Home > νέα > Ο απολογισμός της δημοτικής αρχής και η λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων

Ο απολογισμός της δημοτικής αρχής και η λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων

Την Τετάρτη 24/2 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Ο απολογισμός της δημοτικής αρχής

και η λειτουργία της Μονάδας

Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων

Ψήφιση της «Χάρτας των Δικαιωμάτων για τους Αστέγους» της ΚΕΔΕ

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00, συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας, με 23 τακτικά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Από τα ενδιαφέροντα που υπάρχουν, το πρώτο αφορά στην απόφαση λήψης για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής του κ. Μαμσάκου για το 2020. Πρόκειται για τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, η οποία θα γίνει σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και αφορά στην οικονομική κατάσταση, στη διοίκηση του Δήμου και στην εφαρμογή του προγράμματος δράσης. Στη συζήτηση του πρώτου θέματος, θα αποφασιστεί πότε θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση αυτή, ενώ εξαιτίας των ειδικών μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό της πανδημίας, ο απολογισμός θα γίνει σε διαδικτυακό τόπο και με τηλεδιάσκεψη.

Απολογισμός ΔΙΑΑΜΑΘ

Το δεύτερο επίσης ενδιαφέρον θέμα, αφορά τον ετήσιο απολογισμό2020 και προγραμματισμό για το 2021 της ΔΙΑΑΜΑΘ. Κάθε χρόνο, μέχρι 31 Ιανουαρίου, αποστέλλεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων μελών του ΦΟΔΣΑ, ο ετήσιος απολογισμός και προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς με βάσει το οικείο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων) και εισάγεται ως θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στον απολογισμό αυτό σε ό,τι αποφορά την Π.Ε. Δράμα, η ΔΙΑΑΜΑΘ κάνει αναφορά στη λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής (ΜΜΔ), η οποία θα συνεχιστεί βέβαια και το 2021,αναφέρονται τα προβλήματα που υπήρξαν κατά το προηγούμενο έτος 2020 καθώς και ο προγραμματισμός για το 2021.

Σχέδιο «ΒΟΡΕΑΣ»

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση για την έγκριση του Τοπικού Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας  διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και

Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Δράμας είναι να υπάρξει αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Να γίνει αναθεώρηση – επικαιροποίηση – εναρμόνιση του σχεδιασμού των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με το παρόν σχέδιο και η σύνταξη ή επικαιροποίηση των αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών.

Να γίνει προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που δύνανται να διατεθούν σε Τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού.

Να εξασφαλιστεί εξασφάλιση η ετοιμότητα όλων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο σε κάθε στάδιο επιχειρήσεων και να υπάρξει η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.

Χάρτα Δικαιωμάτων Αστέγων

Από τα ενδιαφέροντα επίσης θέματα, είναι η συζήτηση και η ψήφιση ή μη της «Χάρτας των Δικαιωμάτων για τους Αστέγους» της ΚΕΔΕ. Το ζήτημα αφορά στο ενδιαφέρον της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), για τα δικαιώματα των ανθρώπων που βιώνουν έλλειψη στέγης, ιδίως το δικαίωμα στέγασης.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ψήφισμα της ΚΕΔΕ, «ενώ αγωνιζόμαστε για αυτόν τον στόχο, είμαστε αποφασισμένοι να μην συνεισφέρουμε με κανέναν τρόπο στις σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν πολύ συχνά άνθρωποι που δεν έχουν μέρος να ζήσουν. Από κοινού με τις πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, αντιμετωπίζουμε προκλήσεις στην παροχή επαρκούς κοινωνικής και προσιτή στέγασης, ακόμα και στον απαραίτητο βαθμό κλινών σε καταλύματα έκτακτης ανάγκης. Τα βάρη της ανεργίας και της φτώχειας αυξάνονται σε όλο και περισσότερο σε ένα ποσοστό του πληθυσμού μας και η πίεση στους δημόσιους και τις υπηρεσίες αυξάνεται».

Με την ψήφιση της «Χάρτας των Δικαιωμάτων για τους Αστέγους» της ΚΕΔΕ οι Δήμοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τα δικαιώματα αυτών.

Άλλα θέματα

Άλλα ενδιαφέρονται θέματα είναι επίσης, η συζήτηση για την αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο της κατασκευής νέου παιδικού σταθμού επί της οδού Χελμού, μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης για την υλοποίηση του έργου συντήρησης, προστασίας, κατασκευής πεζοδρομίου στο τμήμα της ανατολικής περιφερειακής οδού Κουδουνίων με προϋπολογισμό 92.000 ευρώ, όπως και του έργου: Βελτίωση βατότητας οδού Καλού Αγρού (έξοδος) έως Νικοτσάρα (είσοδος) 183.000 ευρώ.

Τέλος, μεταξύ άλλων, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συζήτηση του θέματος για την έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για προσκλήσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» σε τρίτους.