Home > Πρώτο Θέμα > Μια θετική εξέλιξη για τη μελέτη του οδικού άξονα Δράμας–Παλαιοκώμης

Μια θετική εξέλιξη για τη μελέτη του οδικού άξονα Δράμας–Παλαιοκώμης

Υπεγράφη από το Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας

Μια θετική εξέλιξη για τη μελέτη

του οδικού άξονα Δράμας–Παλαιοκώμης

Εντός του 2019 θα μπορούμε να μιλάμε για χρηματοδότηση των πρώτων κατασκευών!

 

 

Του Θανάση Πολυμένη

ΜΟΛΙΣ στο χθεσινό μας φύλλο, είχαμε κάνει αναφορά στο ζήτημα του οδικού άξονα από τη Δράμα προς την Αμφίπολη (Μαυρολεύκη – Παλαιοκώμη) και γράφαμε για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι οδικοί άξονες της Δράμας. Και μεταξύ άλλων, υπήρχε αναφορά και στο ζήτημα της μελέτης του συγκεκριμένου τμήματος. Όπως είναι γνωστό και είχε ειπωθεί από επίσημα χείλη, υπήρχε ένα υπόλοιπο 1 εκατομμυρίου ευρώ για την ολοκλήρωση των μελετών και φυσικά κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Πάνω σ’ αυτό το θέμα υπάρχει μια θετική εξέλιξη θα έλεγε κανείς, αφού από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας του 1ου Πρωτοκόλλου Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οδού Δράμας – Αμφίπολης».

Drama Amfipoli 02

Συνεχίζονται οι εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος. Οι φωτογραφίες από το προφίλ του κ. Θωμά Μαργαρίτη,

πρώην δημάρχου Δράμας, που παρακολουθεί στενά το θέμα των έργων βελτίωσης.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πριν από μερικές ημέρες και μόλις χθες ανέβηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου. Στην σχετική απόφαση αναφέρεται συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

[ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 1. Την έγκριση του 1ου Σ.Π. εργασιών εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Mελέτη Οδού Δράμας – Αμφίπολης», όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./α), ελέγχθηκε, υπογράφηκε από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και θεωρήθηκε από τη Δ.Ο.Υ., για το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (2.875.487,23 €), εκ των οποίων 2.344.568,90 € για εργασίες και 530.918,33 € για Φ.Π.Α., έναντι του ποσού 2.875.563,93 € της αρχικής σύμβασης, εκ των οποίων 2.347.217,00 για εργασίες και 528.346,93 για Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (76,70 €) στο σύνολο.

  1. Την έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ όπως αυτό συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ./α), υπογράφηκε από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ.Ο.Υ. και στο οποίο καθορίζονται (32) νέες τιμές μονάδος αποζημίωσης του αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της μελέτης και για τις οποίες είτε δεν προβλέπονται τιμές μονάδος στο Φ.Ε. είτε προβλέπονται αλλά χρήζουν τροποποίησης λόγω μεταβολών στο φυσικό αντικείμενο και επομένως απαιτείται σύνταξη πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών.] Όπου Δ.Ο.Υ. = Διεύθυνση Οδικών Υποδομών. Το παραπάνω έγγραφο υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών κ. Ιωάννης Καρνέσης.

 

Τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή;

Όπως μας εξηγεί άνθρωπος που γνωρίζει, πρόκειται για τον 1ο Συγκριτικό Πίνακας, στην ουσία μια τροποποίηση της σύμβασης, χωρίς κανένα οικονομικό αντικείμενο. Μ’ αυτόν, εντάσσονται στο αντικείμενο της μελέτης και κάποια τεχνικά έργα τα οποία εξ αρχής δεν προβλέπονταν από την αρχική μελέτη.

Μετά από αυτόν θα χρειαστεί και ένας ακόμη, 2ος Συγκριτικός Πίνακας που θα έχει οικονομικό αντικείμενο, αλλά ουσιαστικά ολοκληρώνεται το σύνολο των μελετών του έργου. Έτσι ολοκληρώνεται το σύνολο των ενεργειών, πάνω σ’ αυτό θα βασιστούν και οι επόμενες ενέργειες. Ουσιαστικά, ολοκληρώνεται το αρχικό συμβατικό αντικείμενο της μελέτης για το Μαυρολεύκη – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη).

Μετά από τον δεύτερο συγκριτικό  πίνακα, θα χρειαστούν άλλες δύο πράξεις ανάθεσης κάποιων εργασιών και στη συνέχεια θα έχουμε την πλήρη μελέτη του έργου.

Το χρονοβόρο σημείο ήταν ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας ενώ οι διαδικασίες στη συνέχεια γίνονται ευκολότερες και γρηγορότερες. Κατόπιν όλων αυτών, μπορούμε να πούμε ότι το έργο είναι έτοιμο πλέον μελετητικά και στη συνέχεια μπαίνουμε πια στην ευθεία για τη δημοπράτηση των πρώτων κατασκευαστικών έργων.

Το θετικό στην όλη υπόθεση, είναι ότι χρονικά, μπορούμε να πούμε πως, εντός του 2019 οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των μελετών τελειώνουν πια και θα είμαστε σε θέση να μιλάμε για προκήρυξη.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, καθώς υπολείπεται ένα και μόνο πράγμα και είναι το ουσιαστικότερο: η πολιτική απόφαση της χρηματοδότησης κατασκευής του έργου έστω και τμηματικά αρχής γενομένης από τη Μαυρολεύκη!

Αν δεν υπάρξει άμεση δέσμευση του ποσού κατασκευής, έστω για τα 10 πρώτα χιλιόμετρα, τότε όλα θα πάνε πίσω. Οι πολιτικές εξελίξεις στα τέλη του 2018 και αρχές του 2019 και η πιθανότητα εκλογών, μπορεί να σταματήσουν την εξέλιξη των χρηματοδοτήσεων. Όμως, από την άλλη πάλι, μπορεί οι επερχόμενες εκλογές να δώσουν … θετική ώθηση ως προς το ζήτημα της δέσμευσης των ανάλογων πιστώσεων για την κατασκευή των πρώτων  έργων.

Τα έργα βελτίωσης

Στο μεταξύ, συνεχίζονται αυτές τις μέρες τα έργα βελτίωσης του οδοστρώματος του δρόμου από την Συμβολή μέχρι και την Παλαιοκώμη. Σύμφωνα με όσα είχε πει παλαιότερα στον «Πρωινό Τύπο» ο ανάδοχος του έργου, πρόκειται για συνολική ασφαλτόστρωση 18 χιλιομέτρων, όμως το έργο σταμάτησε για αρκετό καιρό, καθώς δεν πληρωνόντουσαν τα πρώτα ασφαλτικά. Ας ελπίσουμε ότι το έργο αυτό θα προχωρήσει και κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί, αλλά κυρίως θα πρέπει να γίνουν διαγραμμίσεις. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και χωρίς τις διαγραμμίσεις δυστυχώς θα δούμε ατυχήματα ακόμα και νεκρούς!