Home > Πρώτο Θέμα > Στην προμελέτη βρίσκεται το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στα Τενάγη Φιλίππων ► Μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης για τις περιοχές Καβάλας – Δράμας – Σερρών

Στην προμελέτη βρίσκεται το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στα Τενάγη Φιλίππων ► Μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης για τις περιοχές Καβάλας – Δράμας – Σερρών

Στην προμελέτη βρίσκεται

το μεγάλο αντιπλημμυρικό

έργο στα Τενάγη Φιλίππων

 ► Μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης  για τις περιοχές Καβάλας – Δράμας – Σερρών

 ► Μετά την ολοκλήρωση της προμελέτης θα ακολουθήσει η διαβούλευση για τις τελικές προτάσεις

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΑΚΟΥΜΕ πολλά εδώ και χρόνια, για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που κυοφορείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για ένα φιλόδοξο έργο, με απώτερο στόχο τη μείωσε των πλημμυρών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό στα Τενάγη Φιλίππων και την απρόσκοπτη καλλιέργεια μεγαλύτερων εκτάσεων.

Το έργο της αποξήρανσης των Τεναγών Φιλίππων, αγγίζει και τους τρεις Νομούς της περιοχής: Καβάλας, Δράμας και Σερρών, καθώς και οι τρεις περιλαμβάνουν εκτάσεις στα όριά τους.

Ειδικότερα, τα Τενάγη των Φιλίππων ήταν ένα εκτεταμένο έλος, μέχρι που το 1930 πραγματοποιήθηκε η αποξήρανση του έλους και η διάνοιξη της Κεντρικής Τάφρου, μήκους 30 χλμ. και πλάτους 50 μ.. Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων λόγω της συνίζησης που παθαίνουν τα οργανικά εδάφη, μέσα σε 25 χρόνια από την αποστράγγιση της λίμνης, έχει «βουλιάξει» το έδαφος κατά 3 μέτρα. Το 1960 το ελληνικό κράτος ανέθεσε σε ειδική Ολλανδική εταιρεία να ερευνήσει το φαινόμενο και να συντάξει εδαφολογική μελέτη ώστε να προσδιοριστεί και να αντιμετωπιστεί η μελλοντική συνίζηση του εδάφους, χωρίς, ωστόσο, να δοθεί καμία συνέχεια στην έρευνα. Το 2005, μετά από 3 εικοσιπενταετίες το «βούλιαγμα» του εδάφους έφτασε πλέον τα 6,50 μέτρα ανομοιόμορφα˙ ήτοι σε άλλες περιοχές περισσότερο και σε άλλες λιγότερο.

Εγγειοβελτιωτικά έργα που έπρεπε να έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουν γίνει, ή όσα έγιναν, στάθηκαν ανίκανα να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρών. Πλέον, η πολιτεία, καλείται να προβεί σε νέα αντιπλημμυρικά έργα, ώστε να γίνει δυνατή η απομάκρυνση χιλιάδων κυβικών νερού σε κάθε έντονη βροχόπτωση και πλημμύρα.

Το πρόβλημα γενικά της συνίζησης, της καθίζησης, δηλαδή του εδάφους που οφείλεται τόσο σε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (καύση καλαμιών , συμπίεση από αγροτικά μηχανήματα ), όσο και σε φυσιολογικά αίτια (οξείδωση τύρφης ), αποτέλεσμα της οποίας είναι η δημιουργία ανισοϋψών εκτάσεων, κάτι που δημιουργεί προβλήματα στην άρδευση τον καλλιεργειών, στη στράγγιση των εδαφών αλλά και στα τεχνικά έργα της περιοχής.

Μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης

Αν είχατε όμως απορία, όπως όλοι μας άλλωστε, για το πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η μελέτη, τότε δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε. Στις 9 Ιουνίου, δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 24.552 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για την κάλυψη της δαπάνης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης περιοχής Τεναγών Φιλίππων Ν. Καβάλας – Δράμας – Σερρών».

Η έγκριση προκήρυξης της συνολικής μελέτης έγινε τον Μάιο του 2016 με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Τεναγών – Φιλίππων Ν. Καβάλας, Δράμας, Σερρών» με συνολική προεκτιμημένη αμοιβή 3.499.750,51 ευρώ (με ΦΠΑ).

Στο ενδιάμεσο της τελικής μελέτης, προέκυψε η Μελέτη Ειδικής Αξιολόγησης όπως αναφέρουμε και παραπάνω. Τι σημαίνει όμως αυτό; Πρόκειται για ένα μέρος της προμελέτης. Και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Πρωινού Τύπου», βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της προμελέτης.

Όπως μας εξήγησαν κύκλοι της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η εν λόγω Ειδική Μελέτη Οικολογικής Αξιολόγησης που προκηρύχθηκε, όταν διεξαχθεί, θα σταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στη συνέχεια θα τεθεί σε διαβούλευση, όπου πρόκειται να γνωμοδοτήσουν όλοι οι φορείς: Περιφέρειες, Δήμοι της περιοχής, Διευθύνσεις Υδάτων, Αρχαιολογία, Περιβαλλοντικοί φορείς και άλλοι. Στο τέλος, με βάση τους περιβαλλοντικούς όρους που θα τεθούν, εγκρίνεται το τεχνικό κομμάτι της υδραυλικής μελέτης.

Ο λόγος που γίνεται η μελέτη αυτή, προέκυψε επειδή κάποιες περιοχές έχουν αλλάξει σε Natura και η Περιβαλλοντική Μελέτη πρέπει να συνοδευτεί από μια Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. Όταν υπογράφηκε η αρχική σύμβαση, αυτή η απαίτηση δεν υπήρχε και ανέκυψε στην πορεία.

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, ο βασικός στόχος του έργου είναι αντιπλημμυρικός. Να μην πλημμυρίζει η περιοχή, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα εκεί και κάθε χρόνο χάνονται καλλιέργειες, οι οποίες στοιχίζουν οικονομικά στους αγρότες της περιοχής.

Όπως πληροφορείται η εφημερίδα μας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εννέα, συνολικά, προτάσεις. Εννέα δηλαδή λύσεις, οι οποίες θα προταθούν για να αποφασίσουν οι τοπικές κοινωνίες σε ποια από αυτές θα καταλήξουν για να πραγματοποιηθεί το τελικό έργο, όταν πραγματοποιηθεί. Αυτό θα γίνει μετά από σχετική διαβούλευση. Οι ειδικοί πάντως, έχουν τα οικονομικά στοιχεία της κάθε λύσης, όπως και τα συν και μείον κάθε μιας απ’ αυτές.