Home > νέα > Δημοτικό Συμβούλιο για το Κολυμβητήριο Δράμας και το ζήτημα της στατικής επάρκειας

Δημοτικό Συμβούλιο για το Κολυμβητήριο Δράμας και το ζήτημα της στατικής επάρκειας

Την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαρτίου

Δημοτικό Συμβούλιο για το Κολυμβητήριο

Δράμας και το ζήτημα της στατικής επάρκειας

Τα συμπεράσματα της μελέτης για την στατικότητα του κτιρίου

 

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΤΟ ΘΕΜΑ του Κολυμβητηρίου Δράμας, παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον για την πόλη μας. Ήδη, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 25 Φεβρουαρίου, έγινε η παραλαβή της μελέτης για την στατική επάρκεια που έχει εκπονηθεί.  Έτσι, ανακοινώθηκε χθες ότι, νέα συζήτηση για τα συμπεράσματα της μελέτης στατικής επάρκειας του Κολυμβητήριου, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαρτίου και ώρα 18.00.

Όπως ήδη έχουμε γράψει σε ρεπορτάζ στις 27 Φεβρουαρίου, η μελέτη αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα περί της στατικότητας και είναι ανάγκη να υπάρξουν σοβαρές παρεμβάσεις προκειμένου να διορθωθούν μερικά πράγματα εκεί.

Όπως και νάχει, η μελέτη αναδεικνύει ορισμένα πράγματα και συμπερασματικά, η κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη που θα μπορούσε να είναι. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαδόπουλος, είχε τονίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 25/2, ότι, ενώ το Κολυμβητήριο κατασκευάστηκε το 1978 και η στέγη έγινε  το 1987, από τότε μέχρι και σήμερα, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση.

Από την άλλη πλευρά και μέσα από τη συζήτηση, αναδείχθηκε και το ζήτημα ότι, αν και όποτε γίνουν οι εργασίες παρέμβασης, θα πρέπει να γίνουν γρήγορα και αφού πρώτα ξεπεραστούν οι όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

 

Τα συμπεράσματα της μελέτης

Ο «Πρωινός Τύπος», έχει στα χέρια του μέρος αυτής της μελέτης και μάλιστα το τμήμα της σύνοψης και αποτίμησης του πορίσματος. Ας δούμε τι λέει λοιπόν, η σύνοψη αυτή:

[Σύνοψη αποτίμησης και πόρισμα.

Ως σύνοψη των αποτελεσμάτων μετά τους ελέγχους για την στατική και σεισμική επάρκεια των δομικών στοιχείων των κατασκευών που συνθέτους το Κολυμβητήριο Δράμας και ως πόρισμα μπορούν να αναφερθούν τα εξής:

– Χαλύβδινη στέγη κελύφους:

Ι. Όλα τα δομικά στοιχεία της στέγης καθώς και οι εδράσεις των δικτυωμάτων παρουσιάζουν οξειδώσεις από μέτριες έως έντονες ως απόρροια της διάβρωσής τους και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την άρση του φαινομένου διότι οι ήδη μειωμένοι συντελεστές ασφαλείας θα μειώνονται περαιτέρω.

ΙΙ. Οι κύριοι δικτυωτοί φορείς και οι τεγίδες δε διαθέτουν τον προδιαγραφόμενο από τους κανονισμούς συντελεστή ασφαλείας ως αποτέλεσμα της έντονης διάβρωσης των διατομών τους και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της αντοχής τους.

ΙΙΙ. Το κάτω πέλμα των κύριων δικτυωτών φορέων δεν εξασφαλίζεται έναντι πλευρικής ευστάθειας και θα πρέπει να προβλεφθεί σχετική αντιμετώπιση.

– Δομικά στοιχεία Ω/Σ κελύφους:

Ι. Για όλα τα δομικά στοιχεία που σημειώνονται με βλάβες θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την άρση του φαινομένου της διάβρωσης και να ακολουθήσει επιδιόρθωση και αποκατάσταση της διατομής τους.

ΙΙ. Τα υποστυλώματα της ανατολικής όψης Κ29 έως Κ36 δε διαθέτουν τον προδιαγραφόμενο από τους κανονισμούς συντελεστή ασφαλείας ως αποτέλεσμα της έντονης διάβρωσης των οπλισμών τους και  θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της αντοχής τους.

ΙΙΙ. Τα εσωτερικά υποστυλώματα Κ37 έως Κ43 και εγκάρσιες δοκοί Δ80 έως Δ87 του διαδρόμου αποδυτηρίων δε διαθέτουν τον προδιαγραφόμενο από τους κανονισμούς συντελεστή ασφαλείας και θα πρέπει  να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της αντοχής τους.

– Κερκίδα:

Ι. Τα υποστυλώματα της κατασκευής δε διαθέτουν ασφάλεια έναντι σεισμικών δράσεων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ανεξάρτητα από την ικανοποίηση των συντελεστών ασφαλείας που προδιαγράφουν οι κανονισμοί, όσο δεν λαμβάνονται μέτρα για την παύση των φαινομένων διάβρωσης το φαινόμενο θα εξελίσσεται με επιδείνωση στις θέσεις όπου εντοπίστηκαν διαβρώσεις και με τη δημιουργία βλαβών σε νέες θέσεις.

Επιπρόσθετα και συμβουλευτικά ο ανάδοχος της παρούσας μελέτης προτείνει:

– Ο κύριος του έργου σε περίπτωση απόφασης αποκατάστασης και ενίσχυσης δομικών στοιχείων έχει το δικαίωμα να προδιαγράψει συμμόρφωση με σύγχρονους κανονισμούς και προκαθορισμένο επίπεδο ασφαλείας.

– Ειδικά σε περίπτωση απόφασης αποκατάστασης ή και ενίσχυσης δομικών στοιχείων με βλάβες από διάβρωση και ανεξάρτητα από την προηγούμενη αναφορά, ο κύριος του έργου μπορεί να ζητήσει από εταιρείες παραγωγής υλικών αποκατάστασης δομικών στοιχείων και τον ανάδοχο κατασκευαστή, εγγυήσεις για την χρονική διάρκεια της παρεχόμενης προστασίας. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η τεχνοοικονομική αξιολόγηση του εγχειρήματος σε σχέση με τους ζητούμενους στόχους.

Συμπερασματικά για όλους τους προαναφερθέντες λόγους καθίσταται άμεση η ανάγκη επεμβάσεων για ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, της κερκίδας και της στέγης. Εκτός από ενισχύσεις κρίνεται απαραίτητη, η αναστολή των φαινομένων διάβρωσης, η αποκατάσταση των δομικών στοιχείων που παρουσιάζουν βλάβες και η αντικατάσταση μελών της στέγης με έντονες διαβρώσεις.]