θέματα μεταφοράς πιστώσεων και συγκεκριμένα στην αγορά αυτοκινήτων και σε κάποια άλλα. Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, διαφωνεί σε κάποια σημεία της αναμόρφωσης, την οποία όμως, αναγκάζεται να καταψηφίσει στο σύνολό της, επειδή το παρόν θέμα, εισάγεται πριν από την έγκριση ή όχι κάποιων πιστώσεων που ακολουθούν στην ημερήσια διάταξη ως θέματα. Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, εφόσον καταψήφισε τον προϋπολογισμό, καταψηφίζει και κάθε αναμόρφωσή του.

  1. Κατανομή στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2018. (Για το θέμα βλέπε και ρεπορτάζ στο φύλλο του Σαββάτου 15/7/2017).

Κατά πλειοψηφία: Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Καλαϊτσίδης Γεώργιος και 5) Μυστακίδης Ιωάννης, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν από την ονομαστική ψηφοφορία του θέματος, λόγω μη τήρησης της τάξης, αναφέροντας προηγουμένως ότι, θα ψήφιζαν το θέμα, στην περίπτωση που στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης, θα αναφερόταν πως, οι εκπτώσεις από τα έργα στις Κοινότητες, θα επιστρέφουν και θα διατίθενται για το ΤΠ των Κοινοτήτων, παρόλο που στα μικρότερα σε πληθυσμό χωριά, αναλογικά είναι μεγαλύτερες οι κατανομές και φυσικά είναι σωστό αυτό αλλά, για τις υπόλοιπες κατανομές, αν υπάρχει μια λογική, ούτε την γνωρίζουν και ούτε φαίνεται κάπου, αφού δεν αναφέρονται τα ποσοστά.

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε ότι, η κατανομή των πιστώσεων, πρέπει να είναι μεγαλύτερη για έργα που αφορούν στο σύνολο του Δήμου και τις Κοινότητες και γι αυτό δεν συμφωνεί με τα ποσοστά 80% 20%, εφόσον πλέον ο Νόμος, δίνει τη δυνατότητα να καθοριστούν διαφορετικά αυτά τα ποσοστά. Στη συνέχεια πρότεινε, τη δημιουργίας ενός « κουμπαρά», το ποσό του οποίου θα διατίθεται , όχι μόνο με πληθυσμιακά κριτήρια αλλά, ανάλογα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο ίσως και καλύτερες και μεγαλύτερες εκπτώσεις στο σύνολο των έργων, προσθέτοντας στο τέλος πως καταψηφίζει το θέμα, αν και είναι δικαιότερη η κατανομή σε σχέση με παλαιότερες χρονιές.

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε ότι η θέση του είναι σαφής και ξεκάθαρη και δεν μπαίνει στη λογική διαχείρισης της φτώχιας. Η δημοτική αρχή, ανέλαβε με δεδομένο το άσχημο οικονομικό περιβάλλον και υπό την έννοια αυτή, καταψηφίζει, όχι στη βάση ότι είναι δίκαιη ή άδικη η κατανομή σε σχέση με προηγούμενες χρονιές αλλά, στην πολιτική βάση ότι, οι ανάγκες των ΔΚ και ΤΚ, είναι πολλαπλάσιες από το ποσό που υπάρχει για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Σημειώνεται ότι, οι παρόντες πρόεδροι των ΔΚ Δράμας και Χωριστής καθώς και της ΤΚ Μικροχωρίου, ψήφισαν θετικά για το θέμα.

  1. Έγκριση της 51/2017 απόφασης ΕΠΖ, σχετικά με την έγκριση του πρακτικού της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 65 του Ν. 4257/2014, για την χωροθέτηση του νέου Κοιμητηρίου Δήμου Δράμας στο Αγρόκτημα Χωριστής, στη θέση «Καπνοχώραφα».

Ομόφωνα: Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου πως, πρέπει να τροποποιηθεί ο Κανονισμός λειτουργίας Νεκροταφείων και να απαγορεύεται η πώληση ταφών, έως ότου γίνει το Νέο Νεκροταφείο.

  1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός παράνομων χώρων απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος του τύπου προωθητήρια γαιών» προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε τρίτο.

Κατά πλειοψηφία: Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, είναι αντίθετος με τις απευθείας αναθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να δικαιολογούν το κατεπείγον, που δεν υπάρχει στο παρόν θέμα, θέτοντας το ερώτημα, αν μπορεί να γίνει σύμπραξη με την Περιφέρεια για την κάλυψη του καθαρισμού.

  1. Έγκριση θερινών δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας, περιόδου 12/06/2017 – 11/09/2017.

Ομόφωνα: Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, θα έπρεπε να συνοδεύεται το θέμα από τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες σαφώς και γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες.

  1. Έγκριση της 58/2017 απόφασης της ΕΠΖ, σχετικά με τη δέσμευση θέσεων στάθμευσης έμπροσθεν νέου Αστυνομικού Μεγάρου. Μετά από πρόταση του προέδρου, το θέμα αποσύρθηκε λόγω αναρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για το έτος 2017.

Κατά πλειοψηφία: Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, θα έπρεπε να υπάρχει ανάλυση στα ποσά και όχι γενικόλογοι τίτλοι – «Προμήθεια διαφόρων εφοδίων και αναλωσίμων υλικών για ενίσχυση εθελοντικών δράσεων».

  1. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (χώρος αναψυχής και ελεύθερου χρόνου) έναντι της οδού Θεοτοκοπούλου 7 στη Δράμα – TEVTA SIRGIANNIS.

Μετά από πρόταση του αρμόδιου αντιδημάρχου, το θέμα αποσύρθηκε, προκειμένου να  υπάρξει η γνώμη της Δ/νση Πρασίνου και της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και της Τροχαίας.

  1. Aπευθείας εκμίσθωση του δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 455 επί της οδού Βοραζάνη (μεταξύ των οδών Βοραζάνη & Ηπείρου, όπισθεν στρατιωτικής λέσχης) για την δημιουργία χώρου πλυντηρίου οχημάτων, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 1 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006).

Κατά πλειοψηφία: Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, με δεδομένο ότι, εάν λειτουργήσει πλυντήριο αυτοκινήτων στον συγκεκριμένο χώρο, θα δυσχεραίνει την κίνηση των αυτοκινήτων και θα υπάρχουν θόρυβοι, και με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν χώροι πάρκινγκ στη Δράμα, πρότεινε τη δημιουργία δημοτικού πάρκινγκ με αυτόματες μπάρες, από τα έσοδα του οποίου από τις κάρτες στάθμευσης, θα συγκεντρώνονται τα προσφερόμενα 600,00 €. Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, ψήφισε θετικά αλλά, πιστεύει πως ως πάρκινγκ, θα λειτουργούσε καλύτερα.

  1. Ονομασία οδού στην Τοπική Κοινότητα Μικροχωρίου.

Ομόφωνα: Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου πως, ψηφίζει θετικά για την ονομασία της οδού με το όνομα του «Ράφαελ Λέμκιν (Raphael Lemkin)», διότι όντως ήταν αυτός που επινόησε τον όρο ”Γενοκτονία “το 1943 αλλά, όχι διότι στηρίχθηκε στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Αυτό είναι παραπληροφόρηση.