Home > Νέα > Υπό εγκατάλειψη το οχυρό «Άγιος Νικόλαος» της γραμμής Μεταξά πλησίον του Βώλακα Δράμας-Απαντήσεις σε ερώτηση της «Ελληνικής Λύσης» στη Βουλή

Υπό εγκατάλειψη το οχυρό «Άγιος Νικόλαος» της γραμμής Μεταξά πλησίον του Βώλακα Δράμας-Απαντήσεις σε ερώτηση της «Ελληνικής Λύσης» στη Βουλή

Απαντήσεις σε ερώτηση της «Ελληνικής Λύσης» στη Βουλή

Υπό εγκατάλειψη το οχυρό

«Άγιος Νικόλαος» της γραμμής

Μεταξά πλησίον του Βώλακα Δράμας

 

 

ΣΤΙΣ αρχές Ιανουαρίου, βουλευτές της «Ελληνικής Λύσης», είχαν καταθέσει ερώτηση στη Βουλή και προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και στο Μετανάστευσης και Ασύλου. Θέμα της ερώτησης, το υπό εγκατάλειψη οχυρό «Άγιος Νικόλαος» της γραμμής Μεταξά πλησίον του Βώλακα Δράμας.

Στην ερώτησή της η «Ελληνική Λύση» αναφέρει σχετικά ότι, το οχυρό «Άγιος Νικόλαος», αποτελεί μέρος των οχυρώσεων της γραμμής «Μεταξά». Οι στοές του έχουν μήκος 725 μ. και εντός αυτού περιλαμβάνονται 12 πολυβολεία διαφόρων στρατιωτικών σκοπών, τέσσερα βόρεια παρατηρητήρια και τρεις είσοδοι.

Αναφερόμενοι σε ιστορικά στοιχεία οι βουλευτές σημειώνουν: [Οι Γερμανοί δεν πραγματοποίησαν χερσαία επίθεση εναντίον του αλλά αεροπορική, μη έχοντας επιτυχία λόγω της φυσικής καλύψεώς του. Είναι εγκαταλειμμένο με τις στοές να καλύπτονται από μούχλα ή βρύα, τα επίγεια παρατηρητήρια να έχουν καταρρεύσει και γενικά η εγκατάλειψη να είναι έκδηλη. Σημειωτέον ότι η Γαλλία έχει αναδείξει την περίφημη γραμμή «Μαζινώ» ως έναν στρατιωτικό ειδικότερα τουριστικό προορισμό. Στη χώρα μας τουριστικού ενδιαφέροντος είναι κατά βάση μόνο το οχυρό του «Ρούπελ» και λιγότερο το «Ιστίμπεη» και το «Περιθώρι».]

Ρωτούνταν τα δύο Υπουργεί, αν  υπάρχει πρόθεση περί ανακαινίσεως του συγκεκριμένου οχυρού «Άγιος Νικόλαος» αλλά και όλων των οχυρών της γραμμής Μεταξά, τα οποία εκτείνονται από τις δυτικές παρυφές του όρους Μπέλες έως και την οροσειρά της Ροδόπης, εντάσσοντάς τα σε ένα δίκτυο στρατιωτικού ενδιαφέροντς τουριστικού προορισμού.

Απάντηση από το Υπ. Εθνικής Άμυνας

Απάντηση στην ερώτηση έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλος, επισημαίνοντας αρχικά, ότι «μέχρι σήμερα έχει αξιοποιηθεί σημαντικός αριθμός οχυρών, όπως τα τμήματα των στοών του «Ρούπελ», το «Οχυρό» (πρώην Ιστίμπεη) και το οχυρό «Νυμφαίας» στη γραμμή όρος Κερκίνη (Μπέλλες) – Άγκιστρο, τα οποία αποτελούν αντιπροσωπευτικά και προσβάσιμα δείγματα της ιστορίας των εργασιών οχύρωσης για την ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής, και κυρίως της μάχης των «Οχυρών».

Αναφερόμενος επιπρόσθετα, σημειώνει ότι «το οχυρό «Λίσσε», στα πλαίσια της περαιτέρω εκμετάλλευσής του, με μέριμνα του ΤΕΘΑ παραχωρήθηκε με 10ετή σύμβαση στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκμίσθωσης τμημάτων του στον εν λόγω Δήμο, προκειμένου να τα αξιοποιήσει. Ευχερώς συνάγεται ότι, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί οδηγό για την αξιοποίηση και άλλων οχυρών της γραμμής

«Μεταξά».

Δίνοντας περισσότερα στοιχεία για τα οχυρά της γραμμής Μεταξά, αναφέρει επίσης ο υπ. Εθνικής Άμυνας:

«Επιπλέον, έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση η πράξη με τίτλο «Επεμβάσεις Διατήρησης και Ανάδειξης του Ιστορικού ΟΧΥΡΟΥ ΡΟΥΠΕΛ», Π/Υ 250.000,46 ευρώ στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Κεντρικής Μακεδονίας και έχει εκτελεστεί το Υποέργο 3 της εν λόγω πράξης, που αφορά σε «Μελέτες/Υπηρεσίες» Π/Υ 24.770,64 ευρώ και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης της δημοπράτησής της.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, κατόπιν πρότασης του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), βρίσκεται στο στάδιο της επιτελικής μελέτης η οικονομική αξιοποίηση με προσωρινή διάθεση των Στρατιωτικών Καταλοίπων, όπου εντάσσονται και τα οχυρά, σε ετέρους Φορείς (δημοτικούς και ιδιωτικούς), επί αμοιβής αντί εκμίσθωσης.

Συναφώς, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι, την 31η Μαΐου 2021 υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη του Στρατιωτικού Τουρισμού μεταξύ του ΥΠΕΘΑ, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Τουρισμού για την προστασία, την ανάδειξη, την προβολή και προώθηση της αναγνωρισιμότητας και της επισκεψιμότητας Μουσείων, Συλλόγων και Μνημείων Στρατιωτικού ενδιαφέροντος, καθώς και των τοποθεσιών όπου έχουν λάβει χώρα πολεμικά γεγονότα και αποτελούν σημεία αναφοράς της ένδοξης Στρατιωτικής ιστορίας της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, για την παρούσα Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία η ανάπτυξη του Στρατιωτικού τουρισμού αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπόθεση με τεράστια περιθώρια βελτίωσης και δυνητική προστιθέμενη αξία στο σύνολο του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της χώρας, και κατά συνέπεια έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση της Στρατιωτικής ιστορικής κληρονομιάς με πρωτόγνωρες πρωτοβουλίες, συνέργειες και δράσεις».