Home > Πρώτο Θέμα > Σε πολύ καλό δρόμο το έργο «Η ανάπτυξη Ιστορικού Τουρισμού – Η Μάχη των Οχυρών»-Συσκέψεις των Αναπτυξιακών Δράμας και Σερρών για τα Οχυρά

Σε πολύ καλό δρόμο το έργο «Η ανάπτυξη Ιστορικού Τουρισμού – Η Μάχη των Οχυρών»-Συσκέψεις των Αναπτυξιακών Δράμας και Σερρών για τα Οχυρά

Συσκέψεις των Αναπτυξιακών Δράμας και Σερρών για τα Οχυρά

Σε πολύ καλό δρόμο το έργο

«Η ανάπτυξη Ιστορικού Τουρισμού

– Η Μάχη των Οχυρών»

► Συνεργασία όλων των θεσμικών φορέων που εμπλέκονται στο διατοπικό σχέδιο συνεργασίας με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΟΠΩΣ ΗΔΗ έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενα σχετικά δημοσιεύματα, η συνεργασία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας με την αντίστοιχη Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, φέρνει δημιουργικά αποτελέσματα, όσον αφορά το ζήτημα της τουριστικής ανάπτυξης των Οχυρών. Τόσο για τα Οχυρά που βρίσκονται στην περιοχή των Σερρών, όσο και για τα Οχυρά που βρίσκονται στην περιοχή της Δράμας και στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου.

Από τα μέσα  του περασμένου Ιουλίου ακόμα, είχαμε αναφερθεί στο ζήτημα τα συνεργασίας αυτής με ένα συγκεκριμένο έργο: «Η ανάπτυξη  Ιστορικού Τουρισμού – Η Μάχη των Οχυρών». Αντικείμενο του σχεδιασμού, είναι η διασύνδεση τοπικών φορέων για την ανάδειξη των εμβληματικών οχυρωματικών έργων της Γραμμής Μεταξά και η ανάπτυξη του ιστορικού τουρισμού στην περιοχή.

Ήδη, από τις 14 Ιουλίου 2021, είχε πραγματοποιηθεί μια διαβούλευση των δύο Αναπτυξιακών Εταιρειών Δράμας και Σερρών με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (το ΥΠΑΑΤ έχει την εποπτεία του  προγράμματος LEADER). Στις 16 Δεκεμβρίου 2021, υπεγράφη από τον γενικό γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του ΥπΑΑΤ η απόφαση ένταξης του σχεδίου δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη του Ιστορικού τουρισμού – “Η μάχη των οχυρών“» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020 (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία. Το ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 153.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη οι δύο Αναπτυξιακές Εταιρείες το προχωράνε χωρίς να χάνουν καθόλου χρόνου. Ήδη, στις 4 Φεβρουαρίου, προχώρησαν σε μια τηλεδιάσκεψη για το παραπάνω έργο, με αναφορά στα οχυρωματικά έργα της γραμμής Μεταξά και κορωνίδες τα οχυρά Λίσσε και Ρούπελ.

Όπως μας ενημερώνει για το έργο ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας κ. Χατζόπουλος, «κοινό στόχο αποτελεί η προβολή και ανάδειξη μιας από τις σημαντικότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πόλεμου. Έχοντας αυτό το κοινό στόχο οι τοπικοί φορείς δύο περιοχών με κοινά ιστορικά στοιχεία (Σέρρες και Δράμα), ενώνουν δυνάμεις και συνεργάζονται στενά για την ανάδειξη του ηρωισμού και της ανδρείας των Ελλήνων στρατιωτών».

Να σημειωθεί επίσης ότι, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε επίσης και ο δημοσιογράφος Σαββίδης Παναγιώτης ο οποίος έχει κάνει έρευνα πάνω στα Οχυρά και έχει συνεργαστεί επίσημα με το στρατό και άλλους δημόσιους φορείς. Οι γνώσεις του και η εμπειρία του είναι ανεκτίμητες και θα συνδράμουν στο τελικό αποτέλεσμα ώστε να διαφωτιστούν και οι λεπτομέρειες του ιστορικού εκείνου καιρού.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν και τα υπόλοιπα μέλη – συμμετέχοντες των δυο εταιρειών μεταφέροντας τις απόψεις των φορέων που εκπροσωπούν και τις σκέψεις τους για τα επόμενα βήματα για τον συντονισμό της συνολικής προσπάθειας.

Υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι απαιτείται συνεργασία όλων των θεσμικών φορέων που εμπλέκονται στο διατοπικό σχέδιο συνεργασίας με τον πρωταγωνιστικό ρόλο να δίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι οχυρωματικές υποδομές, και βέβαια με την ενημέρωση και λήψη σύμφωνης γνώμης από τη στρατιωτική διοίκηση στην οποία ανήκουν οι πλείστες των υποδομών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν οι ενέργειες ενημέρωσης και διαβούλευσης με τις δημοτικές αρχές προκειμένου να δημιουργηθεί συν – αντίληψη και να ξεκινήσει η υλοποίηση του διατοπικού σχεδίου.