Home > Πρώτο Θέμα > Αναγκαιότητα ο καθαρισμός των οικοπέδων από σκουπίδια και ξερόχορτα στη Δράμα

Αναγκαιότητα ο καθαρισμός των οικοπέδων από σκουπίδια και ξερόχορτα στη Δράμα

Αναγκαιότητα ο καθαρισμός

των οικοπέδων από σκουπίδια

και ξερόχορτα στη Δράμα

 

Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ των οικοπέδων από σκουπίδια και ξερά χόρτα, είναι ένα πρόβλημα που κάθε χρόνο τέτοια εποχή, αποτελεί μια απαραίτητη αναγκαιότητα. Ο καθαρισμός των οικοπέδων, είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών τους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να επιφέρει πρόστιμα και άλλες ποινές σε περίπτωση που εκεί ξεσπάσει πυρκαγιά.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας κ. Στούπας στον «Π.Τ.», τα πρόστιμα για άναμμα φωτιά σε οικοπεδικές εκτάσεις και αλλού, ξεκινάει από 200 ευρώ και αγγίζει τα 5.000 ευρώ.

Μάλιστα, σε περιπτώσεις όπου είχαν ξεσπάσει φωτιές σε οικοπεδικές εκτάσεις κατά την αντιπυρική περίοδο του 2022, η Πυροσβεστική  Υπηρεσία Δράμας είχε επιβάλει συνολικά 22 πρόστιμα και ήδη για φέτος, έχουν πέσει τα πρώτα πρόστιμα.

Ο κύριος λόγος αφορά βέβαια το ζήτημα της αντιπυρικής ασφάλειας σε μια περιοχή, καθώς μόνο μια σπίθα σε ένα οικόπεδο με ξερά χόρτα, θα μπορούσε να επιφέρει μεγάλα προβλήματα στη συνέχεια σε οποιοδήποτε του Δήμου Δράμας, αλλά βέβαια και όλων των Δήμων της περιοχής του Νομού Δράμας.

Ο δεύτερος λόγος του καθαρισμού, αφορά επίσης τα σκουπίδια που συγκεντρώνονται σε κενούς οικοπεδικούς χώρους, καθώς δημιουργούνται σημαντικές εστίες μόλυνσης.

Σχετικά με το ζήτημα αυτό, ο Δήμος Δράμας καλεί για άλλη μια φορά τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός ορίων του Δήμου, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά τα οποία είναι δυνατό να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και να συντηρούν τον καθαρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Να διευκρινιστεί ότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν ελέγχους – αυτοψίες και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να επιβάλλουν πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200€ ενώ σε περίπτωση που προβούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό καταλογίζεται εξ’ ολοκλήρου στους υπόχρεους, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Εν όψει της θερινής περιόδου, ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των συμπολιτών μας.