Home > Ο Π.Τ. Πριν 55 Χρόνια > Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963

Ο Π.Τ Πριν 55 Χρόνια 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΟΧΥΡΟΝ – ΥΠΕΓΡΑΜΜΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ – Σχετικώς με τα αποχετευτικά έργα του λεκανοπεδίου Κ. Νευροκοπίου, το υπουργείον Γεωργίας εις ο δι’ υπομνήματος της απετάθη η κοινότης Οχυρού, απέστειλε το κατωτέρω έγγραφον, προς το υπουργείον Δημοσίων Έργων.

«Έχομεν την τιμήν να διαβιβάσωμεν συνημμένως το από 8//63 υπόμνημα κατοίκων της Κοινότητος Οχυρού Δράμας, λόγω αρμοδιότητος και να παρακαλέσωμεν όπως εξετάσητε με ιδιαιτέραν μέριμναν το αίτημα της εκτελέσεως των αναγκαίων αποχετευτικών έργων εις την ακριτικήν ταύτην περιοχήν χειμαζομένην σοβαρώς εκ των πλημμυρών, ώστε να μη καθίσταται προβληματική η εκεί διαβίωσις των ακριτικών αυτών πληθυσμών.

1963 27 MARTIOY PARELASH

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗΣ – ΕΣΤΕΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ – Επ’ ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής μας επετείου, έλαβον χώραν σχετικαί εορταστικαί εκδηλώσεις εις απάσας τας Σχολάς των Σ.Π. της περιοχής του Νομού μας μερίμνη των αρχηγών αυτών.

Ούτω, επραγματοποιήθησαν συγκεντρώσεις κατοίκων χωρίων, προς τους οποίους ανεπτύχθη το ιστορικόν της ημέρας εγένοντο παρελάσεις, καταθέσεις στεφάνων και άλλαι εορταστικαί εκδηλώσεις.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ – Μερίμνη του Διευθυντού του Δημοτικού Σχολείου Μεσοχωρίου κ. Στεφ. Στεφανίδη, εδόθη εις το Σχολείον τελετή σχετική με τον εορτασμόν της Εθνικής μας επετείου η οποία εσημείωσεν εξαιρετικήν επιτυχίαν.

Εις την τελετήν, την οποίαν παρηκολούθησαν άπαντες οι κάτοικοι του εν λόγω χωρίου, απηγγέλθησαν ποιήματα υπό μαθητών και μαθητριών και με το σκέτς η «Μάχη των Θερμοπυλών» έληξεν η όλη τελετή υπό το συνεχή και παρατεταμένο χειροκρότημα των κατοίκων.