Home > Νέα > Ετήσιο μοριοδοτούμενο σεμινάριο για τη «Σχολική Ψυχολογία» – Από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Ετήσιο μοριοδοτούμενο σεμινάριο για τη «Σχολική Ψυχολογία» – Από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Ετήσιο μοριοδοτούμενο σεμινάριο

για τη «Σχολική Ψυχολογία»

Από τον Ιούνιο έως τον Φεβρουάριο 2022

 

Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Σχολική Ψυχολογία», πρόκειται να υλοποιήσει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η έναρξη των μαθημάτων, θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021 και η λήξη τους τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Σχολική Ψυχολογία, είναι κλάδος της επιστήμης της ψυχολογίας που σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη και είναι συνδεδεμένη με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συστήματα και φορείς.

Αποτελεί κοινή παραδοχή, ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας.

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη, συνεχίζει και αυτή τη χρονιά με ένα νέο πρόγραμμα στον τομέα της Σχολικής Ψυχολογίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις των αρχών της Σχολικής Ψυχολογίας. Επιπλέον, θα λάβουν πλήρη και έγκυρη ενημέρωση για τις ψυχολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στη σχολική κοινότητα και θα καταρτιστούν στον εντοπισμό, το χειρισμό και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων. Τέλος, θα παρουσιαστούν και αναλυθούν στρατηγικές και τεχνικές για τη διαχείριση κρίσεων και προβληματικών καταστάσεων στην οικογένεια και το σχολείο.

Η ειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία απευθύνεται σε άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον εφαρμοσμένο κλάδο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, που είναι γνωστός ως Σχολική Ψυχολογία. Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Δομές Διά Βίου Μάθησης – Εκπαιδευτές Ενηλίκων – Εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης που ασχολούνται με την σχολική εκπαίδευση μεταναστών, προσφύγων, ρομά, μουσουλμάνων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων – Συμβούλους σταδιοδρομίας – Ειδικούς παιδαγωγούς – προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικοτήτων που δύνανται να διδάξουν σε Δομές Διά Βίου Μάθησης – Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους επιστήμονες διαφόρων κατευθύνσεων και ειδικοτήτων και σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της τυπικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μοριοδοτούνται σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά., ενώ παράλληλα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (ΚΔΒΜ επιπέδου 2, Ι.Ε.Κ., Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια κ.λπ.).

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

– Σχολική Ψυχολογία: Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα

– Αρχές Ψυχολόγου

– Συμβουλευτική Ψυχολογία

– Προγράμματα Παρέμβασης στο Σχολικό Περιβάλλον

– Η ψυχολογία των κινήτρων των μαθητών, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Διαμορφώνοντας θετικά περιβάλλοντα μάθησης

– Σύνδεση-Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας

– Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα

– Κρίσεις στη Σχολική Κοινότητα: Πλαίσιο, διαχείριση, συμβουλευτική

– Διαχείριση σχολική τάξης

– Προβλήματα Συμπεριφοράς

– Βασικές αρχές Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

– Σχολική βία: Μορφές, συνέπειες, μέτρα πρόληψης και διαχείρισης

– Η εκπαίδευση και συμβουλευτική των εκπαιδευτικών

– Η εκπαίδευση και συμβουλευτική των γονέων

– Η Συστημική προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

– Μαθησιακές δυσκολίες: Ορισμός, ταξινόμηση

– Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και σχολική ψυχολογία

– Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 400 ώρες, 8 μήνης διάρκειας

Τα μαθήματα θα γίνονται ένα Σαββατοκύριακο, κάθε μήνα, τις ώρες 10.00 – 14.00. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες δια ζώσης, 240 ώρες e-learning, και 60 ώρες εκπόνηση εργασίας/ παρακολούθηση Συνέδριου.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στην Σχολική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Για πληροφορίες – εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία της ΕΕΦ, στο τηλέφωνο: 210 3635701, Πολυχρονάτος Κώστας, ώρες 10:00-14:00. Περισσότερες πληροφορίες, Δημητριάδου Δέσποινα 6977502682.  Αποστολή της αίτησης στο e-mail: despdimitrd@gmail.com