Home > Πρώτο Θέμα > Σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την περιοχή της Ορεινής Ροδόπης και του Νέστου

Σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την περιοχή της Ορεινής Ροδόπης και του Νέστου

Σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα

για την περιοχή της Ορεινής

Ροδόπης και του Νέστου

Στη φάση της κατάθεσης προτάσεων από τους Φορείς η Ο.Χ.Ε. Ορεινού Όγκου Ροδόπης

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΣΤΑ ΜΕΣΑ Νοεμβρίου και στο περιθώριο της 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, ο «Πρωινός Τύπος» φιλοξενούσε δηλώσεις του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του παραπάνω προγράμματος κ. Βασίλη Πιτσινίγκου, σχετικές με την Ο.Χ.Ε. Ορεινού Όγκου Ροδόπης και Νέστου.

Όπως δήλωνε τότε ο κ. Πιτσινίγκος σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, είχαν ήδη ξεκινήσει οι διερευνητικές επαφές με Φορείς και Δήμους του Νομού Δράμας αλλά και όλης της Περιφέρειας, προκειμένου να κατατεθούν απ’ αυτούς σχετικές προτάσεις. Όπως σημείωνε τότε ο κ. Πιτσινίγκος, εντός του πρώτου τριμήνου του 2019, αυτή η Χωρική Επένδυση θα ξεκινούσε και μάλιστα θα έχει σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα στην περιοχή.

Μέχρι τέλος Απριλίου

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Πρωινού Τύπου», η Ο.Χ.Ε. Ορεινού Όγκου Ροδόπης και Νέστου, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της κατάθεση των προτάσεων από τους Φορείς που μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτό, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Μέχρι τέλος Απριλίου, οι προτάσεις αυτές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι αξιολογήσεις τους. Βέβαια, στη διάρκεια της αξιολόγησης, θα μπορούν ακόμα κάποιοι φορείς που έχουν καταθέσεις προτάσεις να τις καταθέσουν, ή να υπάρξουν ορισμένες τροποποιήσεις σε όσες έχουν ήδη αξιοποιηθεί.

Σκοπός της αξιολόγησης, είναι να πάρουν σειρά χρηματοδότησης, αν και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο συνολικό ποσό, ούτε και συγκεκριμένο χρηματοδοτικό όρια γα κάθε πρόταση. Όσες από τις μελετητικές προτάσεις είναι ώριμες και έχουν υψηλή σκοπιμότητα για την περιοχή, θα περάσουν προς την υλοποίησή τους. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος του προγράμματος της Ο.Χ.Ε. Ορεινού Όγκου Ροδόπης και Νέστου, να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν δράσεις και έργα που είναι σημαντικά για την περιοχή.

Στόχος του προγράμματος είναι, όλες αυτές οι προτάσεις, να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2023 και να προσδώσουν ενδιαφέρον στην περιοχή παρέμβασης.

Τι είναι η Ο.Χ.Ε. Ορεινού Όγκου Ροδόπης και Νέστου

Η «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» (ΟΧΕ) αποτελεί χρηματοδοτικό και προγραμματικό εργαλείο υλοποίησης συνεκτικών αναπτυξιακών σχεδίων με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και «ενεργοποίηση» συγκεκριμένων «Επενδυτικών Προτεραιοτήτων» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, από τα οποία μια ΟΧΕ πρόκειται να αντλήσει χρηματοδοτικούς πόρους.

Φορείς και Υπηρεσίες

Οι Φορείς και οι Υπηρεσίες που μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις, είναι όλες οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι Δήμοι Κομοτηνής, Αρριανών, Ιάσμου, Μαρώνειας – Σαπών, Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Σουφλίου, Ξάνθης, Μύκης, 12. Τοπείρου, Νέστου, τα Επιμελητήρια, Επαγγελματικοί και Κοινωνικοί εταίροι,  Επιστημονικοί Φορείς, Ενώσεις και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τη Στρατηγική της ΟΧΕ, Φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου και Συλλογικοί και συνεταιριστικοί φορείς.

Η περιοχή παρέμβασης αφορά σε 6.306 τ.χλμ και πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκων.

Οι άξονες προτεραιότητας της Στρατηγικής εξειδικεύονται σε 8 ειδικούς στόχους:

1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων με στήριξη της δικτύωσης των επιχειρήσεων και την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.

2 Βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης με προώθηση των ίσων ευκαιριών και ενίσχυση των δεξιοτήτων στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.

3 Αξιοποίηση των ΤΠΕ με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» (ΟΧΕ) ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4 Προστασία, δικτύωση και προβολή του φυσικού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης.

5 Υποστήριξη και εμπλουτισμός φυσικών και πολιτιστικών διαδρομών και άλλων υποδομών για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

6 Δημιουργία νέων και αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών διασύνδεσης, κοινής ωφέλειας και βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος.

7 Προώθηση της Κοινωνικοοικονομικής ένταξης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

8 Ενίσχυση και βελτίωση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υποδομών.