Home > Πρώτο Θέμα > Πολλά τα οφέλη από τη μεταβίβαση του Διοικητηρίου Δράμας στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Πολλά τα οφέλη από τη μεταβίβαση του Διοικητηρίου Δράμας στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Ολοκληρώνονται με επιτυχία οι διαδικασίες από τον αντιπεριφερειάρχη Δράμας

Πολλά τα οφέλη από τη μεταβίβαση

του Διοικητηρίου Δράμας

στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Δηλώσεις του κ. Γ. Παπαδόπουλου στον «Π.Τ.»: Στόχος η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και η εγκατάσταση φυσικού αερίου για θέρμανση

 

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΕΝΑ ΑΠΟ τα ζητήματα που ξεκίνησε άμεσα από την πρώτη ώρα που ανέλαβε ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Γ. Παπαδόπουλος τον Σεπτέμβριο 2019, ήταν το ζήτημα της μεταβίβασης του κτιρίου του Διοικητηρίου Δράμας, για 50 χρόνια, στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης και συγκεκριμένα στην Π.Ε. Δράμας.

Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον ζήτημα, καθώς μέσα από τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας στην Περιφέρεια ΑΜΘ, θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη. Πράγμα που σημαίνει ότι, θα μπορέσουν να εκτελεστούν έργα, όπως ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, νομιμοποίηση του αυθαίρετου στεγάστρου της κεντρικής εισόδου του κτιρίου και άλλα πολλά.

Το συγκεκριμένο ακίνητο δημόσιο κτίριο, σήμερα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και έχει συνολικό εμβαδό 5.528 τ.μ. Όπως είναι γνωστό, το Διοικητήριο Δράμας είχε θεμελιωθεί από τον Στυλιανό Παττακό στα χρόνια της δικτατορίας και κατασκευάστηκε το 1970.

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, το οικόπεδο παραχωρήθηκε στο ελληνικό δημόσιο το 1969, με συμβόλαιο δωρεάς από το Δήμο Δράμας, προκειμένου να κατασκευαστεί το Διοικητήριο με δαπάνες του ελληνικού δημοσίου. Το συμβόλαιο αυτό υπογράφηκε από τον τότε δήμαρχο Δράμας, Ηλία Ηλιάδη. Η εκτιμώμενη αξία του οικοπέδου, όπως προέκυψε από τη σχετική επιτροπή εκτιμήσεως ήταν 900.000 δραχμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Δήμο Δράμας παραχωρήθηκε δωρεάν στο Δημόσιο οικόπεδο έκτασης 3.600 τ.μ., το οποίο ήταν ένα μέρος του χώρου όπου θα ανεγείρονταν το Διοικητήριο. Το συγκεκριμένο οικόπεδο είχε περιέλθει στο Δήμο Δράμας με απόφαση του Νομάρχη Δράμας, Δημήτριου Παπαδημητρίου στις 7 Μαΐου 1964 και λίγα χρόνια αργότερα, ο Δήμος Δράμας προχωρά στη δωρεάν παραχώρησή του.

PAPADOPOYLOS G1

Σημαντικά τα οφέλη

Όπως επισημαίνει με δηλώσεις του στον «Πρωινό Τύπο» ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Παπαδόπουλος, «τα οφέλη που προκύπτουν από τη μεταβίβαση του κτιρίου στην ΠΕ Δράμας, είναι σημαντικά».

Αναλυτικότερα, στο έγγραφο που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, υπογράφεται από τον προϊστάμενό της κ. Σιδηρόπουλο και έχει σταλεί τον Ιούλιο του 2020 προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., αναφέρονται για το αίτημα της παραχώρησης για 50 τουλάχιστον χρόνια με σκοπό:

[1. Την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης της Δράμας, ώστε να νομιμοποιηθεί η αυθαίρετη κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου της κεντρικής εισόδου του κτιρίου του Διοικητηρίου Δράμας που κατασκευάστηκε σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο).

Επειδή δεν επιτρέπεται νομιμοποίηση κατασκευής επί κοινοχρήστου χώρου, θα πρέπει να προηγηθεί τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης με προτεινόμενη τη δημιουργία παρόδιας στοάς στην προβολή του στεγάστρου. Με την πρόταση αυτή, παραμένει κοινόχρηστος ο από κάτω χώρος διέλευσης και άρα διατηρείται το ισοζύγιο κοινοχρήστων χώρων που απαιτεί ο νόμος, ταυτόχρονα όμως παραχωρείται σε ιδιωτική χρήση ο άνωθεν «αέρας».

  1. Την έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών για την κατασκευή έργων Συντήρησης και Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου.
  2. Την χρηματοδότηση και κατασκευή έργων Συντήρησης και Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου.]

Σε δηλώσεις του στον «Πρωινό Τύπο», ο κ. Παπαδόπουλος αναλύει τα οφέλη που θα προκύψουν από τη μεταβίβαση αυτή, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης και κατασκευής έργων συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Διοικητηρίου Δράμας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας».

Όπως τονίζει επίσης, «η Περιφέρεια ΑΜΘ με την Τεχνική της Υπηρεσία, την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, έχει την τεχνική επάρκεια και εμπειρία να υλοποιήσει τα έργα αυτά.

nomarxia

Υπηρεσίες που στεγάζονται

Σήμερα, στο κτίριο του Διοικητηρίου Δράμας στεγάζονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Υπηρεσίες Π.Ε. Δράμας της ΠΑΜΘ.

Υπηρεσίες του Δήμου Δράμας.

Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών.

Υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας.

Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας.

Υπηρεσίες του Υπ. Δικαιοσύνης.

Υπηρεσία της Στατιστικής (ΕΛΣΤΑΤ).

Το ΦΕΚ που «λύνει τα χέρια»

Στις 23 Απριλίου 2021 και στο ΦΕΚ Τεύχος Α΄ αρ. 66 και στο άρθρο 50, αναφέρονται μεταξύ άλλων σχετικά με τη μεταβίβαση: «Ακίνητα τα οποία εξακολουθούν να ανήκουν στο Υπ. Οικονομικών, διότι κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δεν χρησιμοποιούνταν για στέγαση αποκλειστικά και μόνο των καταργούμενων υπηρεσιών του παρόντος άρθρου, δύναται να παραχωρούνται δωρεάν κατά κυριότητα στις οικείες Περιφέρειες, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας κατά τόπον Κτηματικής Υπηρεσία, προς στέγαση των Υπηρεσιών των Περιφερειών, με απόφαση του αρμόδιο οργάνου του Υπ. Οικονομικών. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο δεκτικό μεταγραφής».

Και διευκρινίζεται παρακάτω, ότι, «η Περιφέρεια υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών» κτλ, προκειμένου να γίνει η τελική παραχώρηση. Διευκρινίζεται επίσης εδώ, ότι, «υφιστάμενες μισθώσεις εντός των παραχωρούμενων ακινήτων με άλλους φορείς του Δημοσίου ή τρίτους εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη της μίσθωσης». Που σημαίνει ότι, όσες υπηρεσίες πληρώνουν σχετικό μίσθωμα στο Υπ. Οικονομικών, αυτό δεν μεταβάλλεται.

Σ’ αυτό το σημείο, ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει ότι, «στο τέλος θα πρέπει να εξετάσουν ποιες είναι οι υπηρεσίες που στεγάζονται και αν πληρώνουν όλες το σχετικό μίσθωμα, καθώς το κτίριο έχει τα απαραίτητα έξοδα για να ανταπεξέλθει.

Όπως εξηγεί επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας, «από την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, το κόστος των εξόδων για την θέρμανσή του που θα προκύψει, θα είναι κατά το 50% μειωμένο». Σημειώνεται ότι το κτήριο είναι αρκετά ενεργοβόρο, καθώς διαθέτει χαμηλή θερμομόνωση και τα κουφώματα χρήζουν αλλαγής ενώ το κέλυφός του είναι κατασκευασμένο το 1970. Στόχος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας δεν είναι μόνο οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο κέλυφος και τα κουφώματα του κτηρίου, αλλά και η εγκατάσταση φυσικού αερίου.