Home > Παλιά Δράμα > ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ- Το πρώτο νυκτερινό σχολείο που λειτουργεί στη Δράμα λειτουργεί τον Νοέμβριο του 1955

ΠΑΛΙΑ ΔΡΑΜΑ- Το πρώτο νυκτερινό σχολείο που λειτουργεί στη Δράμα λειτουργεί τον Νοέμβριο του 1955

 

 Το πρώτο νυκτερινό σχολείο

που λειτουργεί στη Δράμα λειτουργεί τον Νοέμβριο του 1955

 

 

 

Άγνοια των γραμμάτων, αδυναμία ανάγνωσης και γραφής. Αυτή είναι η κλασική έννοια του όρου αναλφαβητισμός ενώ ο όρος του αναλφάβητου, εξηγείται από την UNESCO με την παρακάτω διατύπωση: “όποιος δεν έχει αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων για τις οποίες η γραφή, η ανάγνωση και η αρίθμηση είναι απαραίτητες”

 

 

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO στις 8 Σεπτεμβρίου του 1965, κατά τη διάρκειας της Συνόδου της Τεχεράνης και από το 1966 γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. Άλλωστε, η εξάλειψη του αναλφαβητισμού είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του διεθνούς οργανισμού.

Σύμφωνα με την UNESCO, 781 εκατομμύρια ενήλικες (το 64% γυναίκες) σ’ όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 115 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της Υποσαχάρειας Αφρικής.

Στην σημερινή εποχή βέβαια ο αναλφαβητισμός, ειδικά στις χώρες του λεγόμενου Δυτικού κόσμου έχει λάβει μία άλλη έννοια, αυτή του «Τεχνολογικού ή ψηφιακού αναλφαβητισμού». Το συγκεκριμένο είδος αναλφαβητισμού αναπτύσσεται παράλληλα με τον κλασικό αναλφαβητισμό. Μόνο που το ένα είδος υπάρχει κυρίως στον Δυτικό κόσμο και το άλλο στις λεγόμενες χώρες του Τρίτου Κόσμου. Βασική αιτία του Τεχνολογικού ή Ψηφιακού αναλφαβητισμού είναι ότι στην σημερινή εποχή τα Μέσα και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων. Η ραγδαία εισβολή των τεχνολογιών αυτών στην καθημερινότητα διαφοροποίησε αρκετές παραμέτρους διαβίωσης και κατά συνέπεια μη έχοντας άλλη επιλογή ο άνθρωπος πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Εξαιτίας όμως των ανισοτήτων πρόσβασης στα διάφορα τεχνολογικά μέσα, αρχίζουν να υπάρχουν διαφορές στο βαθμό της γνώσης χειρισμού των νέων εργαλείων, μεταξύ των ατόμων. Το ψηφιακό αυτό χάσμα απασχολεί τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του κόσμου οι οποίες προσπαθούν αν όχι να το εξαλείψουν, τουλάχιστον να το περιορίσουν.

Η Ελλάδα με το πέρασμα της δεκαετίας του ΄40 – την Γερμανοβουλγαρική κατοχή και τον εμφύλιο – ξεκίνησε αμέσως προγράμματα αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού.

Είχε να αντιμετωπίσει ιδιωματισμούς, που δυσκόλευαν τα ίδια τα παιδιά – μαθητές, αλλά και την έλλειψη διδακτικού προσωπικού, διδακτηρίων, ακόμη και αυτών των βιβλίων. Εν τούτοις η προσπάθεια της πολιτείας γίνονταν, ιδρύοντας ακόμη και νυκτερινά σχολεία.

Το πρώτο νυκτερινό σχολείο που λειτουργεί στη Δράμα λειτουργεί τον Νοέμβριο του 1955.

Ο «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» καλύπτοντας το γεγονός γράφει στις 11 Νοεμβρίου.

«Η μεγάλη εθνική προσπάθεια δια την καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού εις την χώραν, η οποία ανελήφθη εσχάτως υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, ήτο επόμενον να εύρη την δεόυσαν απήχησιν μεταξύ του εκπαιδευτικού κόσμου Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως και της υπαίθρου του Νομού μας, ο οποίος πάντοτε μέχρι τούδε υπήρξεν πρωτοπόρος   εις κοινοφελείς προσπαθείας και επιτεύγματα.

Ούτω εις εφαρμογήν του όλου προγράμματος κατά του αναλφαβητισμού ετελέσθησαν προχθές το εσπέρας τα εγκαίνια λειτουργίας του 1ου Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου της πόλεώς μας, με υπερπεντήκοντα μαθητρίας εν μέσω θερμοτάτης ατμοσφαίρας εθνικού παλμού και ενθουσιασμού, κατά τα οποία ωμίλησεν ο άριστος εκπαιδευτικός δημοδιδάσκαλος του 8ου Δημ. Σχολείου κ. Σπ. Ωρολογάς σχετικώς με τον σκοπόν των νυκτερινών σχολείων.

Η ομιλία του κ. Ωρολογά μεστή πατριωτικωτάτων λόγων   προεκάλεσεν ζωηράν εντύπωσιν εις όλους.

Συγκινητική υπήρξεν η ομιλία της μαθητρίας του νυκτερινού σχολείου Δίδος Χρύσας Τριανταφύλλου η οποία εξέφρασε τας θερμάς ευχαριστίας της προς πάντας τους σχόντας την πρωτοβουλίαν της λειτουργίας του νυκτερινού σχολείου.

Εν κατακλείδι ωμίλησε προς τας μαθητρίας δια πατριωτικών συμβουλών και παραινέσεων ο νομάρχης κ. Μαριόλης.

Εις την τελετήν παρέστησαν ο Νομάρχης κ. Μαριόλης, ο αιδεσιμότατος Παπακυριάκος, ο υποδιοικητής Χωρ/κής Δράμας κ. Γκουτβάλας, ο Επιθεωρητής Στοιχ. Εκπαιδεύσεως κ. Ζούμπος, ο Γεν Τραμματεύς του Δήμου κ. Ι. Αθανασιάδης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου κ. Σ. Μπάρμπας, ο Διοικητής του Α΄Αστυνομικού τμήματος μοίραρχος κ. Αλεξανδρής, τα μέλη των σχολικών Εφορειών 7ου και 8ου Δημ. Σχολείων κ.κ. Κ. Στουρνάρας, Χ. Κωνσταντίνου και Ι. Ιωάννου και πολλοί διδάσκαλοι και γονείς.

Άπαντες οι παρευρεθέντες συνεχάρησαν το διδακτικόν προσωπικόν δια την λαμπράν του προδπάθειαν, ευχηθέντες υπερ της ευοδώσεως ταύτης.

 

Η ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ κ. ΩΡΟΛΟΓΑ

 

Οκ. Ωρολογάς κατά την ομιλίαν του είπε τα εξής περίπου:

«Την σεμνή και λιτή σε εμφάνιση, μα υψηλή από απόψεως του επιδιωκομένου σκοπού, αποψινή μας τελετή, που είχατε την ευγενή καλοσύνη να τιμήσετε με την παρουσία σας κ. Νομάρχα, άς μου επιτραπή να την χαρακτηρίσω σαν έπαρσι της σημαίας της σταυροφορίας που   εκήρυξεν η κυβέρνησις του στρατάρχου Παπάγου στο Πανελλήνιο, για την καταπολέμησι τα αναλφαβητισμού στη χώρα μας, και της πρόθυμης ανταποκρίσεως που βρήκε αύτη στο Νομό μας, με πρωτεργάτη και φωτεινό οδηγό τον Επιθεωρητή μας με συνεργάτας εμάς τους δασκάλους.

Σε όλα τα σχολεία της πόλεως και των χωριών του Νομού μας, έγιναν την περασμένη εβδομάδα διαλέξεις – ομιλίες απ΄τους δασκάλους στο λαό του Νομού μας για τον αναλφαβητισμό που επικρατεί στην χώρα μας για την καταπολέμησί του.

Ήτο καιρός πια να αρχίση η μάχη κατά του στίγματος αυτού που ρυπαίνει την ιστορία και τον πολιτισμό μας.

Η χώρα μας που σεμνύνεται ότι υπήρξεν η κοιτίς των φωτών και του πολιτισμού, σήμερα βρίσκεται σύμφωνα με αδιάβλητα στατιστικά στοιχεία, στην κορυφή της πυραμίδος των πιο καθυστερημένων λαών της Ευρώπης.

Ο κίνδυνος απ΄ τον αναλαβητισμό και την αγραμματοσύνη που δυστυχώς που δυστυχώς μαστίζει το περισσότερο τμήμα του Έθνους μας είναι κίνδυνος Εθνικός, είναι κίνδυνος φυλετικός. Είναι κίνδυνος που αν δεναντιμετωπισθή με την ενδεδειγμένη σοβαρότητα και με τα προσήκοντα μέτρα, δεν είναι υπερβολή, να ομολογήσωμεν ότι μπορεί να επιφέρη τον εκφυλισμό της φυλής μας.

Και πράγματι, ποιες απαιτήσεις μπορεί να έχη η κοινωνία και η πατρίδα μας από την αναλφάβητη και αγράμματη μητέρα; Πως θα μπορέση ν΄ ανταποκριθή αυτή στο θεϊκό της ρόλο, να καλλιεργήση και ν΄ αναπτύξη το ήθος, τον ανθρωπισμό, την αγάπη και την λατρεία στα Εθνικά μας ιαδανικά; Πως θα καταπολεμήση την νοσηρότητα των παιδιών της;

Περαιτέρω ο κ. Ωρολογάς υπεγράμμισε τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους εκ του αναλφαβητισμού και την σπουδαιότητα του ψηφισθέντως Νόμου δια την καταπολέμησίν του και εζήτησε την συμπαράστασιν και ενίσχυσιν όλων των αρμοδίων εις το βαρύ έργον το οποίον προθύμως και πάλιν οι εκπαιδευτικοί ανέλαβον.

Και ο κ. Ωρολογάς έκλεισε την ομιλίαν του ως εξής;

« Και από σας, αγαπητά μας παιδιά, που είστε τα ανεύθυνα θύματα της τραγικής αυτής καταστάσεως που οι πόλεμοι, το κνούτο του Βουλγάρου και η ανάγκη της σκληρής βιοπάλης σας εστέρησε του πολυτιμωτέρου αγαθού για έναν πολιτισμένο άνθρωπο, περιμένομεν  ενθουσιασμό, ζήλον και εργατικότητα που είναι τα απαραίτητα όπλα με τα οποία θα καταπολεμήσετε ύστερα από τον  καθημερινό μόχθο της ημέρας, τον εχθρό.

Με σύνθημά μας κάτω ο αναλφαβητισμός κι  η  αγαραμματοσύνη ας αγωνισθούμε σκληρά για την αναγέννησι της φυλής μας της οποίας ένα κομμάτι είσθε και σεις, για να μπορέση ενισχυμένη απ΄ τις προσπάθειες όλων μας να συνεχίση τον πολιτιστικό της ρόλο στην ανθρωπότητα».