Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την παιδική χαρά του δημοτικού κήπου Δράμας - Πρωινός Τύπος
Home > νέα > Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την παιδική χαρά του δημοτικού κήπου Δράμας

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την παιδική χαρά του δημοτικού κήπου Δράμας

Από το «Πράσινο Ταμείο» με 250.000 ευρώ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση

για την παιδική χαρά

του δημοτικού κήπου Δράμας

Είναι το δεύτερο πρόγραμμα που εγκρίνεται

από το «Πράσινο Ταμείο» μετά τα ηλεκτρικά ποδήλατα

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΚΑΤΑ τη διάρκεια του δια ζώσης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας το βράδυ της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού κ. Μιχάλης Τάσσου, έκανε την πρώτη ανακοίνωση, ότι το «Πράσινο Ταμείο» ενέκρινε την χρηματοδότηση της παιδικής χαράς του δημοτικού κήπου με 250.000 ευρώ.

Είναι το δεύτερο που χρηματοδοτεί εντός του 2002 το «Πράσινο Ταμείο» για το Δήμο Δράμας, και αυτό δείχνει προφανώς την καλή συνεργασία που υπάρχει με τη Δράμα. Το πρώτο πρόγραμμα που χρηματοδότησε το «Πράσινο Ταμείο» για το Δήμο Δράμας, είναι η αγορά των ηλεκτρικών ποδηλάτων, που υλοποιείται σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπική εταιρεία «Οψόμεθα εις Φιλίππους».

Στις 27 Ιουνίου 2020, ο «Πρωινός Τύπος» είχε δημοσιεύσει τα τελικά στοιχεία για το μεγάλο έργο της παιδικής χαράς του δημοτικού κήπου στη Δράμα. Πρόκειται για ένα έργο που έχει προϋπολογισμό 568.000 ευρώ με ΦΠΑ. Από αυτό το ποσό, ο Δήμος Δράμας θα χρηματοδοτήσει με 360.844 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 207.155 ευρώ θα επιχορηγούνταν από το «Πράσινο Ταμείο», το οποίο τελικά εγκρίθηκε όπως αναμενόταν.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, λόγω της φύσης του ιστορικού της θέσης του έργου, όπου υπήρχε παλαιά δεξαμενή (πισίνα), η οποία επιχώθηκε τη δεκαετία του 1960, παρουσιάζονται συστηματικά σημεία με υψηλή στάθμη υπογείου ύδατος και εικόνα λάσπης. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ενός δικτύου στραγγιστηρίων συλλογής και αποστράγγισης του υπογείου ύδατος στη θέση της παιδικής χαράς, καθώς επίσης και ενός συστήματος περιμετρικών καναλιών για συλλογή και αποστράγγιση των επιφανειακών ομβρίων υδάτων.

Κατά τη δημιουργία της παιδικής χαράς, προβλέπεται να τοποθετηθούν σύγχρονα όργανα παιδικής χαράς, με δυνατότητα εξυπηρέτησης διαφόρων ηλικιακών ομάδων και παιδιών ΑμεΑ, επί υποδομής χυτού ελαστικού δαπέδου διαφόρου πάχους, στοιχεία αστικού εξοπλισμού όπως παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, πινακίδες, φωτιστικά σώματα LED, μεταλλική περίφραξη ικανού ύψους και διαμόρφωσης για εξασφάλιση σε ανεξέλεγκτη πρόσβαση από και προς την παιδική χαρά, μεταλλικές θύρες περίφραξης, πινακίδες σήμανσης κτλ.

Ο εξοπλισμός που έχει επιλεγεί για να τοποθετηθεί, περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων. Για τις ηλικίες υποπεριοχή παίδων από 3 έως 6 ετών: κούνιες, εναέρια ταλάντωση, πολυσύνθετο όργανο παίδων, χοροδικτύωμα, τραμπολίνο, αναρριχητικό όργανο και όργανο ταλάντωσης.

Υποπεριοχή νηπίων από 1 έως 3 ετών: Κούνιες, τραμπάλα, πολυσύνθετο όργανο, όργανο ισορροπίας, διαδραστικά παιχνίδια.

Περιοχή ΑμεΑ: Μύλος και θέσεις για αμαξίδια, τραμπάλα για αμαξίδιο, κούνια για αμαξίδιο.

Αστικός εξοπλισμός: Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν καθιστικά, ένας νέος τύπος φωτιζόμενου ταλαντευόμενου καθιστικού, κάδοι, καθιστικά, βρύσες και πληροφοριακά πινακίδια. Επίσης, όλος ο χώρος θα περιφραχθεί κατάλληλα και θα υπάρχουν δύο είσοδοι.

Για την πλήρωση των χώρων ασφαλείας θα αξιοποιηθεί χυτό ελαστικό δαπέδων, όχι πλάκες, που θα διαστρωθεί επάνω σε κατάλληλη υπόβαση σκυροδέματος».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όσον αφορά τη διοργάνωση της Ονειρούπολης, ο χώρος της παιδικής χαράς του δημοτικού κήπου δεν χαλάει και δεν θα αποξηλώνεται κατά την περίοδο της διοργάνωσης της μεγάλης χριστουγεννιάτικης γιορτής, τουλάχιστον για όσες επόμενες φορές η Ονειρούπολη φιλοξενηθεί στον χώρο αυτόν.