Home > Αρθρα > Τοπική αυτοδιοίκηση και η στρατηγική τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο Γράφει ο Μιχάλης Τάσσου

Τοπική αυτοδιοίκηση και η στρατηγική τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο Γράφει ο Μιχάλης Τάσσου

Τοπική αυτοδιοίκηση

και η στρατηγική

τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο

Γράφει ο Μιχάλης Τάσσου

Δικηγόρος – Υποψήφιος

Δημοτικός Σύμβουλος ‘Ενώνουμε τη Δράμα’

           Kοιτώντας την καθημερινότητά μας τα τελευταία χρόνια, αντιλαμβανόμαστε με ευκολία πως η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την μείωση της οικονομικής ενίσχυσης από την κεντρική κυβέρνηση, την υποστελέχωση σε όλες τις δομές  και την μειωμένη φοροδοτική ικανότητα των δημοτών συνδυαστικά με τις αυξημένες αρμοδιότητες που τις παραχωρήθηκαν. Σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον και με Νέο θεσμικό πλαίσιο στα αυτοδιοικητικά καλείται να σχεδιαστεί το μέλλον των πόλεων και των χωριών.

Η νέα αυτοδιοικητική περίοδος συμπίπτει χρονικά με το κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (+3 έτη) γεγονός το οποίο σημαίνει ότι αλλάζουν πολλά σε επίπεδο προγραμματισμού έργων. Το ΕΣΠΑ θα ολοκληρώνεται επομένως συρρικνώνεται η ευχέρεια  για σχεδιασμό-μελέτη-εκτέλεση μεγάλων έργων δεδομένου του μικρού χρονικού περιθωρίου που απομένει όχι μόνο για σχεδίαση αλλά και εκτέλεση έργων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Δήμος θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη στόχευση σε έργα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Ο ρεαλισμός και η ειλικρίνεια θα πρέπει να είναι το πρώτο ζητούμενο για την απαρχή μια σχέσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοτών. Να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε αυτά που μπορούμε πραγματικά  να κάνουμε αξιοποιώντας το έπακρο των δυνατοτήτων.

Θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές στρατηγικό σχέδιο, εκμεταλλευόμενοι  το εργαλείο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου το οποίο εκπονείται στην αρχή της θητείας. Το συγκεκριμένο σχέδιο να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τις ενέργειες, τα έργα, τις δράσεις του δήμου Δράμας. Μέχρι σήμερα με την πολιτική ευθύνη όλων αυτά τα σχέδια κατέληγαν να είναι απλά ευχολόγια, αν και η προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα του Δήμου είναι μεγάλη. Θα πρέπει λοιπόν η πρώτη δέσμευση προς τους δημότες να είναι ότι με τη συμβολή και την προσπάθεια όλων μας θα  συνταχθεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Δράμας με βάση το πολιτικό όραμα και να δούμε πως αυτό θα γίνει πράξη μέσω των έργων, με ταυτόχρονη δέσμευση για τον έλεγχο της εκτέλεσης και της εξέλιξης του.

TASSOU MIXALIS

Σε κάθε σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι ευρύτερες διαδημοτικές και διανομαρχιακές συνεργασίες για εκπόνηση μεγάλων έργων και η κατανόηση της ομόκεντρης περιφερειακής ανάπτυξης είναι στοιχεία που θα προσδώσουν στοιχεία βιωσιμότητας σε κάθε αναπτυξιακό πλάνο, υπό το τρίπτυχο ‘‘ Ενιαία περιοχή, ενιαία αγορά, ενιαίο σχέδιο’’.

Ο Δήμος Δράμας θα πρέπει να συνεχίζει να στοχεύει σε έργα όχι μόνο διαχείρισης της καθημερινότητας, αλλά στο σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων που θα προσδώσουν στον Δήμο Δράμας  προστιθέμενη αξία, που θα συμβάλλουν στην  προσέλκυση επιχειρήσεων, στη δημιουργία  νέων θέσεων εργασίας και στην  αύξηση του εισοδήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο ΒΑΑ Δράμας με την ανάπλαση της 19ης Μαΐου και τη διασύνδεση των δύο πάρκων της πόλης εκτός από τα οφέλη που δεν θα είναι ορατά όμως θα επιφέρουν άμεση βελτίωση της ποιότητας ζωής μας (αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης, υπογειοποίηση καλωδίων ηλεκτροδότησης κλπ) και με τα 13 συμπληρωματικά έργα που προβλέπει είναι δυνατό να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο τόνωσης της τοπικής ανάπτυξης, εφόσον αξιοποιηθεί ορθά από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα.

Όμως δεν θα υπάρχει ανάπτυξη στον Δήμο χωρίς ένα σύγχρονο , επικαιροποιημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (τα νέα ΤΧΣ –Τοπικά Χωρικά Σχέδια). Πρωταρχικής σημασίας είναι,  η απρόσκοπτη εκπόνηση του νέου αυτού σχεδίου για τη ρύθμιση των χρήσεων γης και την προστασία του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη δόμηση (κατοικιών και επιχειρήσεων) και τη δημιουργία υποδομών χωροθέτησης επιχειρήσεων.

Δεν είναι απλά αναγκαίος αλλά και υποχρέωση  για τον μητροπολιτικό Δήμο του νομού μας ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός. Προγραμματισμός σε βασικά έργα υποδομής με διεκδικήσεις από κεντρική κυβέρνηση (οδικό δίκτυο, διατήρηση σιδηροδρομικής σύνδεσης) και συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή ΑΜΘ για τη διαμόρφωση της νέας προγραμματικής περιόδου του νέου ΕΣΠΑ (2021-2027), και τις ενισχυόμενες δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από αυτή.

Η νέα αυτοδιοικητική περίοδος είναι απαραίτητο να αφήσει το στίγμα της στην ευρύτερη περιοχή. Τη νέα εποχή χρειάζονται άνθρωποι με όραμα,  που θέλουν πραγματικά να προσφέρουν και μπορούν να προσφέρουν. Χρειάζονται και άνθρωποι όμως που θα βάλουν μπροστά το αληθινό συμφέρον της Δράμας, που θα προτάσσουν το κοινό από το ατομικό καλό που θα μπορούν να φέρουν το Δήμο της Δράμας σε μια  περίοδο με ευρύτερες συναινέσεις μεταξύ των παρατάξεων για την εκπόνηση ενός αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου με ορίζοντα 20ετίας.