Home > Αρθρα > Δράμα από μια πόλη φάντασμα σε έξυπνη πόλη-Γράφει ο Αθανάσιος Κάππας Civil &Traffic Eng

Δράμα από μια πόλη φάντασμα σε έξυπνη πόλη-Γράφει ο Αθανάσιος Κάππας Civil &Traffic Eng

 Δράμα από μια πόλη

φάντασμα σε έξυπνη πόλη

 

 

Γράφει ο Αθανάσιος Κάππας Civil &Traffic Eng

Η ραγδαία αστική ανάπτυξη και οι υψηλές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις στις μητροπόλεις έχουν διαμορφώσει το αστικό τοπίο με πόλεις που φέρουν ποικίλα δημογραφικά χαρακτηριστικά, και οι οποίες αποτελούνται από πλήθος πολιτιστικές ταυτότητες και διαφορετικές αστικές μορφολογίες. Η πολεοδομική επέκταση και η άναρχη δόμηση των αστικών ιστών επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον, οδηγούν στην απαλλοτρίωση της αγροτικής και δασικής γης, ανατρέποντας το περιβαλλοντικό ισοζύγιο.

O όρος έξυπνη πόλη, δεν αποτελεί πια φουτουριστικό σενάριο. Αντιθέτως, εξελίσσεται σε μία μία από τις βασικές έννοιες της σύγχρονης πολεοδομίας. Το αστικό περιβάλλον του σήμερα, υπηρετείται από τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Ψηφιακές εφαρμογές διατρέχουν τα δίκτυα ενέργειας, μεταφορών και υποδομών.

Η ερμηνεία σχετικά με τον ορισμό της έξυπνης πόλης δίνεται ως << Η πόλη η οποία χρησιμοποιεί την πληροφορία και τις τηλεπικοινωνίες ώστε να δημιουργήσει σημαντικές μονάδες υποδομών και υπηρεσιών σε ένα αστικό κέντρο, όπως διακυβέρνηση, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, δημόσια προστασία, ιδιοκτησία, μεταφορές και εφαρμογές, οι οποίες είναι ενημερωμένες, διαδραστικές και αποτελεσματικές>> Το βασικό συνδετικό στοιχείο των αναφερόμενων εννοιολογικών προσεγγίσεων έγκειται στην άρρηκτη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία. Η σύνδεσή του στην καθημερινότητα με πλήθος συσκευών μέσω ενός κεντρικού δέκτη, όπως η τηλεφωνική συσκευή, στοιχειοθετεί ένα δίκτυο ασύρματο μεταξύ ψηφιακών συσκευών και αισθητήρων, το οποίο ελέγχονται εξ’αποστάσεως και προσδιορίζεται ως διαδίκτυο των πραγμάτων

Η έξυπνη πόλη (smartcity) ορίζεται ως μια πόλη η οποία έχει υιοθετήσει τουλάχιστον μία πρωτοβουλία στο πλαίσιο

 • της έξυπνης διακυβέρνησης,
 • των έξυπνων πολιτών,
 • της έξυπνης διαβίωσης,
 • της έξυπνης κινητικότητας,
 • της έξυπνης οικονομίας και
 • του έξυπνου περιβάλλοντος.

Αυτά αποτελούν και τα έξι χαρακτηριστικά των έξυπνων πόλεων. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών ενώνουν και ενδυναμώνουν τα δίκτυα των ανθρώπων, τις εταιρείες, τις υποδομές, τους πόρους, και την ενέργεια, προσφέροντας έξυπνα διαχειριστικά εργαλεία. Συνεπώς, έξυπνη πόλη είναι αυτή η πόλη που προσπαθεί να αντιμετωπίσει δημόσια ζητήματα με τη βοήθεια των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, στη βάση μιας συμμετοχικής διαδικασίας μεταξύ πολλαπλών εμπλεκομένων. Έτσι, οι έξυπνες πόλεις εξασφαλίζουν μια δικτυωμένη αστική κοινωνία, η οποία απολαμβάνει τα οφέλη της έξυπνης διαχείρισης των θεμάτων της πόλης.

Στόχος μου είναι η Δράμα να αναπτυχθεί βασιζόμενο στις παρακάτω αναπτυξιακές ταυτότητες.

 • Πόλη ανθεκτική με ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης της ζωής στην πόλη.
 • Ανθρωποκεντρικά δομημένη κοινωνική πολιτική, με αποτελεσματικές υποδομές κοινωνικής στήριξης, συμμετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης, ισχυρές δομές και υπηρεσίες δια βίου μάθησης , προστασία της απασχόλησης.
 • Με οργανωμένες δομές πολιτικής προστασίας και ασφάλειας των Δραμινών.
 • Πόλη με ισχυρή πολιτιστική και Τουριστική ταυτότητα, πόλη φάρο πολιτισμού , με ισχυρή δημιουργική βιομηχανία, ελκυστικές τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα , με ισχυρή συνεισφορά στην τοπική οικονομία.
 • Πραγματικά Έξυπνη Πόλη. Τόπος καινοτομίας, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, ενεργειακά αποδοτική, με ισχυρή προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Ταυτόχρονα πρέπει οι πολίτες να αισθάνονται ότι υπάρχει ένα ηθικό συμβόλαιο που στηρίζεται στη διαφάνεια, την νομιμότητα και την αξιοκρατία. Θα ενθαρρύνουμε τους Δραμινούς να συμβάλλουν με τις προτάσεις , τις ιδέες τους και την εθελοντική συμμετοχή τους στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συμμετοχικού μοντέλου τοπικής δημοκρατίας.

Εν κατακλείδι, δεν τίθεται ζήτημα για το πως οι τεχνολογίες θα διαμορφώσουν τις πόλεις, αλλά για το πώς εμείς θα τις διαμορφώσουμε. Είναι επείγον λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πλαίσια των επιταχυνόμενων αλλαγών, να ξανασκεφτούμε την Δράμα μας και την κοινωνία μας. Έτσι, σκεπτόμενος τι είδους πόλεις θέλω δε θα μπορούσα να μην ξανασκεφτώ και τους κοινωνικούς δεσμούς μας, τον τρόπο ζωής μας, τη σχέση μας με τη φύση, τις τεχνολογικές και αισθητικές μας αξίες. Γιατί το δικαίωμα στην πόλη δεν έγκειται μόνο στην πρόσβαση στους αστικούς πόρους, αλλά στην πραγματικότητα είναι το δικαίωμα να αλλάζουμε τους εαυτούς μας, αλλάζοντας την πόλη.