Home > Νέα > Προθεσμία δηλώσεων στο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων αθλητικών και πολιτιστικών φορέων

Προθεσμία δηλώσεων στο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων αθλητικών και πολιτιστικών φορέων

Προθεσμία δηλώσεων στο Μητρώο

επιχορηγούμενων φορέων

αθλητικών και πολιτιστικών φορέων

 

 

ΑΠΟ ΤΟ Δήμο Δράμας γίνεται γνωστό ότι, τα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, τα οποία επιχορηγήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό το οποίο υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) συνολικά ετησίως, οφείλουν να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπως αυτό ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17-8-2016 (ΑΔΑ:7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν) εγκύκλιο, καθώς και στο υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: Ω20Ο46ΜΤΛΠ-ΝΜ1 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ειδικότερα, ο κάθε επιχορηγούμενος φορέας, αφού πρώτα εγγραφεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ με στοιχεία σύνδεσης του συστήματος Taxisnet της ΓΓΔΕ, θα πρέπει να αναρτήσει τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών του (στοιχεία νόμιμων παραστατικών, όπως αναφορά εκδότη & λήπτη παραστατικού, είδος αντικειμένου, ύψος συναλλαγής).

Η παράλειψη της ανωτέρω σχετικής ανάρτησης, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους μελλοντική επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από το Κράτος.

Στο ως άνω πλαίσιο, οι δαπάνες που συντελέστηκαν μετά την 1η.01.2015 έως 31.12.2020, θα πρέπει να δηλωθούν στο σύστημα το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους, δηλαδή μέχρι την 28η.02.2021. Η ειδική εφαρμογή για τις δηλώσεις δαπανών βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο https://mef.diavgeia.gov.gr και θα είναι διαθέσιμη από την 1η.01.2021.