Home > νέα > Στην αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας του Κ. Νευροκοπίου προχωρά η δημοτική αρχή

Στην αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας του Κ. Νευροκοπίου προχωρά η δημοτική αρχή

Κατά πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κ. Νευροκοπίου

Στην αναβάθμιση της κεντρικής

πλατείας του Κ. Νευροκοπίου

προχωρά η δημοτική αρχή

► Διαφωνίες της αντιπολίτευσης για την αναφορά ως «προμήθεια» και όχι ως «έργο»

► Κυριακίδης: Κακή αντιπολίτευση και πολιτικές σκοπιμότητες

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΚΑΤΑ πλειοψηφία πέρασαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμών για την αναβάθμισης της κεντρικής πλατείας Κ. Νευροκοπίου», συνολικού προϋπολογισμού 750.000 ευρώ.

Κατά τη διαδικασία της συζήτησης του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή στις 16 Ιανουαρίου, η συζήτηση ήταν για δύο ζητήματα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών στη μελέτη της προμήθειας και έγκριση των όρων δημοπράτησης της προμήθειας.

Αναλυτικότερα, η παρούσα προμήθεια αφορά την αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας του Κάτω Νευροκοπίου, η οποία βρίσκεται μπροστά από το δημαρχείο του Δήμου και θεωρείται το κέντρο του. Όπως αναφέρεται μάλιστα, βασικός στόχος είναι η αποκατάσταση της υφιστάμενης δαπεδόστρωσης, η οποία κρίθηκε δυσλειτουργική, με ταυτόχρονη αναβάθμιση του φωτισμού της πλατείας και την εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού.

Στις δαπάνες, περιλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων μεταλλικών κατασκευών και φωτιστικών και η ταυτόχρονη προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση νέων υπό προμήθεια φυσικών πλακών, μεταλλικών στεγάστρων, πάρκων τσέπης (parcklets), δοχείων απορριμμάτων, πρασίνου αλλά και οικολογικών φωτιστικών.

Η διαφωνία της αντιπολίτευσης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η αντιπολίτευση εξέφρασε τη διαφωνία της, σχετικά με τον τρόπο που περνάει από την Οικονομική Επιτροπή το θέμα της αναβάθμισης της πλατείας.

Μάλιστα, οι κ.κ. Μίρκου και Τσεπνίδης, αναφέρουν ότι συμφωνούν στο ζήτημα της αναβάθμισης της κεντρικής πλατείας Κ. Νευροκοπίου καθώς και με την σύνταξη της μελέτης, παρ’ όλα αυτά διαφωνούν ότι αυτό γίνεται ως «προμήθεια» και πρότειναν να γίνουν όλα ως «έργο», καθώς το κόστος θα είναι μικρότερο από τις 750.000 ευρώ.

Όπως επεσήμαναν, πρόκειται για έργο, καθώς περιλαμβάνονται εργασίες πλακοστρώσεων, ηλεκτρολογικές εργασίες, καθαιρέσεις, επιχώσεις κ.ά.

Όπως αναφέρουν μάλιστα στην πρότασή τους – η οποία καταψηφίστηκε με 4 ψήφους έναντι 3 – «έχοντας,  πλέον, εμπειρία έξι ετών ισχύος του ν. 4412/16 και κατόπιν σχετικής έρευνας, έχουμε εντοπίσει στην περίπτωση της προκείμενης Δ/ξης – Μελέτης όπου διαπιστώνεται η εξόφθαλμη κατάχρηση του ν. 4412/2016 και η κατά το δοκούν διάκριση μιας Δημόσια Σύμβασης Έργου σε προμήθεια από την Αναθέτουσα Αρχή Δήμο Κ. Νευροκοπίου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις γίνεται, σκόπιμα κατά τη γνώμη μας, λανθασμένος ο χαρακτηρισμός μιας Δημόσιας Σύμβασης αντί έργου σε προμήθεια, που έχει ως αποτέλεσμα την απουσία βασικών τεχνικών στοιχείων από τα έγγραφα της σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η έντεχνη και ασφαλή υλοποίησή της και τον τεχνητό αποκλεισμό των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων από τις Διαδικασίας Ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης, παρ’ όλο που το πραγματικό αντικείμενο αυτής της σύμβασης είναι η υλοποίηση τεχνικών έργων».

Όπως αναφέρεται επίσης στην πρόταση της αντιπολίτευσης, «στη μελέτη – διακήρυξη δεν προβλέπεται η εγγραφή του έργου στο ΙΚΑ με ότι συνεπάγεται αυτό κατά την εκτέλεση αφήνοντας το Δήμο Κ. Νευροκοπίου εκτεθειμένο σε πιθανό έλεγχο ή κάποιο συμβάν κατά την εκτέλεση της πλακόστρωσης, που προβλέπει εκσκαφές, τοποθέτηση φυσικών πλακών με την βοήθεια τσιμέντου κ.ά. Επίσης, δεν απαιτούνται πτυχίου Ηλεκτρολόγου, ενώ προβλέπονται φωτιστικά σώματα και ηλεκτρολογικές εργασίες. Δεν προβλέπεται επίβλεψη των εργασιών που θα πραγματοποιούνται και επιβλέπων μηχανικός που θα είναι υπεύθυνος για το σύνολο της ασφάλειας του έργου και πιθανών αστοχιών που θα προκύψουν».

Αναφέρουν επίσης, ότι «με τον ορισμό Προμήθεια και όχι ως Έργο όπως κανονικά και νόμιμα θα πρέπει να οριστεί, δεν διασφαλίζουμε το δημόσιο συμφέρον, τα δημοτικά χρήματα» και, «είναι προκλητικό, εξοργιστικό και ταυτόχρονα λυπηρό το γεγονός ότι ΄΄εφευρίσκονται΄΄ επιχειρήματα του τύπου ΄΄… όταν η αξία των υλικών είναι υψηλότερη από την εργασία, τότε η σύμβαση μπορεί να χαρακτηριστεί προμήθεια…΄΄».

Με παραδείγματά τους, οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι ο τελικός προϋπολογισμός θα μπορούσε να είναι κατά πολύ φθηνότερος.

Η απάντηση του δημάρχου

Ο «Πρωινός Τύπος», επικοινώνησε με το δήμαρχο Κ. Νευροκοπίου κ. Κυριακίδη, ο οποίος αναφερόμενος για τα όσα πρότεινε η αντιπολίτευση, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι, «απάντησα στην Οικονομική Επιτροπή, ότι όλα αυτά τα κρίνει ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Οικονομική Επιτροπή δεν χρειάζεται να ασχολείται μ’ αυτά. Έτσι κι αλλιώς το έργο θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλο αυτό γίνεται καθαρά για αντιπαράθεση άνευ ουσίας. Κακή αντιπολίτευση».

Όπως εξηγεί ο ίδιος, «όταν ένα έργο είναι πάνω από 100.000 ευρώ μέχρι 300.000 ευρώ, πηγαίνει στην Αποκεντρωμένη. Πάνω από 300.000 ευρώ, πηγαίνει απευθείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο το ανώτατο όργανο. Η απάντησή μου είναι ότι ο νόμος το στέλνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο».