Home > νέα > Η Πρόεδρος του Σωματείου κα. Μαρία Τσάνα μιλάει στον «Π.Τ.» Δέκα χρόνια αδιάκοπης φιλανθρωπικής δράσης και παρουσίας στην τοπική μας κοινωνία

Η Πρόεδρος του Σωματείου κα. Μαρία Τσάνα μιλάει στον «Π.Τ.» Δέκα χρόνια αδιάκοπης φιλανθρωπικής δράσης και παρουσίας στην τοπική μας κοινωνία

Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»

Δέκα χρόνια αδιάκοπης φιλανθρωπικής δράσης και

παρουσίας στην τοπική μας κοινωνία

Η Πρόεδρος του Σωματείου κα. Μαρία Τσάνα μιλάει στον «Π.Τ.»

 

Της Σουζάνας Θεοδωρίδου

Δέκα χρόνια ζωής και πλούσιας φιλανθρωπικής δράσης συμπληρώνει φέτος το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» Χωριστής.  Ο δέκατος αυτός χρόνος του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων», συμπίπτει με μία πρωτόγνωρη κρίση: οικονομική και κοινωνική. Είμαστε μάρτυρες του τέλους, της λεγόμενης «κοινωνίας της αφθονίας». Η Ελλάδα, ειδικότερα, έχει  μπει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, κατά την οποία δοκιμάζονται οι αντοχές, όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας μας.

Ο Φορέας που έχει συσταθεί, με τον Αριθμό Απόφασης: 19/11-6-2007  Αρ.Απ./115/2007 με βάση τις  διατάξεις του Ν.Δ 115/2007  υπό την επωνυμία Φιλανθρωπικό Σωματείο « Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων», έχει ειδική πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Φύλλου ΦΕΚ 2762/τ.β΄/15/10/2012 συνέχεια  ανανέωσης Φύλλου ΦΕΚ 615/τ.Β΄/28/02/2017  Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό άδεια ίδρυσης και λειτουργίας  846/24/10/2007 Ν.Π.Ι.Δ.

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων», σύμφωνα με το υπ’ αριθμό Π2Γ/146711/26-11-2007 έγγραφο του Τμήματος Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Φορέων ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Κοινωνικής Φροντίδας, του Ν.2646/1998 (αριθμός μητρώου: 01101ΣΥΕ11076Ο12Ν-0849) και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (αριθμός μητρώου: 01101ΣΥΕ11076Ο12Ν-0773).

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης, δέκα χρόνων από την έναρξη λειτουργίας του Σωματείου, η εφημερίδα μας επικοινώνησε με την πρόεδρο του, κα. Μαρία Τσάνα, προκειμένου να μας ενημερώσει για το πλούσιο έργο του Σωματείου και τη συμβολή του στην τοπική μας κοινωνία.

κα. Τσάνα, ποιες είναι οι δράσεις με τις οποίες ασχολείται το Σωματείο;

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»,  υποστηρίζει και σιτίζει συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης από την ίδρυσή του το 2007 μέχρι σήμερα. Ο Φορέας, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πάνω από 6.000 περιπτώσεις, στηρίζοντας μια σειρά από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες άπορους, άστεγους, πρόσφυγες, και μετανάστες. Η συχνά καθημερινή παρουσία του Φορέα  στη ζωή συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη, είναι κομβικής σημασίας και συχνά αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανακούφιση μιας σειράς αναγκών τους.

TSANA MARIA

Ποιοι είναι οι σκοποί του Σωματείου;

Ανάμεσα στους σκοπούς μας, είναι η επιδίωξη της ενίσχυσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, η διοργάνωση δράσεων προς ενίσχυση του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου, η χρηματική ενίσχυση απόρων οικογενειών, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε μη ασφαλισμένους απόρους, η οικονομική ενίσχυση, επιμόρφωση και οι σπουδές των απόρων νέων.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων σκοπός μας είναι η δημιουργία δομών κοινωνικής φροντίδας, προς όφελος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, και ταυτόχρονα η υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικής και ανθρωπιστικής φροντίδας.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, από την ίδρυση του Φιλανθρωπικού  Σωματείου Χωριστής «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» το 2007 μέχρι και σήμερα, έχει βοηθηθεί περίπου 500 οικογένειες, 6.000 άτομα. Παράλληλα, έχει μεταφέρει και διανεί-μει 850.000 κιλά τροφίμων, σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη, ενώ ταυτόχρονα διανείμαμε περίπου 50 τόνους ρουχισμού.

κα. Τσάνα, πως καταφέρνετε να υλοποιείτε ένα τόσο σημαντικό έργο;

Η υλοποίηση των σκοπών του, δύναται μέσα από την οργάνωση και υλοποίηση φιλανθρωπικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών δράσεων, καθώς επίσης και μέσα από οργανωμένες προσπάθειες οικονομικής και υλικής ενίσχυσης απόρων συμπολιτών.

Αναλυτικότερα, με τη συμμετοχή στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομού Δράμας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Συνδρομής ( ΤΕΒΑ), στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER για την υλοποίηση σχετικών δράσεων σκοπού, καθώς και με την δωρεάν παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και του Κοινωνικού Διαδικτυακού Φροντιστηρίου.

Παράλληλα, συμμετέχουμε με την καθημερινή διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες, την καθημερινή μεταφορά τροφίμων στις διευθύνσεις της ομάδας στόχου, την αγορά, την συλλογή, την διαλογή, την συσκευασία και την διανομή ειδών ανάγκης, για την ανακούφιση απόρων οικογενειών και συμπολιτών μας.

20150405_184111

Επιπλέον, συμβάλουμε με ιατροφαρμακευτική και οικονομική στήριξη των απόρων συμπολιτών μας, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, με την υλοποίηση Κοινωνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το 2014 έως σήμερα, μέσω της κάλυψης λειτουργικών δαπανών και αγοράς πάγιου εξοπλισμού, με την υλοποίηση Κοινωνικού Προγράμματος του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» από το 2013 έως το 2018, μέσω της απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού (δύο θέσεων εργασίας), και με την υλοποίηση Κοινωνικού Προγράμματος του Ιδρύματος «ΤΙΜΑ» (2014), μέσω της αγοράς πάγιου εξοπλισμού.

Ταυτόχρονα, συμμετέχουμε με την υλοποίηση του Κοινωνικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Μποδοσάκη» (2014-2016), μέσω της δημιουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, παράλληλα με την υλοποίηση του Κοινωνικού Προγράμματος με τίτλο: «Κοινωνικό Διαδικτυακό Φροντιστήριο» (2015-2017), μέσω επιχορήγησης του Κέντρου On Line Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ, και με την υλοποίηση του Κοινωνικού Προγράμματος Στήριξης Μαθητών (2014-2016), μέσω της παροχής πρωινού γεύματος.

Αξίζει να αναφέρουμε και την υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων ψυχαγωγικών υπηρεσιών για ενήλικες όπως είναι οι σχολές γονέων, η ψυχολογική στήριξη, ο μητρικός θηλασμός, ημερίδες ιατρικού περιεχομένου, υπηρεσίες λογοθεραπείας, βιβλιοπαρουσιάσεις και διάφορες άλλες εκδηλώσεις και εκδρομές.

Τέλος, συμμετέχουμε με την υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων ψυχαγωγικών υπηρεσιών για παιδιά όπως είναι π.χ. το «Καλλιτεχνικό εργαστήρι», για μαθητές από την Τρίτη τάξη  Δημοτικού μέχρι και την Έκτη, δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά να παρακολουθούν δωρεάν το «Καλλιτεχνικό εργαστήρι», το οποίο υλοποιείται υπό την αιγίδα του σωματείου και να απασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες όπως είναι οι κατασκευές, ο χορός, το θέατρο, η μουσική, η ζωγραφική, το ομαδικό και ελεύθερο παιχνίδι, οι θεατρικές παραστάσεις, και διάφορες δράσεις,  όπως είναι η δενδροφύτευση και οι εορταστικές εκδηλώσεις.

13087553_688123801328553_923123399107791080_n (1)

Γνωρίζουμε ότι συνεργάζεστε με Ιδρύματα μέσω των οποίων υλοποιείτε διάφορα προγράμματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Ποια είναι αυτά, καθώς και σε τι σεμινάρια συμμετέχετε μέσω αυτών των Ιδρυμάτων;

Ο Φορέας «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων», απέκτησε εκπαιδευτική εμπειρία καθώς και οπτικό υλικό μέσω μιας σειράς σεμιναρίων 120 ωρών, το οποίο παρακολούθησε σε συνεργασία με όλες τις χρηματοδοτούμενες ΜΚΟ, από το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες». Χρηματοδοτούμενο από τον ΕΟΧ EEA GRANTS, με διαχειριστή του προγράμματος  το «Ίδρυμα Μποδοσάκη».

Έτσι, ο οργανισμός έλαβε το Πιστοποιητικό παρακολούθησης, Προγράμματος Ενδυνάμωσης ΜΚΟ, από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, όπου βεβαιώνεται η ενεργός συμμετοχή του, στο Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ΜΚΟ διάρκειας 120 ωρών κατά το διάστημα Μαΐου – Δεκεμβρίου 2015.

Παράλληλα, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΘΑΛΗΣ, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, και από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων», έλαβε βεβαίωση παρακολούθησης, όπου η Πρόεδρος κα. Μαρία Τσάνα, παρακολούθησε επιτυχώς το σεμινάριο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων», συνολικής διάρκειας 35 ωρών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 10-12 και 17-19 Οκτωβρίου 2014.

Έτσι, ο Φορέας αξιολογήθηκε με τρία αστέρια, με άριστα τα τέσσερα, με                                                                      δωρητής  του Προγράμματος, το « Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Αξίζει, να αναφέρουμε ότι το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων», όλα αυτά τα χρόνια το χαρακτηρίζει η συνέπεια, η διαφάνεια και η λογοδοσία, έτσι αναπτύχθηκε αμοιβαία εμπιστοσύνη και μία άριστη συνεργασία μεταξύ των μεγάλων κοινωφελών Ιδρυμάτων.

Συνέπεια όλων αυτών, ήταν τόσο η εκτίμηση προς το πρόσωπό του Σωματείου, αλλά  και η δυνατότητα να εκπροσωπεί επάξια το Δημοτικό Διαμέρισμα Χωριστής, αλλά και την πόλη της Δράμας σε  Διεθνή Συνέδρια πολύ υψηλού επιπέδου, που διοργάνωσε το  «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Αναλυτικότερα, το  2016 παρακολούθησε στην  Θεσσαλονίκη το 5ο Διεθνές Συνέδριο στο Hotel Hyatt-Regency, και  το 2017 στην Αθήνα το 6ο Διεθνές Συνέδριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Επιπλέον, ο Φορέας, από τον Μάρτιο του 2017 έχει πιστοποιηθεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης «ΑΤΛΑΣ» της πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ.

 

κα. Τσάνα, ποια είναι η φιλοσοφία του Φιλανθρωπικού Σωματείου Χωριστής με την οποία πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας και δράσης του;

Η φιλοσοφία του οργανισμού, βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες που διέπουν όλες μας τις δράσεις. Αυτοί είναι, ο εθελοντισμός με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, το πολύ χαμηλό ποσοστό διοικητικών εξόδων σε σχέση με τα προσφερόμενα είδη, οι υπηρεσίες και τέλος το χαμηλό προφίλ.

Εκείνο που πραγματικά μας ενδιαφέρει, είναι να βρισκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στο πλευρό εκείνων που σήμερα υποφέρουν.