Home > Πρώτο Θέμα > Ομόφωνα εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη για τον οδικό άξονα Δράμας – Καβάλας

Ομόφωνα εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη για τον οδικό άξονα Δράμας – Καβάλας

 

Από την Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Ομόφωνα εγκρίθηκε η περιβαλλοντική

μελέτη για τον οδικό άξονα Δράμας – Καβάλας

Απένταξη από τη χρηματοδότηση των μελετών από Σταυρό έως Άγιο Σύλλα και χωριστή ΜΠΕ για το εν λόγω τμήμα του δρόμου

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε στις 12 Απριλίου 2017, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την κατασκευή του οδικού τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του κάθετου άξονα 61 «Σέρρες – Καβάλα». Το τμήμα 61.5, είναι αυτό που το τελευταίο χρονικό διάστημα, ονομάζουμε ως οδικό άξονα Δράμας – Καβάλας.

Όπως είναι γνωστό, τις μελέτες για την κατασκευή του οδικού άξονα, έχει αναλάβει η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», η οποία και κατάθεσε προς έγκριση την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Το τμήμα του δρόμου για το οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη ΜΠΕ, αρχίζει έξω από την πόλη της Δράμας, και καταλήγει στον λεγόμενο κόμβο Σταυρού, Βορειοδυτικά της Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η μελέτη αυτή, το συνολικό μήκος του κάθετου άξονα «Σέρρες – Καβάλα» είναι περίπου 115 χιλιόμετρα. Το τμήμα 61.5, θα έχει μήκος 26.184 μέτρα, με αρχή τη Δράμα και κατάληξη στον κόμβο Σταυρού, ΒΔ της Καβάλας. Να σημειώσουμε εδώ ότι, η ΜΠΕ που κατέθεσε η «Εγνατία Οδός ΑΕ», δεν αφορά στο κομμάτι της σύνδεσης από τον κόμβο Σταυρού μέχρι τον κόμβο Αγίου Σύλλα, όλη η διαδρομή δηλαδή που θα πρέπει να περάσει το βουνό για να γίνει η σύνδεση με την Εγνατία και την πόλη της Καβάλας.

 

Το τμήμα Σταυρού – Αγ. Σύλλα

Όσον αφορά το τμήμα του δρόμου από τον κόμβο του Σταυρού έως τον Άγιο Σύλλα, την άνοδο δηλαδή στο βουνό και τη σύνδεση με την Εγνατία, όπως μας πληροφορεί το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της «Εγνατίας Οδού ΑΕ» κ. Ιωακειμίδης με δηλώσεις του χθες στον «Πρωινό Τύπο», η ολοκλήρωση των μελετών δεν μπορεί να προχωρήσει, εξαιτίας των εμποδίων που έβαλε το Δασαρχείο Καβάλας. Από τις μελέτες αυτές, δεν μπόρεσαν να γίνουν οι γεωτρήσεις σε διάφορα σημεία του βουνού, καθώς το Δασαρχείο Καβάλας δεν ενέκρινε τις σχετικές άδειες.

Παρ’ όλα αυτά, η «Εγνατία Οδός ΑΕ», προχώρησε στην ολοκλήρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ως μια ξεχωριστή μελέτη γι’ αυτό το τμήμα, και ό,τι δεν μπόρεσε να χρηματοδοτηθεί, απεντάχθηκε.

Εφόσον η έγκριση της ΜΠΕ γι’ αυτό το τμήμα εγκριθεί το επόμενο διάστημα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας –  Θράκης, τότε θα προχωρήσουν και οι υπόλοιπες μελέτες. Όπως τόνισε πάντως στον «Πρωινό Τύπο» ο κ. Ιωακειμίδης, οι μελέτες που δεν προχώρησαν σ’ αυτό το τμήμα του οδικού άξονα, απεντάχθηκαν αφενός για να μην υπάρξουν δημοσιονομικές διορθώσεις, αλλά και να χρηματοδοτηθούν με κάποιο άλλο πρόγραμμα στο μέλλον.

 

Χαρακτηριστικά του έργου

Η χάραξη της νέας οδού, εντός της Π.Ε. Καβάλας, διέρχεται Δυτικά των οικισμών Λυδίας & Κρηνίδων (μέσω της υφιστάμενης νέας επαρχιακής οδού Καβάλας – Δράμας), μεταξύ των οικισμών Δάτου & Πολύστυλου και τελικά Δυτικά του οικισμού Αμυγδαλεώνα. Πρόκειται για περιοχές πεδινές, με αγροτική δραστηριότητα. Το τμήμα μεταξύ των οικισμών Λυδίας & Κρηνίδων θα είναι ουσιαστικά βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού 12. Μετά τις Κρηνίδες και μέχρι τον κόμβο Σταυρού ο δρόμος θα κατασκευαστεί επί επιχωμάτων, με μέγιστο ύψος 11 μέτρα περίπου. Η κύρια οδός θα έχει συνολικό πλάτος 17 μέτρα, με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωριστικό στηθαίο. Συνοδά έργα της κύριας οδού είναι οι παράπλευροι και εγκάρσιοι δρόμοι για την εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας.

Ο νέος δρόμος δεν θα διέρχεται από περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές. Δεν θα διέρχεται επίσης μέσα από οικισμούς και συνεπώς θα ανακουφισθούν οι τοπικές κοινωνίες από μεγάλο μέρος του τωρινού κυκλοφοριακού φόρτου και της αντίστοιχης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Το σύνολο του υπό μελέτη έργου, χωροθετείται εντόs τηs Δ.Ε. Δράμαs του Δήμου Δράμαs, τηs Δ.Ε. Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου, τηs Δ.Ε. Φιλίππων του Δήμου Καβάλαs και τηs Δ.Ε. Ελευθερούποληs του Δήμου Παγγαίου. Το έργο εκτείνεται από την πόλη τηs Δράμαs έωs την πόλη τηs Καβάλαs με N.A. κατεύθυνση, μεταξύ του Παγγαίου Όρουs και των ορέων Λεκάνηs.

Πιο συγκεκριμένα το υπό μελέτη οδικό τμήμα χωροθετείται βόρεια τηs Εγνατίαs Οδού, δυτικά του οικισμού Σταυρού στο σημείο συναρμογήs με την Ε.Ο.2 Αμφιποληs – Καβάλαs όπου προβλέπεται η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σταυρού.

H νέα οδόs προβλέπεται να έχει διαχωρισμένα οδοστρώματα με 2 λωρίδεs κυκλοφορίαs ανά κατεύθυνση χωρίs Λ.Ε.Α., με διατομή πλάτουs 17,0 m.

Ο γενικόs κυκλοφοριακόs σχεδιασμόs προβλέπει δίκτυο παράπλευρων οδών εκατέρωθεν τηs αρτηρίαs και τεχνικά για την εγκάρσια κυκλοφορία. Η ταχύτητα μελέτηs είναι σταθερή στα 100 χλμ/ω (μέγιστο) από την αρχή έωs το πέραs του υπό μελέτη τμήματοs. Το συνολικό μήκοs του υπό μελέτη άξονα ανέρχεται στα 26.184μ.

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τρία υποτμήματα :

α) το Α υποτμήμα «Δράμα-Αγιοs Αθανάσιοs»,

β) το Β υποτμήμα «Άγιοs Αθανάσιοs –Kρηνίδεs»,

γ) το Γ υποτμήμα «Κρηνίδεs-Aγιοs Σύλλαs». Το υπό μελέτη οδικό τμήμα εξυπηρετεί κυρίωs κινήσειs σύνδεσηs μεταξύ των πόλεων Δράμαs και Καβάλαs καθώs και των προσκείμενων τηs oδού οικισμών. Aναμένεται να αυξηθεί ο κυκλοφοριακόs φόρτοs με την αναβάθμιση και την σύνδεση τηs οδού με την Εγνατία οδό στον προτεινόμενο Α/Κ Σταυρού, όπου συναρμόζει με την Ε.Ο.2 Aμφίποληs –Kαβάλαs και με τη Ν.Δ. παράκαμψη τηs Δράμαs, στον προτεινόμενο Α/Κ Xωριστήs (συγκριτικά με τον υφιστάμενο κυκλοφοριακό φόρτο τηs οδού).

Στο υπό μελέτη έργο προτείνεται η κατασκευή 3 ανισόπεδων κόμβων (Α/Κ), ο Α/Κ Χωριστήs με την Ν.Δ. περιφερειακή οδό Δράμαs, ο Α/Κ Δοξάτου με δρόμο πρόs τούs οικισμούs Δοξάτου – Καλαμπακίου, ο Α/Κ Κρηνίδων προs τουs οικισμούs Λυδίαs, Κρηνίδων με δρόμο πρόs τουs οικισμούs Λυδίαs, Κρηνίδων και Πολυστύλου και ο ημικόμβοs Σταυρού στην εθνική οδό 2 Αμφίποληs –Kαβάλαs με κατεύθυνση προs την Ελευθερούπολη ,τον οικισμό Σταυρό και τουs υπόλοιπουs κοντινούs οικισμούs.