Home > Πρώτο Θέμα > Τον Ιούλιο αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία το έργο σύζευξης σε Σκαλωτή – Σιδηρόνερο

Τον Ιούλιο αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία το έργο σύζευξης σε Σκαλωτή – Σιδηρόνερο

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Περιοχής της Ελλάδας

Τον Ιούλιο αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία

το έργο σύζευξης σε Σκαλωτή – Σιδηρόνερο

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Υποδομών & Υλοποίησης Δράσεων ΤΠΕ στον «Πρωινό Τύπο»

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΟ λεγόμενο «αγροτικό ίντερνετ», που είχε ξεκινήσει και είχε γίνει προσπάθεια να ενταχθούν στο διαδίκτυο μέσω ευρυζωνικών υποδομών αγροτικές περιοχές της χώρας; Το έργο είχε ξεκινήσει το 2015 και ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, αν και στη Δράμα τουλάχιστον, τα βασικά έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί από το 2016.

Αναλυτικότερα, στο έργο του «αγροτικού ίντερνετ», όπως έμεινε να λέγεται, είχαν ενταχθεί μεταξύ άλλων, και περιοχές του Δήμου Δράμας, όπως η σύνδεση του Σιδηρόνερου και της Σκαλωτής. Αν και το έργο ολοκληρώθηκε από τον εργολάβο στις αρχές του 2016, που ανέλαβε να περάσει επάνω στο δρόμο την οπτική ίνα – εκείνο το γνωστό μας πια μικρό αυλάκι – παρ’ όλα αυτά, ακόμα και σήμερα, οι συνδέσεις δεν έγιναν.

Η οπτική ίνα, συνέδεσε το κεντρικό του ΟΤΕ στην πόλη της Δράμας με το Σιδηρόνερο και την Σκαλωτή, όμως οι τελικές συνδέσεις δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Και ενώ υπήρξαν παράπονα κατοίκων προς την εφημερίδα μας, τελικά αποφασίσαμε να το ψάξουμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

Με τα πολλά, φτάσαμε να βρούμε την άκρη, στο Τμήμα Μητρώου Δικτυακών Υποδομών και Υλοποίησης Δράσεων ΤΠΕ, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Έτσι, ο «Πρωινός Τύπος», μίλησε με τον υπεύθυνο του παραπάνω Τμήματος, τον κ. Ευστράτιο Κανέλλη, ο οποίος μεταξύ άλλων, μας είπε ότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ακόμα, όμως τελειώνει σύντομα και οι συνδέσεις θα γίνουν τον προσεχή Ιούλιο.

Ευρυζωνικά δίκτυα σε αγροτικές περιοχές

Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Κανέλλη, πρόκειται για το έργο: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» (Rural) είναι μία Σύμπραξη μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα της μορφής ΒΟΤ (Build, Operate, Transfer) για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χονδρικής στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την αξιοποίηση της υποδομής (δίκτυο) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.

Το έργο υλοποιείται σε λευκές αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, σε γεωγραφικά οριοθετημένες δηλαδή περιοχές παρέμβασης,  που πληρούν αθροιστικά δύο (2) κριτήρια, α) είναι χαρακτηρισμένοι αγροτικοί οικισμοί κατά ΟΠΑΑΧ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ), και β) είναι  χαρακτηρισμένοι «λευκοί» ως προς την ευρυζωνική κάλυψη (χωρίς ευρυζωνική κάλυψη).

Οι δύο φάσεις του έργου

Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της και χωρίζεται σε δύο διακριτές φάσεις:

– Την φάση Α (Built) που αφορά στην ανάπτυξη (Κατασκευή) του δικτύου και ολοκληρώνεται με την επιτυχή θέση αυτού σε επιχειρησιακή λειτουργία (2 χρόνια),

– Την φάση Β (Operate) που αφορά στην διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου και στην παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Επίσης η φάση αυτή περιλαμβάνει τις πιθανές περαιτέρω επεκτάσεις του δικτύου (15 χρόνια).

optikes ines1

Προϋπολογισμός 160 εκατ. €

Ο συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα ενός εκατομμυρίων εξήντα ενός χιλιάδων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών  (161.061.091,94 €). Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, το Π.Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη και Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013.

 

Το έργο στη Β. Ελλάδα και τη Δράμα

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 και για τη Βόρεια Ελλάδα, η Α’ Φάση θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2017. Στους οικισμούς Σκαλωτή και Σιδηρόνερο το έργο έχει ήδη υλοποιηθεί και αναμένεται έως τον προσεχή Ιούλιο η ενεργοποίηση της εμπορικής διάθεσης των υπηρεσιών. Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα εμπορική διάθεση γιατί το έργο θα είναι έτοιμο τον προσεχή Ιούλιο. Το Λιβαδερό δεν είναι στη λίστα οικισμών ΟΠΑΑΧ και ως εκ τούτου δεν είναι και στους επιλέξιμους οικισμούς του Έργου.

Τέλος, όπως εξηγεί στον «Πρωινό Τύπο» ο κ. Κανέλλης, «η δημιουργία και η  ανάπτυξη υψίρρυθμων δικτύων ευρείας πρόσβασης σε αγροτικές λευκές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας αναμένεται να βελτιώσει τους τομείς της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης, του τουρισμού. Οι περιοχές, που μέχρι σήμερα τελούσαν σε ένα καθεστώς ιδιότυπου «ψηφιακού αποκλεισμού», πλέον θα συνδέονται στο Διαδίκτυο με ταχύτητες ως 50Mbps, απολαμβάνοντας όλες τις σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεϊατρική, τηλε-εκπαίδευση κ.λπ.), με όρους ισότιμους με τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας. Τα οφέλη για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας θα είναι άμεσα και σημαντικά.»