Home > Νέα > Το  Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα 360ᵒ»

Το  Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα 360ᵒ»

Το  Επιμελητήριο Δράμας

ενημερώνει για το Πρόγραμμα

«Επιχειρηματικότητα 360ᵒ»

 

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 126997/28-12-2022 Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Η 1η  προκήρυξη του παραπάνω καθεστώτος ορίζει ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων είναι 09.01.2023 και η ημερομηνία λήξης είναι 10.04.2023.

Το καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 360ᵒ” παρέχει ενισχύσεις στο σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας. Στο καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 360ᵒ” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται:

– Ορυχεία Λατομεία

– Κλάδος παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης

– Εκδόσεις

– Παραγωγή ταινιών

– ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας)

– Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

– Τομέας υγείας και κοινωνικής μέριμνας

– Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

– Τομέας αθλητικών δραστηριοτήτων & δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας

– Τομέας των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών

Οι επενδύσεις που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο ενισχύονται με τα κίνητρα της επιδότησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιδότησης.

Σκοπός του καθεστώτος αυτού είναι η χορήγηση ενισχύσεων που αφορούν στη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή, ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Το ανώτατο ποσοστό ενισχύσεων δύναται να φτάσει το 70% για τις Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες Επενδυτικού σχεδίου:

– Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

– Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης

– Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

– Mισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

– Εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

– Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων

– Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με ειδικότερες πληροφορίες και το υποστηρικτικό υλικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr)

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr).

Στο Επιμελητήριο Δράμας επίσης λειτουργεί η υπηρεσία HelpDesk για b2b πληροφόρηση – υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών του στα πλαίσια της ανταποδοτικής υπηρεσίας: Λ. Λαμπριανίδη 40 66132 Δράμα, τηλ. 2521022750, www.dramanet.gr, email: ccidrama@dramanet.gr

  • Με αποστολή mail: ccidrama@dramanet.gr και θέμα «ενημέρωση προγραμμάτων»
  • Με συμπλήρωση φόρμας στο «e-ραντεβού» στο www.dramanet.gr
  • Με τηλέφωνο στο 2521022750 εσωτ. 1

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Δράμας www.dramanet.gr