Home > Πρώτο Θέμα > Εγκρίθηκε νέα δωρεά της Raycap για το Δήμο Δράμας -Δωρεά προμελετών της Raycapγια ολοκληρωμένη ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της Δράμας

Εγκρίθηκε νέα δωρεά της Raycap για το Δήμο Δράμας -Δωρεά προμελετών της Raycapγια ολοκληρωμένη ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της Δράμας

Εγκρίθηκε νέα δωρεά της Raycap για το Δήμο Δράμας

 Δωρεά προμελετών της Raycap

για ολοκληρωμένη ανάπλαση

κοινόχρηστων χώρων της Δράμας

 Συνολικό κόστος προμελετών της δωρεάς 1.400.000 ευρώ

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ δωρεά της εταιρείας Raycap με τον κεντρικό τίτλο: Δωρεά προμελετών για ολοκληρωμένη ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της πόλης της Δράμας, είχαμε ήδη αναφερθεί από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου με σχετικό ρεπορτάζ.

Πρόκειται για μια νέα δωρεά προμελετών της εταιρείας προς το Δήμο Δράμας, συνολικής αξίας 1.400.000 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ. Η δωρεά είχε γίνει αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας και τώρα γίνεται αποδεκτή με τελική πράξη από το κυβερνητικό επιτελείο.

Συγκεκριμένα, στις 11 Φεβρουαρίου 2022, ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας, ο αν. υπουργός Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσας και ο υφ. Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπουλος, υπέγραψαν την έγκριση της από [από 22.10.2021 σύμβαση δωρεάς μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. και του Δήμου Δράμας, για την εκτέλεση των προμελετών του έργου «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων του κέντρου της πόλης της Δράμας», συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.]

Αναλυτικότερα, η εταιρεία Raycap, είχε εκδηλώσει την πρόθεσή της να προβεί στη δωρεά προς το Δήμο Δράμας των απαιτούμενων μελετών, όπως: Τοπογραφική μελέτη, Αρχιτεκτονική μελέτη, Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική μελέτη, Υδραυλική μελέτη των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτλ. για μια ολοκληρωμένη ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του κέντρου της πόλης, στην Κοινότητα του Δήμου Δράμας.

Το αντικείμενο των μελετών

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σχετικά με τη δωρεά, αυτή θα περιλαμβάνει τρία τμήματα ως υποέργα, τα οποία θα έχουν αυτοτέλεια, με ανεξάρτητο προϋπολογισμό το κάθε ένα από αυτά. Ο διαχωρισμός του έργου σε αυτοτελή τμήματα, έχει ως σκοπό την διατήρηση των προϋπολογισμών των υποέργων σε επίπεδα τέτοια, έτσι ώστε να μπορεί να αναζητηθεί εργαλείο χρηματοδότησης για την κατασκευή τους, βάσει των έως τώρα δεδομένων από αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία και την εμπειρία των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου Δράμας σε παρεμφερείς πράξεις.

Τα τρία τμήματα- υποέργα που θα μελετηθούν αυτοτελώς και θα περιλαμβάνονται στο ενιαίο έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων του κέντρου της πόλης της Δράμας» περιγράφονται παρακάτω:

Υποέργο 1 – Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας

Σε αυτό το υποέργο θα περιλαμβάνεται και η οδός Εθνικής Αμύνης από την Πλατεία Ελευθερίας έως τη διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Διονυσίου.

Υποέργο 2 – Ανάπλαση Δημοτικού Κήπου Δράμας

Υποέργο 3 – Ανάπλαση οδού Εθνικής Αμύνης. (Πρoκαταρκτική μελέτη).

Σε αυτό το υποέργο θα περιλαμβάνεται η οδός Εθνικής Αμύνης από τη διασταύρωσή της με την οδό Πατριάρχου Διονυσίου έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, περιλαμβάνοντας κοινόχρηστους χώρους της πόλης, εκατέρωθεν αυτής. Για τα υποέργα αυτά ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού που διαμορφώνεται κατά τη σύνταξη των μελετών, θα μπορεί να γίνει σύμπτυξη τμημάτων τους ή περαιτέρω κατάτμησή τους, έτσι ώστε οι οριστικοί προϋπολογισμοί που θα προκύψουν να έχουν εύλογη τιμή για την αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση τους.

Όπως επίσης αναφέρεται, οι μελέτες αυτές θα συνταχθούν στο στάδιο της προμελέτης, δηλαδή της σύλληψης της ιδέας γα το επιθυμητό αποτέλεσμα και την αποτύπωσή του σε  κατάλληλα μέσα.

Η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας, η οποία θα ορίσει ως επιβλέποντες της μελέτης υπαλλήλους της, κατόχους των απαιτούμενων τίτλων σπουδών, που  έχει την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη την στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης.

Οι δωρεές της Raycap

Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία Raycap, έχει ήδη δωρίσει στο Δήμο τη μελέτη, την καθαίρεση και την ανέγερση του νέου ανασκευασμένου Κολυμβητηρίου στη Δράμα, καθώς και μια μεγάλη μελέτη για την ανάπλαση της περιμετρικής οδού Κορυλόβου, όπου θα κατασκευαστούν χώροι άθλησης, ποδηλατόδρομοι, μονοπάτια τζόκινγκ και άλλα. Το έργο αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί ότι εντάσσεται στο χρηματοδοτικό εργαλείο «Αντ. Τρίτσης», από τον ίδιο τον αν. υπουργό Εσωτερικών κ. Πέτσας.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι, η ίδια εταιρεία έχει ήδη προβεί και σε άλλες δωρεές, ενώ παλαιότερα είχε προχωρήσει στην αγορά και πλήρη ανακατασκευή του Σαντιρβάν τζαμί, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως πολιτιστικός χώρος.