Home > Νέα > ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ Σκόμπι: Ο άνθρωπος που αιματοκύλησε την Ελλάδα επισκέπτεται την Δράμα

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ Σκόμπι: Ο άνθρωπος που αιματοκύλησε την Ελλάδα επισκέπτεται την Δράμα

Σκόμπι: Ο άνθρωπος που αιματοκύλησε

την Ελλάδα επισκέπτεται την Δράμα

 

Ρόναλντ Σκόμπι. Ο άνθρωπος που αιματοκύλησε την Ελλάδα μετά την αποχώρηση των Γερμανών τον Οκτώβριο του 1944. Ήταν ο άνθρωπος που με εντολή του Τσόρτσιλ “μη διστάσετε να ενεργήσετε ωσάν να ευρίσκεστε σε μια κατακτημένη πόλη όπου έχει ξεσπάσει μια τοπική εξέγερσης”, διέταξε την δολοφονία χιλιάδων Ελλήνων, με αποτέλεσμα να διχάσει την Ελλάδα, οδηγώντας την  σε νέες εμφιλιοπολεμικές περιπέτειες.

SKOMPI (PALIA DRAMA)

Το ιστορικό των Δεκεμβριανών με λίγα λόγια έχει ως εξής:

 «Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ορίζει  αρχιστράτηγο τον βρετανό στρατηγό Ρόναλντ Σκόμπι.

Την 1η Δεκεμβρίου  1944 ο Σκόμπι εκδίδει  διαταγή για αφοπλισμό του ΕΛΑΣ ως τις 10 Δεκέμβρη!

Κατόπιν τούτου, οι εαμικοί υπουργοί παραιτήθηκαν και το ΕΑΜ προκήρυξε γενική απεργία και οργάνωση συλλαλητηρίου την Κυριακή 3 Δεκέμβρη στην Πλατεία Συντάγματος. Κι εκεί άρχισαν όλα όταν (όπως καταδεικνύεται με ντοκουμέντα και μαρτυρίες της εποχής) τα «όργανα της τάξεως» της κυβέρνησης Παπανδρέου (με τις πολιτικές και στρατιωτικές πλάτες των Βρετανών) αιματοκύλησαν το συλλαλητήριο ανοίγοντας πυρ εναντίον των άοπλων διαδηλωτών. Για το ποιος προσχεδιασμένα ήρξατο χειρών αδίκων, υπάρχουν πάμπολλα γραπτά ντοκουμέντα.

Ο στρατηγός Σκόμπι παρέμεινε στην Ελλάδα μέχρι τις πρώτες μεταπολεμικές εκλογές του 1946 οπότε και επέστρεψε στην Αγγλία και αποστρατεύτηκε το 1951 με πολλές τιμητικές διακρίσεις.

Τον καιρό της παραμονής του στην Ελλάδα ο Σκόμπι ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος,  το μεγάλο αφεντικό και οι εντολές του ήταν «νόμοι» για τις κυβερνήσεις.

Μάλιστα, χωρίς δισταγμό περιφέρονταν ανά τη χώρα και σε ανοικτές συγκεντρώσεις υπόσχονταν μια νέα Ελλάδα με την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Στα πλαίσια των επισκέψεών του, ο Σκόμπι έρχεται στη Δράμα, στις  30 Μαρτίου του 1945 και πραγματοποιεί ομιλία από τον εξώστη του Δημαρχείου.

Η εφημερίδα της  Θεσσαλονίκης «ΤΟ ΦΩΣ» σε ανταπόκρισή της γράφει στις  31 Μαρτίου.

« ΔΡΑΜΑ 30. Του ανταποκριτού μας).  Ο λαός της πόλεως και της περιφερείας, επεφύλαξεν ενθουσιώδη  υποδοχήν εις τον αρχιστράτηγον των Βρεττανικών στρατευμάτων κ Σκόμπυ, ο οποίος προερχόμενος εκ Καβάλλας, αφίχθη το απόγευμα εις την πόλιν μας.

Η άφιξις του κ. Σκόμπυ, εγνώσθη, ολίγας ώρας ενωρίτερον και οι κάτοικοι της πόλεως , ευθύς ως επληροφορήθησαν ταύτην ήρχισαν να ετοιμάζουν πλακάτ με επιγραφάς «Σόφια – Σόφια» «Τσώρτσιλ», «Σκόμπυ – Σκόμπυ», «Ζήτω οι σύμμαχοί μας Άγγλοι», κ.τ.λ. Εν τω μεταξύ, ειδοποιήθησαν τα πλησιέστερα χωρία, οι κάτοικοι των οποίων με κάθε μεταφορικόν μέσον έφθασαν εις την πόλιν μας.

Περί την 3.30 μ.μ. ο αρχιστράτηγος Σκόμπυ μετά της ακολουθίας του έφθασεν εις την πόλιν μας.   Εις την είσοδον της πόλεως εχαιρέτησαν τον Άγγλον αρχιστράτηγον ο Νομάρχης κ. Τζαμαϊλας, ο Δημαρχών κ. Λεβαντίδης και χιλιάδες λαού οι οποίοι τον επευφήμησαν ενθουσιωδέστατα. Μετά τας συστάσεις ο Σκόμπυ επιθεώρησε τα παρατεταγμένα στρατιωτικά τμήματα και συνοδευόμενος υπό των Ελληνικών Αρχών και του λαού, έφθασεν εις το Δημαρχιακόν μέγαρον, όπου είχον συγκεντρωθή άπειρα πλήθη λαού.

Η ενφάνισις του Άγγλου στρατηγού προεκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού. Οι κάτοικοι έξαλλοι εκ χαράς εζητωκραύγαζον επί αρκετήν ώραν υπέρ του πρωθυπουργού της Μεγ. Βρεττανίας κ. Τσώρτσιλ και το στρατηγού Σκόμπυ και απήτουν όπως τους ομιλήσει.

 

Ο λόγος του

 

Ο στρατηγός κατόπιν της απαιτήσεως του λαού εξήλθε εις τον εξώστη του Δημαρχείου και επευφημούμενος συνεχώς είπε τα εξής:

Λαέ της Δράμας

Είναι για μένα μεγάλη τιμή να μπορέσω να παρευρεθώ εδώ σήμερα και να σας πω λίγα λόγια. Αφού ήλθα μέχρι Καβάλλας αισθάνθηκα ότι έπρεπε να έλθω έως εδώ, να δω αυτό το μέρος της Πατρίδος σας, το οποίον τόσα έχει υποφέρει.

Την περασμένη Κυριακήν ύστερα από πολλά χρόνια η 25η Μαρτίου εωρτάσθη με απόλυτον ελευθερίαν, χωρίς καταπιέσεις και τρομοκρατίαν. Ελπίζω και πιστεύω ότι στο μέλλον  αυτή η μέρα θα εορτάζεται πάντοτε κατά τον ίδιον τρόπον. Εις τας Αθήνας στην εορτήν είχομεν την σημαίαν του 1821 και την εικόνα της Παναγίας της Τήνου, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα σας φέρει την ευτυχίαν.

Εις την παρέλασιν την ιδίαν ημέραν, τα στρατεύματά σας, περνούσαν επί 2 ½ ώρας. Ήμην εξαιρετικά ευτυχής και υπερήφανος. Τα νέα στρατεύματα, γρήγορα θα φθάσουν εδώ.

Και ημείς οι Άγγλοι θα μείνωμε εδώ μέχρις  ότου σεις θα δύνασθε να είσθε απολύτως ασφαλείς.

Αισθάνομαι εαυτούς λίαν ευτυχείς διότι ενώ εις την Αττικήν περάσαμε από τα λυπηρά γεγονότα, κατορθώσαμε ν΄ αποφύγωμεν ταύτα εις την Βόρειον Ελλάδα και Πελοπόννησον. Όλα αυτά έχουν περάσει και εμείς οι Άγγλοι τα έχωμεν ξεχάσει.  Αυτό που μένει είναι να διορθώσωμε τας καταστρωφάς αι οποίαι έχουν γίνει.  Υπάρχουν φτωχοί, οι οποίοι πρέπει να λάβουν τρόφιμα και ιματισμόν. Έχομεν να διορθώσωμεν τας σιδηροδρομικάς γραμμάς, τα τηλέφωνα, ν΄ ανοίξουμε τα σχολεία, ν΄ ανοικοδομηθούν τα κατεστραμμένα σπίτια σας, προ της ενάρξεως του χειμώνα. Όλα αυτά είναι έργον μέγα  και όλοι σας τραβάτε μαζί και μεις σας βοηθούμε όσο μπορούμε. Πρέπει να δείξετε ολίγην υπομονήν και να σταματήσετε να λέγετε δυσάρεστα πράγματα ο ένας προς τον άλλον και τότε όλα θα τα κατορθώσετε. Ημείς θα μείνωμεν ολίγον χρόνον και πρέπει να είσθε βέβαιοι ότι όλοι οι άνδρες και αξιωματικοί θα σας φανούν χρήσιμοι όσον ημπορούν.

Ο Θεός να σας ευλογήση και να σας φέρη κάθε ευτυχία.

Ζήτω η Ελλάς.

 

Τους τελευταίους λόγους του κ Σκόμπυ εκάλυψαν ενθουσιώδεις ζητωκραυγαί και χειροκροτήματα.

Επικολούθησε δεξίωσις εις το Δημοτικόν Μέγαρον και το εσπέρας ο αρχιστράτηγος ανεχώρησε δια Καβάλλαν, υπό τας ενθουσιώδεις εκδηλώσεις του λαού, ενώ νεάνιδες έρραινον με άνθη και επλημμύριζον το αυτικίνητον με στεφάνους εκ δάφνης και ανθέων.