Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια > Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1962

 

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ – ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – Προερχόμενος εκ Καβάλας αφίκετο εις την πόλιν μας ο επιθεωρητής Δημοσίων Έργων Καβάλας κ. Αρβανίτης, όστις μετά του προϊσταμένου εκτελέσεως Δημοσίων έργων της τεχνικής υπηρεσίας μηχανικού κ. Διονυσοπούλου μετέβη εις Παρανέστιον προς επιθεώρησιν της κατασκευαζομένης εκεί επί του ποταμού Νέστου γεφύρας.

Ως διεπιστώθη αι εργασίαι της γεφύρας ευρίσκονται ήδη προς το πέρας των, εντός δε των ημερών αναμένονται εκ Σερρών δυο γερανοί δια την τοποθέτησιν των δοκών επί των βάθρων.

Επίσης, χθες, ο προϊστάμενος της ΤΥΔΚ κ. Δημητριάδης και ο υπομηχανικός κ. Δοντζάκης, προέβησαν εις την εγκατάστασιν του εργολάβου, κατασκευής δεξαμενής εις Άγιον Αθανάσιον, κ. Χαριζοπούλου.

18 AYGOYSTOY

Τέλος, ο μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος της ΤΥΔΚ κ. Στυλ. Καφετζής, μετά του αντιοπροσώπου πετρελαιομηχανών κ. Β. Βορδόκα και ενός μηχανικού εκ Θεσσαλονίκης μετέβησαν εις Κ. Νευροκόπι όπου προέβησαν εις δοκιμάς του τοποθετηθέντος νέου αντλητικού συγκροτήματος.

 

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ – Χθες ο Νομάρχης κ. Παπαδημητρίου εδέχθη εις συνεργασίαν το Δημοτικόν Συμβούλιον του Γηροκομείου της πόλεώς μας και ενημερώνουν επί της κινήσεως και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος.

Εν συνεχεία ο κ. Νομάρχης έλαβε γνώσιν των μέχρι τούδε ενεργειών του συμβουλίου δια την απόστασιν πιστώσεων ανεγέρσεως του νέου κτιρίου εις το οποίον πρόκειται να στεγασθή το Γηροκομείον. Το σχεδιάγραμμα της οικοδομής και η μελέτη της δαπάνης ανεγέρσεως αυτού προϋπολογισθείσης εις δυο εκατομμύρια περίπου, έχουν ήδη εκπονηθή και ευρίσκονται εις χείρας του Προέδρου του Δ. Συμβουλίου.

Ο κ. Νομάρχης κατερχόμενος εις τας Αθήνας θέλει να επισκεφθή τους υπουργούς Προνοίας και Οικονομικών και θέλει ζητήση την συμπαράστασιν των δια τον προγραμματισμόν της ανεγέρσεως του κτιρίου εντός του 1963 τουλάχιστον.