Home > Νέα > Από τον ΕΛ.ΓΑ. Υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Από τον ΕΛ.ΓΑ. Υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Από τον ΕΛ.ΓΑ.

Υποβολή αιτήσεων στήριξης

στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020            

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.

Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, η οποία άρχισε 23/04/2018 και λήγει την 18/09/2018 .

Ο φυσικός φάκελος, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο υπογεγραμμένο από τον δυνητικό δικαιούχο και αντίγραφο, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε(15) ημερολογιακών ημερών (3 Οκτωβρίου 2018), μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης.

Τα δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)υποβάλλονται στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, χωρίς την επίκληση περιστατικών ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αίτηση στήριξης απορρίπτεται.