Home > νέα > Κάτοικοι περιοχών της Δράμας με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια δικαιούνται το επίδομα ορεινών περιοχών

Κάτοικοι περιοχών της Δράμας με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια δικαιούνται το επίδομα ορεινών περιοχών

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για τους δικαιούχους ωφελούμενους

Κάτοικοι περιοχών της Δράμας

με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια

δικαιούνται το επίδομα ορεινών περιοχών

 

 

 

ΑΠΟ 600 € ή 300 € κατ’ έτος δικαιούνται κάτοικοι ορεινών Δήμων και Κοινοτήτων ανά τη χώρα, οι οποίοι παρουσιάζουν χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια έως και 4.700 € το ανώτερο.

Πρόκειται για ένα επίδομα σε κατοίκους σε μια σειρά ορεινών Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας, που δίνεται στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων, προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Πρόκειται για μια παλαιότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αναπλ. Οικονομικών του 2013, με την οποία επανακαθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή επιδόματος σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

 

Περιοχές του Νομού Δράμας

Πριν προχωρήσουμε στον τρόπο που γίνεται η καταβολή του επιδόματος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο μέτρο εντάσσονται Δήμοι και Κοινότητες του Νομού Δράμας, οι οποίες μάλιστα αναφέρονται και αναλυτικά στους σχετικούς πίνακες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ότι, οι ορεινές και μειονεκτικές γεωργικές περιοχές της Ελλάδας, καθορίζονται από μια Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από την 29η Ιανουαρίου 1985, όταν τότε η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε επέκταση των μειονεκτικών περιοχών.

Αναλυτικότερα οι περιοχές του Ν. Δράμας είναι:

Δήμοι: Δήμος Δράμας (Οικ. Ταξιάρχης). Δήμος Κ. Νευροκοπίου.

Κοινότητες: Αχλαδέας, Βαθυτόπου, Βώλακος, Γρανίτου, Δασωτού, Εξοχής,  Θόλου, Καταφύτου, Κάτω Βροντούς, Λευκογείων, Λιβαδερού, Μακρυπλαγίου, Μικροκλεισούρας, Μικρομηλέας, Οχυρού, Παγονερίου, Πανοράματος, Παρανεστίου, Περιθωρίου, Πλατανιάς, Πλατανόβρυσης, Ποταμών, Πτελέας Πλατανιάς, Πύργων, Σιδηρονέρου, Σίλλης, Σκαλωτής, Υψηλής Ράχης, Χρυσοκεφάλου.

 

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

Σύμφωνα λοιπόν με την ΚΥΑ με την οποία επανακαθορίζεται η διαδικασία, το επίδομα καταβάλλεται κατ’ έτος, ως εξής:

– Εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ετησίως.

– Τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ ετησίως.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

 

Δικαιολογητικά

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1) Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

2) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN

4) Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετίας τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

5) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2017 για εισοδήματα του 2016 – φορ. έτος 2016).

6) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο μέλη και πάνω). Το επίδομα μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου (ΚΕΠ).