Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια > Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1962

 

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΚΛΠ. – Εις τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου της πόλεως μας, επραγματοποιήθη την εσπέραν προχθές σύσκεψις όλων των κ.κ. προέδρων και γεν. γραμματέων των σωματείων της δυνάμεως του Κέντρου με μοναδικόν θέμα τον εορτασμόν της πρωτομαγιάς.

Κατά την συζήτησιν επί του ανωτέρω θέματος απεφασίσθη ο εορτασμός της πρωτομαγιάς δια πανεργατοϋπαλληλικής συγκεντρώσεως, η οποία θα λάβη χώραν την 9.30 πρωινήν εις το Εργατικόν Κέντρον, οπόθεν εν συνεχεία θα γίνη κατάθεσις στεφάνου εις το άγαλμα της Ελευθερίας.

Της όλης εργατοϋπαλληλικής πομπής, εκ του Εργατικού Κέντρου εις το άγαλμα της Ελευθερίας, θα ηγήται η φιλαρμονική του Δήμου, η οποία κατά την κατάθεσιν στεφάνου θα αποδώση τιμάς.

 

ΗΡΧΙΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΚΑΙ ΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΑΑ – Εια τα γραφεία του Εργατικού Κέντρου της πόλεως μας, ήρχισε προχθές και συνεχ΄ζιεται η καταβολή των βοηθημάτων του ΙΚΑ εις τους μη επιδοτουμένους ανέργους ησφαλισμένους του ιδρύματος.

Ήδη κατεβλήθησαν βοηθήματα εις 280 μια πλέον ανέργους, η καταβολή των οποίων θα συνεχισθή μέχρι του προσεχούς Σαββάτου εις τα ιδία γραφεία και κατά τας ώρας 4-7 μ.μ.

Εξ άλλου, εις το ενταύθα υποκατάστημα ΙΚΑ συνεχίζεται η καταβολή των συντάξεων εις τους ασφαλισμένους σήμερον δε από της 9ης πρωινής θα καταβληθή το δώρον των εορτών του Πάσχα εις τους επιδοτουμένους ανέργους και αύριον θα καταβληθή το δώρον Πάσχα εις τους οικοδόμους.

ΤΟΥ ΟΑΑΑ – Σήμερον αρχίζει η καταβολή των δεδουλευμένων ημερομισθίων εις τους απασχολουμένους εις τα χωματουργικά έργα τα εκτελούμενα δια των πιστώσεων του ΟΑΑΑ.

Υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν περί τας 195.000 δραχ.

 

ΔΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΕΙΣΕΤΙ Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΛΗΝΩΝ – Κληρονόμοι αποβιωσάντων Κληρούχων Κοινότητας Περιθωρίου, Οχυρού και Λευκογείων, εις αναφοράν των προς τα Υπουργεία Γεωργίας και Οικονομικών κοινοποιηθείσαν και εις το Πολ. Γραφείον του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως, τονίζουν την ανάγκην, όπως επιβληθή δια Νόμου παραβόλου 50 δραχμών δια κάθε αίτησιν περί ρυθμίσεως Κληρονομικών μεριδίων επί Γεωργικών Κλήρων αποβιωσάντων κληρούχων δια την καταβολήν αποζημιώσεων εις τα μέλη τα απαρτίζοντα την ειδικήν προς τούτο Επιτροπήν. Υπογραμμίζεται εις την αναφοράν, ότι καταργηθέντος του παραβόλου, επόμενον ήτο και είναι να μη πραγματοποιήται ως έδει, απαρτία της Επιτροπής και ως εξ τούτου να προκαλείται μεγάλη καθυστέρησις εις την εκδίκασιν των αιτήσεων αι οποίαι έχουσι συγκεντρωθή κατά χιλιάδας εις όλας τας κατά Νόμον Διευθύνσεως Γεωργίας, με επακόλουθον να βραδύνη υπέρ το δέον, η ρύθμισις κληρονομικών μεριδίων και εν συνεχεία και η έκδοσις των τίτλων Κυριότητος.

Εν τέλει υποβάλλεται παράκλησις, όπως επισπευσθή η οριστική ρύθμισις του παραβόλου, ίνα ούτω προχωρήση και η συζήτησις των κληρονομικών των υποθέσεων.