Home > Νέα > Παράταση προθεσμίας για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δ. Δράμας

Παράταση προθεσμίας για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δ. Δράμας

Παράταση προθεσμίας

για συμμετοχή στη Δημοτική

Επιτροπή Διαβούλευσης του Δ. Δράμας

 

Ο Δήμος Δράμας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ληφθεί εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Οκτωβρίου 2019, πρόκειται να προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ακολουθεί αυτήν της δημοτικής αρχής (ήτοι μέχρι 31/12/2023).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, αποτελείται από εκπροσώπους, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο του νόμου, των φορέων της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα: των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, των ενώσεων και συλλόγων γονέων, των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της ως άνω περίπτωσης (δημότες) και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε έως πενήντα μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως θ΄, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο Δράμας και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους αυτού.

Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Η πρόσκληση αυτή αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Δράμας στις 12/9/2019 (αρίθμ. πρωτ. 26757) και αφορούσε τόσο στους συλλόγους – φορείς της τοπικής κοινωνίας, όσο και στους δημότες του ειδικού καταλόγου και μέσα από αυτήν τέθηκε η προθεσμία της Δευτέρας 14/10/2019.

Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι η ως άνω προθεσμία παρατείνεται το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21/10/2019.

Κατόπιν τούτων καλούνται εκ νέου όσοι φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Δράμας και επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δράμας, να καταθέσουν εγγράφως το αίτημά τους, ορίζοντας εκπρόσωπό τους (τακτικό και αναπληρωματικό), στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, έως και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019.

Ακόμη, καλούνται όσοι δημότες είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Δράμας και επιθυμούν να συμμετέχουν μετά από κλήρωση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας, να καταθέσουν εγγράφως την αίτησή τους, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, το αργότερο έως και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.